Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2012.gada 9.februāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2012.gada 3.februārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 9.februārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-133, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Attīstības sadarbības politikas plānu 2012.gadam"  Ārlietu ministrija       
1.2.  2012-VSS-126, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas "Malēji", Platones pagastā, Jelgavas novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.3.  2012-VSS-127, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju""   Finanšu ministrija       
1.4.  2012-VSS-136, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek organizēta pieteikuma iesniegšana vakantajam amatam Eiropas Policijas birojā"  Iekšlietu ministrija       
1.5.  2012-VSS-137, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par sakaru virsnieka norīkošanu pārstāvībai Eiropas Policijas birojā un sakaru virsnieka statusu"  Iekšlietu ministrija       
1.6.  2012-VSS-143, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.655 "Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.7.  2012-VSS-144, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 10.jūlija noteikumos Nr.309 "Kārtība, kādā no valsts budžeta sedzami izdevumi profesionālās izglītības un profesionālās kvalifikācijas ieguvei izglītojamiem ar speciālām vajadzībām un notiesātajiem""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.8.  2012-VSS-145, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par 2012./2013.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  VSS-134
 
Likumprojekts "Grozījums Aizsargjoslu likumā"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  2012-VSS-135, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.oktobra noteikumos Nr.1226 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.11.  2012-VSS-129, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""  Veselības ministrija       
1.12.  2012-VSS-130, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem""  Veselības ministrija       
1.13.  2012-VSS-131, Plāna projekts  Plāna projekts "Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāns 2012.-2014.gadam"  Veselības ministrija       
1.14.  2012-VSS-132, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība""  Veselības ministrija       
1.15.  2012-VSS-140, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Vienošanos starp Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Uzbekistānas Vides aizsardzības Valsts komiteju par sadarbību vides aizsardzības jomā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.16.  VSS-141
 
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo finansējumu Mālpils novadam Mālpils profesionālās vidusskolas uzturēšanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.17.  2012-VSS-142, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.maija rīkojumā Nr.248 "Par Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstības koncepciju 2010.-2013.gadam""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.18.  2012-VSS-138, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi"  Zemkopības ministrija       
1.19.  2012-VSS-139, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Saprašanās memorandu par Eiropas integrētās gēnu banku sistēmas (AEGIS) izveidošanu"  Zemkopības ministrija       
1.20.  2012-VSS-124, TEHNISKIE - MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra instrukcijā Nr.1 "Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu""  Valsts kanceleja       
1.21.  2012-VSS-125, TEHNISKIE - MK sēdes protokollēmuma projekts  Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra sēdes protokollēmuma (Nr.1 8.§) "Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi""  Valsts kanceleja       
1.22.  VSS-128
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra noteikumos Nr.22 "Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikums""  Valsts kanceleja      Izsludināts TA projekts 
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-762
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 20.maija rīkojumā Nr.266 "Par Latvijas Republikas Pirmo energoefektivitātes rīcības plānu 2008.- 2010.gadam""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  2012-VSS-784, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.3.  VSS-1141
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.294 "Noteikumi par Valsts izglītības satura centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-850
 
Noteikumu projekts "Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanas un lietošanas kārtība"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.5.  VSS-1139
 
Likumprojekts "Vietējo pašvaldību referendumu likums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.  2012-VSS-950, MK noteikumu projekts  Par virzības apturēšanas periodu Satiksmes ministrijas izstrādātajam Ministru kabineta noteikumu projektam "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumos Nr.133 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām""  Satiksmes ministrija  Ekonomikas ministrija     
Skatīt protokolu