Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2012.gada 17.maija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2012.gada 11.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 17.maijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-499, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Mežmaliņas" Audriņu pagastā Rēzeknes novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2012-VSS-501, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu" (24.saraksts)   Ekonomikas ministrija       
1.3.  2012-VSS-489, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 8.maija noteikumos Nr.301 "Noteikumi par individuālo komersantu finanšu pārskatiem""  Finanšu ministrija       
1.4.  2012-VSS-490, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.5.  2012-VSS-491, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību"  Finanšu ministrija       
1.6.  2012-VSS-492, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1651 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību""   Finanšu ministrija       
1.7.  2012-VSS-493, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1135 "Muitas procedūras – tranzīts – piemērošanas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.8.  2012-VSS-494, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.691 "Noteikumi par nodokļu parāda galvojumu preču muitošanai""  Finanšu ministrija       
1.9.  2012-VSS-495, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Padziļinātās sadarbības programmas darbību"  Finanšu ministrija       
1.10.  2012-VSS-496, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Padziļinātās sadarbības programmas komisijas nolikums"  Finanšu ministrija       
1.11.  2012-VSS-497, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par finanšu stabilitātes nodevas ietekmi, tai skaitā nodevas apmēru"   Finanšu ministrija       
1.12.  2012-VSS-498, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.302 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem""  Finanšu ministrija       
1.13.  2012-VSS-483, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Personu kriminālistiskā raksturojuma un fotoattēlu reģistra noteikumi"  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2012-VSS-507, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1436 "Noteikumi par Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2012-VSS-508, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1435 "Noteikumi par Rīgas 1.medicīnas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2012-VSS-509, Plāna projekts  Rīkojuma projekts "Par Zinātnes un tehnoloģijas attīstības pamatnostādņu 2009. – 2013.gadam ieviešanas rīcības plānu 2012.-2013.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2012-VSS-481, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""  Labklājības ministrija       
1.18.  2012-VSS-505, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""   Satiksmes ministrija       
1.19.  2012-VSS-506, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Satiksmes ministrija       
1.20.  2012-VSS-500, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju""  Tieslietu ministrija       
1.21.  2012-VSS-484, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1294 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2012-VSS-485, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2012-VSS-486, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.februāra noteikumos Nr.153 "Noteikumi par Latvijā sastopamo Eiropas Savienības prioritāro sugu un biotopu sarakstu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2012-VSS-487, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumos Nr.421 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2012-VSS-488, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta "Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu un e-izsoļu funkcionalitātes attīstība" elektroniskās iepirkumu sistēmas darbības koncepcijas aprakstu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  2012-VSS-502, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1056 "Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.27.  2012-VSS-503, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.163 "Noteikumi par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Zemkopības ministrija       
1.28.  2012-VSS-504, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  Zemkopības ministrija       
1.29.  2012-VSS-482, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs""  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1234
 
Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Rucavas novada Rucavas pagasta "Alksnīšos","Bumbuļos""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-1231
 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Maķedonijas Republikas valdības protokolu par Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku par to personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas nelikumīgi, īstenošanu"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-1232
 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kosovas Republikas valdības līgumu par sadarbību drošības jomā"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-1233
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.novembra rīkojumā Nr.808 "Par Valsts policijas apsargājamajiem objektiem""  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-1220
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumos Nr.1075 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm""  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  2012-VSS-855, Likumprojekts  Likumprojekts "Zemes pārvaldības likums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.7.  2012-VSS-1274, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par aviācijas darbību dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-150
TA-920 
Likumprojekts "Latvijas Republikas valdības un Gērnsi Valstu līgums par informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem"  Finanšu ministrija  A.Birums (Finanšu ministrija)    Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1152
TA-840 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Ekonomikas ministrija  G.Zadraks (Ekonomikas ministrija)  I.Eglītis  Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-333
TA-1052 
Koncepcijas projekts "Koncepcijas projekts par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā"   Finanšu ministrija  I.Jermacāne (Finanšu ministrija)  I.Posuma L.Ozoliņa D.Kalsone   Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Par 2012.gada 23.maija neformālajā Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem    A.Teikmanis (Ārlietu ministrija)     
Skatīt protokolu