Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2012.gada 23.februāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2012.gada 17.februārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 23.februārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-185, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par atgriešanās apliecību"  Ārlietu ministrija       
1.2.  2012-VSS-186, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par pagaidu ceļošanas dokumentu"  Ārlietu ministrija       
1.3.  2012-VSS-187, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru par atgriešanās apliecības un pagaidu ceļošanas dokumenta izsniegšanu un valsts nodevas maksāšanas kārtību"  Ārlietu ministrija       
1.4.  2012-VSS-188, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Republikas dienesta pasēm"  Ārlietu ministrija       
1.5.  2012-VSS-189, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ārējās ekonomiskās politikas koordinācijas padomes nolikums"  Ārlietu ministrija       
1.6.  VSS-197
 
Rīkojuma projekts "Par Ārējās ekonomiskās politikas koordinācijas padomi"  Ārlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  2012-VSS-190, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu" (19.saraksts)   Ekonomikas ministrija       
1.8.  2012-VSS-191, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu" (20.saraksts)   Ekonomikas ministrija       
1.9.  2012-VSS-192, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu""  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2012-VSS-193, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.567 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 "Publiskas ēkas un būves"""   Ekonomikas ministrija       
1.11.  VSS-194
 
Likumprojekts "Grozījums Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  2012-VSS-196, Plāna projekts  Plāna projekts "Pasākumu plāns "klusēšanas – piekrišanas" principa ieviešanai un piemērošanai atbildīgo iestāžu administratīvajā praksē"  Ekonomikas ministrija       
1.13.  2012-VSS-169, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.684 "Kārtība, kādā atsevišķiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu""  Finanšu ministrija       
1.14.  2012-VSS-170, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""   Finanšu ministrija       
1.15.  2012-VSS-171, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija       
1.16.  2012-VSS-172, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Koncepcija par mazo uzņēmumu nodokļa maksāšanas režīmu konsolidāciju un vienkāršošanu"  Finanšu ministrija       
1.17.  2012-VSS-177, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par EUROSUR projekta attīstības gaitu"  Iekšlietu ministrija       
1.18.  2012-VSS-178, Plāna projekts  Plāna projekts "Pasākumu plāns institūciju saskaņotai rīcībai iespējamo patvēruma meklētāju masveida ierašanās gadījumā Latvijas Republikā krīzes gadījumā ārvalstīs"  Iekšlietu ministrija       
1.19.  2012-VSS-182, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par ostu formalitātēm"   Satiksmes ministrija       
1.20.  2012-VSS-183, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Maķedonijas Republikas valdības nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu"  Satiksmes ministrija       
1.21.  2012-VSS-184, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Bosnijas un Hercegovinas Ministru padomes nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2012-VSS-168, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.147 "Noteikumi par Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""   Tieslietu ministrija       
1.23.  2012-VSS-166, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu""  Veselības ministrija       
1.24.  2012-VSS-167, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Slimību profilakses un kontroles centra nolikums"  Veselības ministrija       
1.25.  2012-VSS-173, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  2012-VSS-174, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ekolauks" Olaines pagastā, Olaines novadā nodošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  2012-VSS-175, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina Latvijai piešķirto siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu izsolīšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.28.  2012-VSS-176, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.29.  2012-VSS-179, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.novembra noteikumos Nr.743 "Medību saimniecības attīstības fonda nolikums""  Zemkopības ministrija       
1.30.  2012-VSS-180, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.715 "Labturības prasības kažokzvēru turēšanai""  Zemkopības ministrija       
1.31.  VSS-195
 
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamību iegādāties Valsts meža dienesta īpašumā automašīnas dienesta pienākumu izpildei"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.32.  2012-VSS-181, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"   Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-755
TA-824 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic vietējā ģeodēziskā tīkla uzturēšanu"  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.2.  2012-VSS-867, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par būvju "Mācību pāraudzināšanas iestāde "Strautiņi"", Silaktīs, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.3.  VSS-848
 
Rīkojuma projekts "Par inženierkomunikāciju estakādes Rīgā (bez adreses) saglabāšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1223
TA-236 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām"   Izglītības un zinātnes ministrija  G.Vasiļevskis (Izglītības un zinātnes ministrija)  I.Vilnīte  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-854
TA-234 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par 1972.gada Konvenciju par bakterioloģisko (bioloģisko) un toksisko ieroču izstrādāšanas, ražošanas un uzglabāšanas aizliegšanu un to iznīcināšanu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Plāte (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  D.Jirgensone R.Vesere  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-374  Informatīvais ziņojums "Par publisko aģentūru budžeta sagatavošanas un pieņemšanas procedūru"  Finanšu ministrija  T.Trubača (Finanšu ministrija)    Izskatīts VSS 
4.2.  TA-372  Informatīvais ziņojums "Par valsts nodevas objektu un maksas pakalpojumu noteikšanu"  Tieslietu ministrija  S.Mertena (Tieslietu ministrija)    Izskatīts VSS 
4.3.    Informatīvais ziņojums "Par 2012.gada 1.- 2.marta Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem"    A.Kurme (Ārlietu ministrija)     
VI. Slēgtā daļa
5.1.  SAN-422
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu