Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2011.gada 20.oktobra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2011.gada 14.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 20.oktobrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2011-VSS-1178, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par rūpniecisko energoauditu"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  VSS-1179
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221"Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  2011-VSS-1180, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Viltošanas novērošanas tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, Austrāliju, Kanādu, Japānu, Korejas Republiku,Meksikas Savienotajām Valstīm, Marokas Karalisti, Jaunzēlandi, Singapūras Republiku, Šveices Konfederāciju un Amerikas Savienotajām Valstīm"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2011-VSS-1181, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.483 "Noteikumi par iekārtu elektromagnētisko saderību""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2011-VSS-1182, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumos Nr.74 "Prasības individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, to atbilstības novērtēšanas kārtība un tirgus uzraudzība""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2011-VSS-1183, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 30.maija noteikumos Nr.187 "Iekārtu elektrodrošības noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  VSS-1184
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.772 "Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2011-VSS-1154, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Finanšu instrumentu tirgus likumā"  Finanšu ministrija       
1.9.  2011-VSS-1155, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.269 "Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības koordinācijas padomes nolikums""  Finanšu ministrija       
1.10.  2011-VSS-1156, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu""  Finanšu ministrija       
1.11.  2011-VSS-1169, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.773 "Kārtība, kādā iegūstama, glabājama un izmantojama no Valsts robežsardzes videoinformācijas fiksēšanas iekārtām iegūtā informācija""  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2011-VSS-1170, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu Motocentram "Zelta Zirgs""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2011-VSS-1171, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.jūlija noteikumos Nr.578 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2011./2012.mācību gadā""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  VSS-1172
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010. – 2013.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  2011-VSS-1165, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dziesmu un deju svētku padomes nolikums"  Kultūras ministrija       
1.16.  2011-VSS-1166, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Vecuma pensiju minimālie apmēri"  Labklājības ministrija       
1.17.  2011-VSS-1167, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība""  Labklājības ministrija       
1.18.  2011-VSS-1168, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.889 "Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri""  Labklājības ministrija       
1.19.  2011-VSS-1185, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumos Nr.415 "Noteikumi par Civilās aviācijas drošības kvalitātes kontroles programmu""  Satiksmes ministrija       
1.20.  2011-VSS-1186, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.201 "Noteikumi par atpūtas kuģu drošību""  Satiksmes ministrija       
1.21.  2011-VSS-1187, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.143 "Beramkravu kuģu drošas kraušanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.22.  VSS-1157
 
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.23.  2011-VSS-1158, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Tieslietu ministrija       
1.24.  2011-VSS-1159, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā"  Tieslietu ministrija       
1.25.  2011-VSS-1160, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Patentu likumā"  Tieslietu ministrija       
1.26.  2011-VSS-1161, Likumprojekts  Likumprojkets "Grozījumi Dizainparaugu likumā"  Tieslietu ministrija       
1.27.  2011-VSS-1162, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm""  Tieslietu ministrija       
1.28.  2011-VSS-1163, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas konvenciju par Starptautisko komercšķīrējtiesu""  Tieslietu ministrija       
1.29.  2011-VSS-1164, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Uztura normas vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu, kā arī pirmsskolas izglītības programmas īstenojošo izglītības iestāžu izglītojamiem, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem"  Veselības ministrija       
1.30.  2011-VSS-1173, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Jaunciems" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.31.  2011-VSS-1174, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Ventas un Šķerveļa ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.32.  2011-VSS-1175, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1204 "Dzīvnieku un no tiem iegūto produktu aprites kārtība, kas nav regulēta Eiropas Savienības tieši piemērojamos tiesību aktos par bioloģisko lauksaimniecību""  Zemkopības ministrija       
1.33.  2011-VSS-1176, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā"  Zemkopības ministrija       
1.34.  2011-VSS-1177, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2011-VSS-310, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības slimnieku ārstēšanas kārtība"  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-462
TA-2269 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privatizācijas sertifikātiem""  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Par franču valodas apmācībām 2012.gadā ar Starptautiskās Frankofonijas organizācijas atbalstu    S.Gulbe (Valsts kanceleja)     
Skatīt protokolu