Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2012.gada 1.marta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2012.gada 24.februārī 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 1.martā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-232, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr. 954 "Kārtība, kādā profesionālā dienesta karavīram kompensē mācību izdevumus, un šo izdevumu atmaksāšanas kārtība""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2012-VSS-234, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 11.oktobra noteikumos Nr.778 "Noteikumi par Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2012-VSS-252, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1564 "Noteikumi par Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2012-VSS-249, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2012-VSS-251, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Kredītinformācijas apmaiņas tiesiskie aspekti un institucionālais modelis"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2012-VSS-198, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.777 "Gada pārskata sagatavošanas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.7.  2012-VSS-199, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.524 "Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības""   Finanšu ministrija       
1.8.  2012-VSS-230, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.569 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus""  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2012-VSS-201, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 17.maija rīkojumā Nr.287 "Par Ārzemju mākslas muzeja ēkas Rīgā, Doma laukumā 6, rekonstrukciju""  Kultūras ministrija       
1.10.  2012-VSS-203, Likumprojekts  Likumprojekts "Fizisko personu-saimnieciskās darbības veicēju-diskriminācijas aizlieguma likums"  Labklājības ministrija       
1.11.  2012-VSS-204, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"  Labklājības ministrija       
1.12.  2012-VSS-208, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.293 "Demogrāfisko lietu padomes nolikums""  Labklājības ministrija       
1.13.  2012-VSS-213, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu""  Labklājības ministrija       
1.14.  2012-VSS-254, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām""  Labklājības ministrija       
1.15.  2012-VSS-255, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par darba dienu pārcelšanu 2013.gadā"  Labklājības ministrija       
1.16.  2012-VSS-200, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Salacgrīvas novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2012-VSS-250, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2012-VSS-216, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""  Tieslietu ministrija       
1.19.  2012-VSS-205, TEHNISKIE - MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta instrukcijā Nr.12 "Instrukcija par atbildīgo institūciju rīcību nezināmas izcelsmes vielas vai priekšmeta atrašanas gadījumā, ja ir aizdomas, ka tas satur sprādzienbīstamas, radioaktīvas, bīstamas ķīmiskas vai bioloģiskas vielas, kā arī, ja konstatētas terora akta pazīmes""  Veselības ministrija       
1.20.  2012-VSS-206, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.948 "Katastrofu medicīnas sistēmas organizēšanas noteikumi""  Veselības ministrija       
1.21.  2012-VSS-207, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība""  Veselības ministrija       
1.22.  2012-VSS-209, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumos Nr.10 "Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem veselības aprūpes jomā""  Veselības ministrija       
1.23.  2012-VSS-210, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.966 "Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2012.gadam""  Veselības ministrija       
1.24.  2012-VSS-211, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.378 "Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus""  Veselības ministrija       
1.25.  2012-VSS-212, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""  Veselības ministrija       
1.26.  2012-VSS-214, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.277 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs""  Veselības ministrija       
1.27.  2012-VSS-215, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.28.  2012-VSS-217, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.864 "Noteikumi par references laboratorijas statusa piešķiršanas un akreditācijas kārtību, funkcijām un pienākumiem, kā arī iekārtām un aprīkojumam noteiktajām prasībām pārtikas, dzīvnieku barības un veterinārajā jomā""  Veselības ministrija       
1.29.  2012-VSS-218, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 6.jūlija noteikumos Nr.618 "Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi""  Veselības ministrija       
1.30.  2012-VSS-219, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumos Nr.178 "Trakumsērgas profilakses un apkarošanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.31.  2012-VSS-220, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.988 Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus aitām un kazām""  Veselības ministrija       
1.32.  2012-VSS-221, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu un pretepidēmijas pasākumiem, medikamentu nodrošinājuma sistēmas sagatavošanu un darbu valsts apdraudējuma gadījumā""  Veselības ministrija       
1.33.  2012-VSS-222, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.850 "Nacionālā veselības dienesta nolikums""  Veselības ministrija       
1.34.  2012-VSS-223, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā"  Veselības ministrija       
1.35.  2012-VSS-224, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi""  Veselības ministrija       
1.36.  2012-VSS-225, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.286 "Veselības ministrijas nolikums""  Veselības ministrija       
1.37.  2012-VSS-226, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.76 "Veselības inspekcijas nolikums""  Veselības ministrija       
1.38.  2012-VSS-227, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki""  Veselības ministrija       
1.39.  2012-VSS-228, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.956 "Valsts operatīvās medicīniskās komisijas nolikums""  Veselības ministrija       
1.40.  2012-VSS-229, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 5.janvāra noteikumos Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība""  Veselības ministrija       
1.41.  2012-VSS-231, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1050 "Sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu veikšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.42.  2012-VSS-233, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība""  Veselības ministrija       
1.43.  2012-VSS-235, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.44.  2012-VSS-236, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 4.novembra noteikumos Nr.628 "Cilvēka imūndeficīta vīrusa infekcijas (HIV) un AIDS izplatības ierobežošanas un ar HIV inficētu personu un AIDS slimnieku ārstēšanas organizatoriskā kārtība""  Veselības ministrija       
1.45.  2012-VSS-237, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1040 "Kārtība, kādā ārstniecības persona ziņo par vakcinācijas izraisītajām komplikācijām""  Veselības ministrija       
1.46.  2012-VSS-238, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.948 "Noteikumi par gripas pretepidēmijas pasākumiem""  Veselības ministrija       
1.47.  2012-VSS-239, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 14.jūnija noteikumos Nr.413 "Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos""  Veselības ministrija       
1.48.  2012-VSS-244, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra noteikumos Nr.774 "Kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.49.  2012-VSS-246, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 31.janvāra noteikumos Nr.90 "Kārtība, kādā veic uzraudzību un informācijas apmaiņu par infekcijas slimībām, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki""  Veselības ministrija       
1.50.  2012-VSS-247, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.maija noteikumos Nr.328 "Noteikumi par poliomielīta pretepidēmijas pasākumiem""  Veselības ministrija       
1.51.  2012-VSS-248, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 21.maija noteikumos Nr.189 "Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar bioloģiskajām vielām""  Veselības ministrija       
1.52.  2012-VSS-253, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.53.  2012-VSS-240, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par ugunsgrēku, to seku un glābšanas darbu uzskaiti"  Zemkopības ministrija       
1.54.  2012-VSS-241, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1060 "Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.55.  2012-VSS-242, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par virssaistību uzņemšanos Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumos 2007.–2013.gada plānošanas periodā"  Zemkopības ministrija       
1.56.  2012-VSS-243, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.57.  2012-VSS-245, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos""   Zemkopības ministrija       
1.58.  2012-VSS-202, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2012-VSS-899, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.2.  2012-VSS-902, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.3.  VSS-896
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par administratīvo teritoriju robežu aprakstu apstiprināšanu"   Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1296
TA-296 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.740 "Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus""  Finanšu ministrija  A.Antonovs (Finanšu ministrija)  D.Grūberte E.Kārkla J.Grantiņš  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1093
TA-237 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm""  Iekšlietu ministrija  G.Kurme (Iekšlietu ministrija)  J.Muižniece  Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-1028
TA-350 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"   Labklājības ministrija  L.Liepiņa (Labklājības ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja     
Skatīt protokolu