Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2012.gada 16.augusta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte
Rīgā 2012.gada 10.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 16.augustā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-817, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Standartizācijas noteikumi militārajā jomā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  VSS-830
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pārdošanu, kas atrodas Moljēra avēnijā 158, Briselē, Beļģijas Karalistē"  Ārlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  VSS-831
 
Rīcības plāna projekts "Latvijas dalības nodrošināšanai Atvērtas pārvaldības partnerības iniciatīvā"  Ārlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  2012-VSS-832, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Eiropas Demokrātijas fonda statūtiem"  Ārlietu ministrija       
1.5.  2012-VSS-818, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumu Nr.120 "Noteikumi par mājsaimniecības gaisa kondicionieru marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2012-VSS-821, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.740 "Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus""  Finanšu ministrija       
1.7.  2012-VSS-822, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 24.novembra noteikumos Nr.443 "Noteikumi par kredītiestāžu administratora civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu""  Finanšu ministrija       
1.8.  2012-VSS-820, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā""  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2012-VSS-823, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Satversmes grozījumiem"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2012-VSS-819, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 21.augusta noteikumos Nr.565 "Kārtība, kādā aprēķina, izmaksā un sadala atlīdzību par publisko patapinājumu""  Kultūras ministrija       
1.11.  2012-VSS-828, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Melnkalnes valdības nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2012-VSS-829, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma un zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P21 Rūjiena - Mazsalaca rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2012-VSS-815, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 3.aprīļa noteikumos Nr.241 "Slimību profilakses un kontroles centra nolikums""  Veselības ministrija       
1.14.  2012-VSS-816, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem""  Veselības ministrija       
1.15.  2012-VSS-834, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Par veselības aprūpes sistēmas finansēšanas modeli"  Veselības ministrija       
1.16.  2012-VSS-824, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par vides monitoringu un zvejas kontroli"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.17.  2012-VSS-833, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.18.  2012-VSS-825, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību"  Zemkopības ministrija       
1.19.  2012-VSS-826, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumos Nr.127 "Epizootiju uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""   Zemkopības ministrija       
1.20.  VSS-827
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-134
 
Likumprojekts "Grozījums Aizsargjoslu likumā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  2012-VSS-739, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par sadarbību civilās aviācijas gaisa kuģu meklēšanas un glābšanas jomā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.3.  2012-VSS-110, Likumprojekts  Likumprojekts "Vietējo pašvaldību referendumu likums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.4.  VSS-1211
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1236 "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-599
TA-1817 
(jautājuma izskatīšana uz nedēļu atlikta) Noteikumu projekts "Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Stašāne (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  S.Zvidriņa D.Āboliņa  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
Skatīt protokolu