Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2012.gada 26.jūlija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2012.gada 20.jūlijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 26.jūlijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-745, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Kosovas Republikas Kosovas Drošības spēku ministrijas saprašanās memorandu par sadarbību drošības jomā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2012-VSS-746, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.865 "Noteikumi par profesionālā dienesta karavīru, militāro darbinieku un zemessargu veselības aprūpes saņemšanas nosacījumiem, apmaksājamo pakalpojumu veidiem un izdevumu apmaksas kārtību""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2012-VSS-753, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pievienošanos Amerikas Savienoto Valstu "Savstarpējās izglītības un kultūras apmaiņas" likuma programmai"  Ārlietu ministrija       
1.4.  2012-VSS-742, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.novembra noteikumos Nr.933 "Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" normu piemērošanas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.5.  2012-VSS-743, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem"  Finanšu ministrija       
1.6.  VSS-744
 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.610 "Par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Finanšu ministrija       
1.7.  2012-VSS-747, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2012-VSS-749, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Gaisa satiksmes vadības dispečeru un gaisa satiksmes dienesta operatoru apmācību sniedzēju sertificēšanas un dispečeru un operatoru apliecību izsniegšanas, atzīšanas un spēkā uzturēšanas kārtība"  Satiksmes ministrija       
1.9.  2012-VSS-750, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā"  Satiksmes ministrija       
1.10.  2012-VSS-751, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Satiksmes ministrija       
1.11.  2012-VSS-752, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Satversmes tiesas likumā"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2012-VSS-748, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja ēku Aristida Briāna iela 13, Rīga, būvniecības projekta izdevumu segšanai"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
1.13.  2012-VSS-739, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā""  Valsts kanceleja       
1.14.  2012-VSS-740, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijā Nr.19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība""  Valsts kanceleja       
1.15.  2012-VSS-741, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā""  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-310
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1042 "Noteikumi par karavīru sociālajām garantijām""  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-37
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta rīkojumā Nr.571 "Par Enerģētikas attīstības pamatnostādnēm 2007.–2016.gadam""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-102
 
Likumprojekts "Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-90
 
Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-28
 
Likumprojekts "Grozījums Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.  VSS-625
 
Par virzības apturēšanas periodu Zemkopības ministrijas izstrādātajam Ministru kabineta noteikumu projektam "Labturības prasības aitu turēšanai"  Zemkopības ministrija  Ekonomikas ministrija    Izskatīts VSS 
3.2.    Par finansējuma apguvi līdz 2012.gada 30.jūnijam Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ietvaros    D.Rancāne (Finanšu ministrija)     
V. Slēgtā daļa
4.1.  SAN-1357
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu