Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2012.gada 13.septembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2012.gada 7.septembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 13.septembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-903, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2012-VSS-920, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu Satiksmes ministrijai"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  VSS-917
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.181 "Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2012-VSS-918, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2012-VSS-919, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamās mājas Jūras ielā 8, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  VSS-905
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu""  Finanšu ministrija       
1.7.  2012-VSS-908, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Nodrošinājuma valsts administrācijas nolikums"  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2012-VSS-909, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu Iekšlietu ministrijas Informācijas centram lietošanā"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2012-VSS-910, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Ieceļošanas aizliegumu un atgriezto ārzemnieku reģistru"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2012-VSS-911, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 13.septembra noteikumos Nr.702 "Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveides projekta uzraudzības padomes nolikums"""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  VSS-912
 
Rīkojuma projekts "Par Vienota nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveides projekta uzraudzības padomes sastāvu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  VSS-904
 
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Ropažu novada pašvaldībai alternatīvo statusu ieguvušā pilngadīgā Afganistānas Islāma Republikas pilsoņa Basirahmad Rahimi izmitināšanas izdevumu segšanai"  Labklājības ministrija       
1.13.  2012-VSS-907, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts sporta medicīnas centra nolikums"  Veselības ministrija       
1.14.  2012-VSS-913, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.668 "Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.15.  2012-VSS-914, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.673 "Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.16.  2012-VSS-915, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.600 "Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.17.  2012-VSS-916, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.818 "Noteikumi par veterinārajām prasībām govju, cūku, aitu, kazu un zirgu sugas dzīvnieku embriju un olšūnu un zirgu, aitu un kazu sugas dzīvnieku spermas apritei, kā arī embriju transplantācijas uzņēmumu, spermas sagatavošanas centru un spermas uzglabāšanas centru reģistrācijas kārtību""  Zemkopības ministrija       
1.18.  2012-VSS-906, TEHNISKIE - MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 12.decembra rīkojumā Nr.647 "Par koncepciju "Publiskās pieejamības nodrošināšana informācijai par lobētājiem"""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2012-VSS-855, Likumprojekts  Likumprojekts "Zemes pārvaldības likums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.2.  2012-VSS-1412, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumos Nr.957 "Aizsargājamo ainavu apvidus "Ziemeļgauja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-528
TA-2071 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.91 "Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vesere (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  L.Eņģele J.Sprūds  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Par Ministru kabineta 2012.gada 7.augusta instrukcijas Nr.11 "Kārtība, kādā valsts tiešās pārvaldes iestādes ievieto informāciju tiešās pārvaldes iestāžu datubāzē" izpildi    Valsts kanceleja     
Skatīt protokolu