Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2012.gada 21.jūnija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2012.gada 15.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 21.jūnijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-645, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.725 "Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību teritoriālo kompetenci vīzu pieprasīšanai""  Ārlietu ministrija       
1.2.  2012-VSS-634, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par mērījumu vienotību""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  VSS-635
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  2012-VSS-627, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.5.  VSS-628
TA-1623 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1640 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju""  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  2012-VSS-649, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nepieciešamo finansējumu dalības maksai elektronisko mašīnlasāmo ceļošanas dokumentu ICAO Publisko atslēgu direktorijā (ICAO PKD)"  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2012-VSS-650, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 3.februāra rīkojumā Nr.55 "Par nekustamā īpašuma Dagdas novadā, Dagdā, Upes ielā 2A, saglabāšanu valsts īpašumā""  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2012-VSS-651, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.840 "Noteikumi par Valsts policijas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2012-VSS-636, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.655 "Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2012-VSS-637, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2012-VSS-638, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2012-VSS-639, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1431 "Noteikumi par Rīgas Tehniskās koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2012-VSS-640, TEHNISKIE - Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas Nacionālo bibliotēku""  Kultūras ministrija       
1.14.  VSS-641
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu""  Kultūras ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.15.  2012-VSS-642, TEHNISKIE - Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību""  Kultūras ministrija       
1.16.  2012-VSS-646, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""  Labklājības ministrija       
1.17.  2012-VSS-647, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Labklājības ministrija       
1.18.  2012-VSS-629, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Babītes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2012-VSS-630, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.467 "Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā""  Satiksmes ministrija       
1.20.  2012-VSS-631, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Jūras kodeksā"  Satiksmes ministrija       
1.21.  2012-VSS-632, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas kārtība"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2012-VSS-633, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa V135 Dūči – Limbaži rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.23.  2012-VSS-657, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija       
1.24.  2012-VSS-658, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2013.gadam"  Tieslietu ministrija       
1.25.  2012-VSS-659, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Piespiedu ietekmēšanas līdzekļu izpildes likumā"  Tieslietu ministrija       
1.26.  2012-VSS-660, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Protokolu, kas groza Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības līgumu par savstarpēju klasificētās informācijas aizsardzību"  Tieslietu ministrija       
1.27.  2012-VSS-648, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1011 "Ieroču atļauju noteikumi, kā arī ieroču izņemšanas un iznīcināšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.28.  2012-VSS-643, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. decembra noteikumos Nr. 1165 "Kārtība, kādā izsniedz atļaujas nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai, ievieš Latvijas dabai neraksturīgas savvaļas sugas (introdukcija) un atjauno sugu populācijas dabā (reintrodukcija)""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.29.  2012-VSS-644, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.30.  2012-VSS-652, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi""  Zemkopības ministrija       
1.31.  2012-VSS-653, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.32.  VSS-654
 
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.33.  2012-VSS-655, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.206 "Noteikumi par prasībām komersantiem, izglītības iestādēm un speciālistiem, kuri nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību, traktortehnikas vadītāju apmācības programmām, kā arī apmācību kontroles kārtību""  Zemkopības ministrija       
1.34.  2012-VSS-656, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2012-VSS-1326, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu minsitrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-261
TA-1009 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.257 "Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību""  Iekšlietu ministrija  A.Strode (Iekšlietu ministrija)    Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-264
TA-1155 
Noteikumu projekts "Meža konsultatīvās padomes nolikums"   Zemkopības ministrija  A.Ozols (Zemkopības ministrija)    Izskatīts VSS 
3.3.  SAN-1063
 
Par kompetenču sadalījumu starp ministrijām Eiropas stratēģijas "Bērniem labāks internets" īstenošanai  Ārlietu ministrija  A.Teikmanis (Ārlietu ministrija)  L.Liepiņa  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Par 2012. gada 28. – 29.jūnija Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem    A.Razāns (Ārlietu ministrija)     
4.2.    par         
Skatīt protokolu