Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2012.gada 22.marta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2012.gada 16.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 22.martā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-306, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 8.novembra noteikumos Nr.837 "Noteikumi par mobilizācijas gatavības pārbaudēm un mobilizācijas mācībām""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2012-VSS-307, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījims Ministru kabineta 2005.gada 20. septembra noteikumos Nr.714 "Noteikumi par mobilizācijas plāniem""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2012-VSS-308, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003. gada 17.jūnija noteikumos Nr.311 "Kārtība, kādā no obligātā aktīvā militārā dienesta veselības stāvokļa dēļ atvaļinātajiem karavīriem sedz dienesta laikā gūto veselības traucējumu ārstēšanas un rehabilitācijas izmaksas""  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2012-VSS-309, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007. gada 20.novembra noteikumos Nr.779 "Kārtība, kādā rezerves karavīrus un rezervistus reģistrē un uzskaita, rezerves karavīrus iesauc aktīvajā dienestā, kā arī pieprasa un izsniedz informāciju par rezerves karavīriem un rezervistiem""  Aizsardzības ministrija       
1.5.  VSS-310
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1042 "Noteikumi par karavīru sociālajām garantijām""  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  2012-VSS-311, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 29.jūnija noteikumos Nr.605 "Kārtība, kādā izmeklē un uzskaita nelaimes gadījumus, kuros cietuši karavīri dienesta laikā un zemessargi, pildot dienestu Zemessardzē""  Aizsardzības ministrija       
1.7.  2012-VSS-312, Likumprojekts  Likumprojekts "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli"  Aizsardzības ministrija       
1.8.  2012-VSS-313, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.9.  2012-VSS-314, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Civilās aizsardzības likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.10.  2012-VSS-315, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.11.  2012-VSS-316, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.12.  2012-VSS-317, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29.jūnija noteikumos Nr.602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem),karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību""  Aizsardzības ministrija       
1.13.  2012-VSS-324, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 21.jūlija noteikumu Nr.794 "Noteikumi par tekstilšķiedru sastāva norādīšanu tekstilizstrādājumu marķējumā un kārtību, kādā veic dažādšķiedru maisījuma sastāva kvantitatīvās pārbaudes" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ekonomikas ministrija       
1.14.  2012-VSS-325, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā" (46.saraksts)  Ekonomikas ministrija       
1.15.  2012-VSS-326, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.16.  2012-VSS-300, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda uzraudzības komitejas nolikums"  Finanšu ministrija       
1.17.  2012-VSS-301, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 15.maija rīkojuma Nr.266 "Par Konferenču centra būvniecības koncepciju" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Finanšu ministrija       
1.18.  2012-VSS-302, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par saimnieciskā gada pārskata sagatavošanas kārtību"  Finanšu ministrija       
1.19.  2012-VSS-303, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""   Finanšu ministrija       
1.20.  VSS-305
 
Likumprojekts "Par Protokolu, ar ko groza Norvēģijas Karalistes un Latvijas Republikas konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem""  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  2012-VSS-304, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes nolikums"  Kultūras ministrija       
1.22.  2012-VSS-299, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude""  Labklājības ministrija       
1.23.  2012-VSS-321, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.242 "Satiksmes ministrijas nolikums""  Satiksmes ministrija       
1.24.  2012-VSS-322, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par autoostu darbības sistēmas pilnveidošanu, lai veicinātu sistēmas efektivitātes uzlabošanu un izmaksu samazināšanu"  Satiksmes ministrija       
1.25.  2012-VSS-323, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.septembra rīkojumā Nr.485 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2012.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija       
1.26.  2012-VSS-327, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai" nolikums"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  2012-VSS-328, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.28.  2012-VSS-329, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.29.  2012-VSS-330, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumos Nr.417 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.30.  2012-VSS-331, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.521 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.31.  2012-VSS-318, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.32.  2012-VSS-319, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Raunas iela 13, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"  Zemkopības ministrija       
1.33.  2012-VSS-320, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.844 "Mājputnu un inkubējamo olu aprites kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.34.  2012-VSS-298, TEHNISKIE - MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 9.aprīļa rīkojumā Nr.203 "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plānu 2010.–2013.gadam""  Pārresoru koordinācijas centrs       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2012-VSS-199, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  2012-VSS-867, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par būvju "Mācību pāraudzināšanas iestāde "Strautiņi"", Silaktīs, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.3.  VSS-348
 
Informatīvais ziņojums "Par kontrolējošo iestāžu kapacitātes izvērtējumu, lai novērstu korupcijas iespējas un nodrošinātu pilnvērtīgu kontroles funkciju veikšanu"  Valsts kanceleja  Valsts kanceleja    Tiesību akta projektu neatsaukt 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-993
TA-517 
Noteikumu projekts "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Stašāne (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  D.Ozola  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu