Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2012.gada 14.jūnija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2012.gada 8.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 14.jūnijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-604, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Jūras Pērles", Kolkā, Kolkas pagastā Dundagas novadā, nodošanu Dundagas novada pašvaldības īpašumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2012-VSS-605, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2012-VSS-606, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai"  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2012-VSS-593, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.664 „Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi”  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2012-VSS-594, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā (34.saraksts)"   Ekonomikas ministrija       
1.6.  2012-VSS-595, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā (48.saraksts)"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2012-VSS-596, Likumprojekts  Likumprojekts un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts "Par Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses"   Ekonomikas ministrija       
1.8.  2012-VSS-597, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  VSS-586
 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā"  Finanšu ministrija       
1.10.  VSS-587
 
Par priekšlikumiem turpmākai Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijas īstenošanai  Finanšu ministrija       
1.11.  VSS-588
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 9. maija rīkojumā Nr. 319 „Par Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepciju”"  Finanšu ministrija       
1.12.  2012-VSS-589, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.13.  VSS-590
 
Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību"  Finanšu ministrija       
1.14.  2012-VSS-591, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"  Finanšu ministrija       
1.15.  2012-VSS-592, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija       
1.16.  2012-VSS-611, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra noteikumos Nr.38 „Noteikumi par īslaicīgās aizturēšanas vietā ievietoto personu uztura, mazgāšanas un personīgās higiēnas līdzekļu nodrošinājuma normām”"  Iekšlietu ministrija       
1.17.  2012-VSS-612, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem""  Iekšlietu ministrija       
1.18.  2012-VSS-613, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumu Nr.932 „Noteikumi par Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes apvienības „Apsardze” sniegto maksas pakalpojumu cenrādi” atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Iekšlietu ministrija       
1.19.  2012-VSS-607, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.20.  2012-VSS-608, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1434 "Noteikumi par Rīgas Celtniecības koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.21.  2012-VSS-609, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1432 „Noteikumi par Malnavas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi””   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.22.  2012-VSS-610, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Jaunā Rīgas teātra ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā būvniecības projekta izdevumu segšanai"  Kultūras ministrija       
1.23.  2012-VSS-584, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31.oktobra noteikumos Nr.889 „Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri”"  Labklājības ministrija       
1.24.  2012-VSS-585, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumos Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”"  Labklājības ministrija       
1.25.  2012-VSS-615, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par iesnieguma veidlapu paraugiem juridiskās palīdzības līguma slēgšanai"   Tieslietu ministrija       
1.26.  2012-VSS-616, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Reliģisko organizāciju likumā"  Tieslietu ministrija       
1.27.  2012-VSS-617, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Biedrību un nodibinājumu likumā"   Tieslietu ministrija       
1.28.  2012-VSS-618, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"  Tieslietu ministrija       
1.29.  2012-VSS-619, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""   Tieslietu ministrija       
1.30.  2012-VSS-620, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā"  Tieslietu ministrija       
1.31.  2012-VSS-621, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Politisko partiju likumā"  Tieslietu ministrija       
1.32.  2012-VSS-622, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem""  Tieslietu ministrija       
1.33.  2012-VSS-602, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos Nr.830 „Noteikumi par Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Veselības ministrija       
1.34.  2012-VSS-603, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums par pašreizējo situāciju uztura bagātinātāju apritē un veicamajiem pasākumiem patērētāju tiesību aizsardzības uzlabošanā  Veselības ministrija       
1.35.  2012-VSS-598, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.36.  2012-VSS-599, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.37.  2012-VSS-600, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas Dabas muzeja nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.38.  2012-VSS-601, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Dabas muzeja sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.39.  2012-VSS-623, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritēriji, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.40.  2012-VSS-624, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Medību likumā"  Zemkopības ministrija       
1.41.  VSS-625
 
Noteikumu projekts "Labturības prasības aitu turēšanai"  Zemkopības ministrija       
1.42.  2012-VSS-614, TEHNISKIE - MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 12.decembra rīkojumā Nr. 647 „Par koncepciju „Publiskās pieejamības nodrošināšana informācijai par lobētājiem””"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
1.43.  2012-VSS-626, Likumprojekts  Likumprojekts "Lobēšanas atklātības likums"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2012-VSS-199, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  VSS-850
 
Noteikumu projekts "Ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanas un lietošanas kārtība"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  2012-VSS-1026, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts par vienotu institucionālo vienību un saimnieciskās darbības veicēju reģistrāciju   Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-261
TA-1009 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.257 "Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību""  Iekšlietu ministrija  A.Strode (Iekšlietu ministrija)    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
V. Slēgtā daļa
4.1.    Informatīvais jautājums "Modernie risinājumi valsts pārvaldes komunikācijā"     Valsts kanceleja     
Skatīt protokolu