Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2011.gada 22.decembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2011.gada 16.decembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 22.decembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-1390, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Materiālās palīdzības piešķiršanas kārtība ārkārtas situācijā ārvalstīs nonākušām personām"  Ārlietu ministrija       
1.2.  2012-VSS-1404, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.922 "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2012-VSS-1405, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.102 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-08 "Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami"""   Ekonomikas ministrija       
1.4.  2012-VSS-1406, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu (17.saraksts)"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  VSS-1407
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 4.septembra rīkojumā Nr.490 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  2012-VSS-1408, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā (45.saraksts)"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2012-VSS-1409, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā (29.saraksts)"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2012-VSS-1388, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Elizabetes ielā 57A-34, Rīgā, ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā"  Finanšu ministrija       
1.9.  2012-VSS-1396, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2012-VSS-1397, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu"   Iekšlietu ministrija       
1.11.  2012-VSS-1436, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas LV04 "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" iesnieguma projektu"  Kultūras ministrija       
1.12.  2012-VSS-1391, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr.230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem""  Labklājības ministrija       
1.13.  2012-VSS-1398, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 21.marta noteikumos Nr.105 "Noteikumi par gaisa kuģu, kuģu, mazo kuģu un jahtu reģistrācijas valsts nodevu (transportlīdzekļu reģistra nodevu)""  Satiksmes ministrija       
1.14.  2012-VSS-1399, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)- Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2012-VSS-1400, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kvalifikācijas prasībām personām, kas veic gaisa kuģa salona apkalpes locekļu un lidojumu nodrošināšanas darbinieku sagatavošanu"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2012-VSS-1401, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Planīcas iela 69A, Kuldīga un Varoņu iela 51, Valka, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2012-VSS-1402, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 24.oktobra rīkojumā Nr.594 "Par zemesgabalu nodošanu privatizācijai""  Satiksmes ministrija       
1.18.  2012-VSS-1403, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 14.septembra rīkojumā Nr.448 "Par zemesgabalu nodošanu privatizācijai""  Satiksmes ministrija       
1.19.  2012-VSS-1389, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.327 "Noteikumi par Ieslodzījuma vietu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Tieslietu ministrija       
1.20.  2012-VSS-1392, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Slimību profilakses un kontroles centra izveidošanu un Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju"  Veselības ministrija       
1.21.  2012-VSS-1393, Plāna projekts  Plāna projekts "Par Imunizācijas plānu 2012.-2014.gadam"  Veselības ministrija       
1.22.  2012-VSS-1410, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2012-VSS-1411, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2012-VSS-1412, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumos Nr.957 "Aizsargājamo ainavu apvidus "Ziemeļgauja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2012-VSS-1413, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumos Nr.390 "Dabas lieguma "Zebrus un Svētes ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  2012-VSS-1414, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumos Nr.706 "Dabas lieguma "Virguļicas meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  2012-VSS-1415, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.140 "Dabas lieguma "Ventas ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.28.  2012-VSS-1416, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.886 "Dabas parka "Vecumu meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.29.  2012-VSS-1417, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.513 "Dabas parka "Tērvete" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.30.  2012-VSS-1418, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.478 "Dabas lieguma "Sedas purvs" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.31.  2012-VSS-1419, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.228 "Dabas parka "Salacas ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.32.  2012-VSS-1420, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra noteikumos Nr.23 "Dabas lieguma "Raķupes ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.33.  2012-VSS-1421, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.810 "Dabas parka "Pinku ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.34.  2012-VSS-1422, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.204 "Dabas parka "Piejūra" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.35.  2012-VSS-1423, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 22.maija noteikumos Nr.333 "Dabas parka "Numernes valnis" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.36.  2012-VSS-1424, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.245 "Dabas lieguma "Mugurves pļavas" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.37.  2012-VSS-1425, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.297 "Dabas lieguma "Mežmuižas avoti" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.38.  2012-VSS-1426, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumos Nr.805 "Dabas parka "Laukezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.39.  2012-VSS-1427, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 12.maija noteikumos Nr.427 "Dabas lieguma "Klāņu purvs" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.40.  2012-VSS-1428, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.253 "Dabas lieguma "Kadājs" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.41.  2012-VSS-1429, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 19.maija noteikumos Nr.448 "Dabas parka "Embūte" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.42.  2012-VSS-1430, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.274 "Dabas parka "Dvietes paliene" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.43.  2012-VSS-1431, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 9.oktobra noteikumos Nr.687 "Dabas parka "Driksnas sils" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.44.  2012-VSS-1432, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 6.oktobra noteikumos Nr.827 "Dabas parka "Bauska" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.45.  2012-VSS-1433, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.369 "Dabas lieguma "Ābeļi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.46.  2012-VSS-1434, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 3.marta noteikumos Nr.133 "Dabas parka "Abavas senleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.47.  2012-VSS-1435, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.409 "Dabas lieguma "Babītes ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.48.  2012-VSS-1394, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atbilstības izvērtēšanu"  Zemkopības ministrija       
1.49.  2012-VSS-1395, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā"   Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1264
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1048 "Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  2012-VSS-555, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.3.  2012-VSS-346, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-679
TA-2942 
Noteikumu projekts "Darba aizsardzības prasības mežsaimniecībā"  Zemkopības ministrija  A.Ozols (Zemkopības ministrija)    Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1048
TA-3225 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslu, mūzikas un dejas izglītības programmas"  Kultūras ministrija  D.Melbārde (Kultūras ministrija)  J.Klišāne  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Par likumos doto uzdevumu izpildi    Valsts kanceleja     
4.2.    Par institūciju darbības stratēģiju izstrādi    Ģ.Blumers (Valsts kanceleja)     
Skatīt protokolu