Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2011.gada 24.novembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā - Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

I.Gailīte
Rīgā 2011.gada 21.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 24.novembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2011-VSS-1307, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Valsts aizsardzības koncepcija"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2011-VSS-1309, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Līgumu starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Īriju, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (Eiropas Savienības dalībvalstīm) un Horvātijas Republiku par Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai"  Ārlietu ministrija       
1.3.  2011-VSS-1308, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumos Nr.712 "Privatizācijas sertifikātu izmantošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2011-VSS-1296, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.740 "Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus""  Finanšu ministrija       
1.5.  2011-VSS-1297, Likumprojekts  Likumprojekts "Par grozījumiem Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas Dibināšanas līgumā"  Finanšu ministrija       
1.6.  2011-VSS-1302, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izņemšanas un iznīcināšanas kārtība un valsts nodevas maksāšanas kārtība un apmērs"  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2011-VSS-1310, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo speciālām vajadzībām"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.8.  VSS-1311
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  2011-VSS-1298, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas kārtība"  Satiksmes ministrija       
1.10.  2011-VSS-1299, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi""  Veselības ministrija       
1.11.  2011-VSS-1300, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1075 "Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.12.  2011-VSS-1301, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā savāc un apsaimnieko iepakojumu, kuram nepiemēro depozīta sistēmu un kuru pieņem tirdzniecības vietā vai speciāli izveidotā iepakojuma pieņemšanas punktā, un par prasībām komersantiem, kuri pieņem šādu iepakojumu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.13.  2011-VSS-1303, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumu Nr.712 "Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtība" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Zemkopības ministrija       
1.14.  2011-VSS-1304, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 16.augusa noteikumos Nr.650 "Lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.15.  2011-VSS-1305, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.554 "Kārtība, kādā izsniedz atļauju tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem""  Zemkopības ministrija       
1.16.  2011-VSS-1306, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.78 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2011-VSS-199, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  2011-VSS-433, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par pirotehniķa sertifikāta iegūšanu un par pirotehniķa sertifikātu, tā dublikātu un atkārtotu pirotehniķa sertifikātu maksājamās valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.3.  2011-VSS-440, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par ERAF darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projekta "Daudzvalodu korpusa un mašīntulkošanas infrastruktūras izveide e-pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai" sistēmas darbības koncepcijas aprakstu"   Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
2.4.  VSS-441
 
Informatīvais ziņojums "Par valodu intelekta tehnoloģiju centra "Valodu krasts" projekta virzību"   Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.5.  2011-VSS-498, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.157 "Noteikumi par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-639
TA-2738 
Noteikumu projekts "Ieroču atļauju noteikumi, kā arī ieroču izņemšanas un iznīcināšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija  A.Sudārs (Iekšlietu ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Par finansējuma apguvi līdz 2011.gada 31.oktobrim Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ietvaros    D.Rancāne (Finanšu ministrija)     
VI. Slēgtā daļa
5.1.  SAN-2424
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu