Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2012.gada 16.februāra darba kārtība (Informējam, ka ceturtdien, 16.februārī, Valsts sekretāru sanāksmes sākums pārcelts uz plkst.8.45)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2012.gada 10.februārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 16.februārī
plkst. 8:45

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-164, Ziņojums zināšanai  Informatīvais ziņojums "Par sadarbību ar latviešu diasporu ārzemēs un nepieciešamību definēt valdības politiku šai sadarbībai"  Ārlietu ministrija       
1.2.  2012-VSS-165, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Līgumu par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā"   Ārlietu ministrija       
1.3.  2012-VSS-152, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.195 "Mašīnu drošības noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  VSS-148
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  2012-VSS-149, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Neredzīgo biedrība""  Finanšu ministrija       
1.6.  2012-VSS-150, Likumprojekts  Likumprojekts "Latvijas Republikas valdības un Gērnsi Valstu līgums par informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem"  Finanšu ministrija       
1.7.  2012-VSS-151, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 23.§) "Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību ar valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" būvniecības projektiem"" 2.4.punktā dotā uzdevuma izpildes gaitu""  Finanšu ministrija       
1.8.  2012-VSS-159, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu biedrībai "Sociālās integrācijas un izglītības centrs "Spars""  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2012-VSS-160, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.601 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2012-VSS-156, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Novikontas Jūras koledžas nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2012-VSS-161, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.453 "Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām""  Satiksmes ministrija       
1.12.  2012-VSS-162, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 11.septembra noteikumos Nr.619 "Noteikumi par zudušu identificējamu elektronisko sakaru galiekārtu centralizētas izmantošanas iespējas pārtraukšanu un atjaunošanu""  Satiksmes ministrija       
1.13.  2012-VSS-163, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts un pašvaldības izmanto pirmpirkuma tiesības valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka teritorijā"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2012-VSS-146, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.394 "Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība""  Tieslietu ministrija       
1.15.  2012-VSS-147, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Tiesu administrācijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Tieslietu ministrija       
1.16.  2012-VSS-153, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Farmācijas likumā"  Veselības ministrija       
1.17.  2012-VSS-154, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.18.  2012-VSS-155, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par ūdenstilpju klasifikatoru"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.19.  2012-VSS-157, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par meža zemes transformāciju nekustamajā īpašumā "Kuplā priede", Ragaciemā, Lapmežciema pagastā, Engures novadā"  Zemkopības ministrija       
1.20.  2012-VSS-158, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 30.jūnija rīkojumā Nr.286 "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2012-VSS-199, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  2012-VSS-857, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Vienotas valsts iestāžu finanšu un vadības grāmatvedības sistēmas izveide un tās sasaiste ar vienoto valsts cilvēkresursu vadības sistēmu koncepcija"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.3.  VSS-827
 
Koncepcijas projekts "Par profesionālās izglītības programmu turpmāko īstenošanu"   Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-441
 
Informatīvais ziņojums "Par valodu intelekta tehnoloģiju centra "Valodu krasts" projekta virzību"   Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.5.  VSS-1112
 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas saprašanās memorandu par starptautisko viesabonēšanas tarifu samazināšanu"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  2012-VSS-346, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
Skatīt protokolu