Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2011.gada 29.decembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2011.gada 23.decembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 29.decembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-1449, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.237 "Ārlietu ministrijas nolikums""  Ārlietu ministrija       
1.2.  2012-VSS-1450, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Latvijas institūts" likvidāciju un tiešās pārvaldes iestādes "Latvijas institūts" izveidošanu"  Ārlietu ministrija       
1.3.  2012-VSS-1451, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas institūta nolikums"  Ārlietu ministrija       
1.4.  2012-VSS-1452, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par publisko dokumentu legalizāciju"  Ārlietu ministrija       
1.5.  2012-VSS-1453, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Konsultatīvās padomes attīstības sadarbības politikas jautājumos nolikums"  Ārlietu ministrija       
1.6.  2012-VSS-1455, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Publisko dokumentu legalizācijas noteikumi"  Ārlietu ministrija       
1.7.  2012-VSS-1440, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā (30.saraksts)"   Ekonomikas ministrija       
1.8.  2012-VSS-1441, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra noteikumos Nr.11 "Noteikumi par rūpniecības produkcijas klasifikāciju (PRODCOM)""  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2012-VSS-1442, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""   Ekonomikas ministrija       
1.10.  2012-VSS-1437, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.11.  2012-VSS-1454, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.144 "Noteikumi par Latvijas kuģu radio un navigācijas aprīkojuma drošības prasībām""  Satiksmes ministrija       
1.12.  2012-VSS-1438, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 5. maija noteikumos Nr. 408 "Noteikumi par iesnieguma paraugu uzturlīdzekļu izmaksai un iesniegumam pievienojamajiem dokumentiem""  Tieslietu ministrija       
1.13.  2012-VSS-1439, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 20. jūlija noteikumos Nr. 612 "Kārtība, kādā uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija izskata iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu un tam pievienotos dokumentus, kā arī izmaksā uzturlīdzekļu""  Tieslietu ministrija       
1.14.  2012-VSS-1443, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" normatīvajos aktos noteikto pakalpojumu cenrādi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.15.  VSS-1444
 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" pamatkapitāla samazināšanu un valsts nekustamā īpašuma Miera ielā 31, Salaspilī, Salaspils novadā nodošanu Latvijas Universitātes īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.16.  2012-VSS-1445, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu šķirnes pārbaudes veikšanai, selekcionāra tiesību piešķiršanai, pagarināšanai, selekcionāra tiesību aizsardzību un licences līguma reģistrāciju Valsts augu aizsardzības dienestā un minēto nodevu maksāšanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.17.  2012-VSS-1446, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža"  Zemkopības ministrija       
1.18.  2012-VSS-1447, Likumprojekts  Likumprojekts „Grozījumi Zvejniecības likumā”  Zemkopības ministrija       
1.19.  2012-VSS-1448, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.864 "Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām pārtikas, dzīvnieku barības un veterinārajā jomā""  Zemkopības ministrija       
1.20.  2012-VSS-1456, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā attīstības plānošanas dokumenta projektu, informatīvo ziņojumu vai tiesību akta projektu, kas saskaņā ar likumu "Par valsts noslēpumu" ir valsts noslēpuma objekts, saskaņo ar ministrijām un citām institūcijām, kā arī iesniedz un izskata Ministru kabinetā"  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1291
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību""  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     
2.2.  VSS-605
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.3.  VSS-606
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par nodevu atļaujas laukuma jūrā izmantošanai mākslīgo salu, būvju un iekārtu būvniecībai, ierīkošanai, ar to saistītai izpētei un ekspluatācijai"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.4.  2012-VSS-591, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi 2000.gada 18.aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr.149 "Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā""  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.5.  2012-VSS-618, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā īsteno nodokļu atbalsta pasākumu"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.6.  VSS-602
 
Likumprojekts "Grozījums Aizsargjoslu likumā"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija     
2.7.  VSS-613
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija     
IV. Slēgtā daļa
3.1.  SAN-2672
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     
Skatīt protokolu