Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2012.gada 12.janvāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2012.gada 6.janvārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 12.janvārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-37
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta rīkojumā Nr.571 "Par Enerģētikas attīstības pamatnostādnēm 2007.–2016.gadam""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  2012-VSS-48, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumu Nr. 851 "Noteikumi par de minimis un cita ierobežota apmēra atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem un piešķiršanas kārtību" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Finanšu ministrija       
1.3.  2012-VSS-50, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.541 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu""   Finanšu ministrija       
1.4.  2012-VSS-51, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā"  Finanšu ministrija       
1.5.  2012-VSS-52, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā"  Finanšu ministrija       
1.6.  2012-VSS-53, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā"   Finanšu ministrija       
1.7.  2012-VSS-54, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā"  Finanšu ministrija       
1.8.  2012-VSS-55, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 "Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju""  Finanšu ministrija       
1.9.  2012-VSS-56, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.oktobra noteikumos Nr.808 "Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem""  Finanšu ministrija       
1.10.  2012-VSS-57, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.928 "Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem""  Finanšu ministrija       
1.11.  2012-VSS-49, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas vienotā ārkārtējo notikumu numura 112 zvanu apstrādes sistēmas darbības nodrošināšanas problēmām un nepieciešamā finansējuma piešķiršanu"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2012-VSS-34, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Stipendijas un Latvijas – Norvēģijas Pētniecības atbalsta fonda un stipendiju programma" iesnieguma projektu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  VSS-35
 
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Austrumlatgales Profesionālajai vidusskolai"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  VSS-36
 
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikumam"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  VSS-45
 
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Ogres Valsts tehnikumam"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  2012-VSS-46, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atteikumu piešķirt profesionālās izglītības kompetences centra statusu biedrībai "Vidzemes reģiona profesionālās izglītības Attīstības kompetences centrs""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2012-VSS-47, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Mācību prakses organizēšanas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.18.  2012-VSS-58, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.852 "Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.19.  2012-VSS-24, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par ERAF darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projekta "Latvijas audiovizuālo materiālu pieejamības nodrošināšana e-vidē" sistēmas darbības koncepcijas aprakstu"  Kultūras ministrija       
1.20.  2012-VSS-38, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Koncepcijā par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā"  Labklājības ministrija       
1.21.  2012-VSS-39, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.novembra rīkojumā Nr.674 "Par Koncepciju par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā""   Labklājības ministrija       
1.22.  2012-VSS-18, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Dzelzceļa likumā"  Satiksmes ministrija       
1.23.  2012-VSS-25, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju""   Tieslietu ministrija       
1.24.  2012-VSS-26, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"  Tieslietu ministrija       
1.25.  2012-VSS-27, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija       
1.26.  2012-VSS-40, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.81 "Noteikumi par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Veselības ministrija       
1.27.  2012-VSS-41, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.71 "Noteikumi par higiēnas prasībām frizētavām""  Veselības ministrija       
1.28.  VSS-42
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1153 "Noteikumi par Veselības inspekcijas sniegto publisko pakalpojumu cenrādi""  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.29.  2012-VSS-43, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""  Veselības ministrija       
1.30.  2012-VSS-44, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Hematoloģijas centrs" kapitāla daļām"  Veselības ministrija       
1.31.  2012-VSS-19, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par dabas resursu nodokļa maksāšanas un atmaksāšanas kārtību par transportlīdzekļiem un par kārtību, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par transportlīdzekļiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.32.  2012-VSS-20, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi 2010.gada 21.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.562 "Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu, iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu un videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas līgumu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.33.  2012-VSS-21, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosaka maksu par bīstamo atkritumu apglabāšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.34.  2012-VSS-22, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmu auditēšanas kārtība un prasības šo apsaimniekošanas sistēmu auditoram"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.35.  2012-VSS-23, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par ārstniecības iestādēs radīto atkritumu apsaimniekošanu"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.36.  VSS-28
 
Likumprojekts "Grozījums Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.37.  VSS-29
 
Likumprojekts "Grozījumi Augu aizsardzības likumā"  Zemkopības ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.38.  2012-VSS-30, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Sēklu un šķirņu aprites likumā"  Zemkopības ministrija       
1.39.  2012-VSS-31, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts augu aizsardzības dienests veic references laboratorijas funkcijas augu karantīnas organismu un augiem sevišķi bīstamu organismu laboratoriskajā diagnostikā"  Zemkopības ministrija       
1.40.  2012-VSS-32, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai""  Zemkopības ministrija       
1.41.  2012-VSS-33, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Prasības to dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-726
 
Likumprojekts "Azartspēļu un izložu likums"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.2.  VSS-727
 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.3.  VSS-728
 
Likumprojekts "Azartspēļu un izložu nodokļa un nodevas likums"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.4.  VSS-441
 
Informatīvais ziņojums "Par valodu intelekta tehnoloģiju centra "Valodu krasts" projekta virzību"   Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.5.  2012-VSS-855, Likumprojekts  Likumprojekts "Zemes pārvaldības likums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  2012-TA-3228, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā personas saņem profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus"  Labklājības ministrija  A.Dūdiņš (Labklājības ministrija)     
3.2.  VSS-1073
TA-3256 
Noteikumu projekts "Licenču un sertifikātu reģistra noteikumi"  Iekšlietu ministrija  G.Kurme (Iekšlietu ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Prezentācija par interaktīvo jauno tehnoloģiju rīku sabiedrības iesaistei Ideju Akadēmija    G.Puķītis (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  A.Čeksters S.Mūriņš   
4.2.    Valsts aģentūru darbības izvērtēšana līdz 2013.gada 1.janvārim    E.Upīte (Valsts kanceleja)      
Skatīt protokolu