Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2011.gada 3.novembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2011.gada 28.oktobrī 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 3.novembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-1222
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  VSS-1234
 
Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Rucavas novada Rucavas pagasta "Alksnīšos","Bumbuļos""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  2011-VSS-1230, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr. 484 "Administratīvā pārkāpuma protokola veidlapu un naudas soda kvīts veidlapu izgatavošanas un izmantošanas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.4.  VSS-1231
 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Maķedonijas Republikas valdības protokolu par Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku par to personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi, īstenošanu"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  VSS-1232
 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kosovas Republikas valdības līgumu par sadarbību drošības jomā"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  VSS-1233
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.novembra rīkojumā Nr.808 "Par Valsts policijas apsargājamajiem objektiem""  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  2011-VSS-1223, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju un pašvaldību pedagoģiski medicīniskām komisijām"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.8.  2011-VSS-1224, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par iespēju nodrošināt ieceļotājiem Latvijā un izceļotājiem no Latvijas pēc robežas šķērsošanas saņemt īsziņu par attiecīgo valstu operatīvo dienestu telefona numuriem (110, 112, 113 u.c.)"  Satiksmes ministrija       
1.9.  VSS-1225
 
Informatīvais ziņojums "Par mobilo sakaru operatoru tehniskajām iespējām, izmaksām un juridiskajiem aspektiem iedzīvotāju brīdināšanai ar īsziņu starpniecību krīzes situācijā"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  2011-VSS-1226, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"  Satiksmes ministrija       
1.11.  2011-VSS-1227, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2011-VSS-1228, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.248 "Noteikumi par jūras zvejas kuģu drošību""  Satiksmes ministrija       
1.13.  2011-VSS-1229, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"   Satiksmes ministrija       
1.14.  2011-VSS-1219, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"  Tieslietu ministrija       
1.15.  VSS-1220
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumos Nr.1075 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm""  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  2011-VSS-1221, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.670 "Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamo izdevumu apmēru un to maksāšanas kārtību""  Tieslietu ministrija       
1.17.  2011-VSS-1217, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Valsts Operatīvo medicīnisko komisiju"  Veselības ministrija       
1.18.  2011-VSS-1218, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts Operatīvās medicīniskās komisijas nolikums"  Veselības ministrija       
1.19.  2011-VSS-1235, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.30 "Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem""  Zemkopības ministrija       
1.20.  2011-VSS-1236, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par fitosanitāriem pasākumiem un to piemērošanas kārtību koksnes iepakojamajam materiālam"  Zemkopības ministrija       
1.21.  2011-VSS-1237, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumos Nr.156 "Noteikumi par valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-366
 
Likumprojekts "Biometrijas datu apstrādes sistēmas likums"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-361
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  2011-TA-2174, MK noteikumu projekts  (Saņemts Finanšu ministrijas priekšlikums jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.65 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem""  Finanšu ministrija  M.Brencis (Finanšu ministrija)  D.Gaile A.Lapiņš I.Āboliņa   
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja     
Skatīt protokolu