Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2012.gada 18.oktobra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2012.gada 12.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 18.oktobrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-1046, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.166 "Kārtība, kādā veidojamas, finansējamas un sagatavojamas Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības, kas piedalās starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos""   Aizsardzības ministrija       
1.2.  2012-VSS-1051, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par iemaksām ANO Humanitārās koordinācijas centra Sīrijas ārkārtas palīdzības fondā, ANO Bēgļu komisāra biroja un Cilvēktiesību komisāra biroja budžetos"  Ārlietu ministrija       
1.3.  2012-VSS-1052, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru un maksu par konsulārajiem pakalpojumiem latos un ārvalstu valūtā"  Ārlietu ministrija       
1.4.  2012-VSS-1047, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.246 "Noteikumi par Tautību klasifikatoru""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  VSS-1048
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 30.oktobra rīkojumā Nr.748 "Par Koncepciju par mikrouzņēmumu atbalsta pasākumiem""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2012-VSS-1042, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.7.  2012-VSS-1043, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par gada kopsavilkuma par pieejamām revīzijām un deklarācijām sagatavošanu"  Finanšu ministrija       
1.8.  2012-VSS-1044, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6. septembra noteikumos Nr.694 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" projektu iesniegumu atlases otro kārtu""  Finanšu ministrija       
1.9.  2012-VSS-1045, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.691 "Noteikumi par nodokļu parāda galvojumu preču muitošanai""  Finanšu ministrija       
1.10.  VSS-1053
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21. jūnija noteikumos Nr.568 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām""  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2012-VSS-1054, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.601 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm""  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2012-VSS-1055, Plāna projekts  Plāna projekts "Pasākumu plāns izmeklēšanas kvalitātes paaugstināšanai izmeklēšanas iestādēs"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2012-VSS-1033, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par Latvijas Nacionālā arhīva sociāli tiesiskās izziņas sagatavošanu un izsniegšanu"  Kultūras ministrija       
1.14.  2012-VSS-1034, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.749 "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos""  Labklājības ministrija       
1.15.  2012-VSS-1035, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumos Nr.99 "Noteikumi par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju""  Labklājības ministrija       
1.16.  2012-VSS-1036, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumos Nr.902 "Kārtība, kādā izsniedzami profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinoši dokumenti""  Labklājības ministrija       
1.17.  2012-VSS-1037, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 4.februāra noteikumos Nr.66 "Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku""  Labklājības ministrija       
1.18.  2012-VSS-1038, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""  Labklājības ministrija       
1.19.  2012-VSS-1039, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.20.  2012-VSS-1040, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.370 "Noteikumi par mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem un mākslīgajiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem""  Veselības ministrija       
1.21.  2012-VSS-1041, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.57 "Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām""  Veselības ministrija       
1.22.  2012-VSS-1061, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts sporta medicīnas centra maksas pakalpojumu cenrādi"  Veselības ministrija       
1.23.  2012-VSS-1049, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Valsts vides dienesta dalību Eiropas Komisijas Zivsaimniecības kontroles programmā un tās finansējumu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2012-VSS-1050, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 15. marta noteikumos Nr. 192 "Kārtība, kādā izsniedz atļaujas (licences) zvejai īpašos nolūkos un zinātniskās izpētes nolūkos""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2012-VSS-1056, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""  Zemkopības ministrija       
1.26.  2012-VSS-1057, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par izmēģinājuma projekta atļaujas izsniegšanu dzīvnieka izmantošanai procedūrās"  Zemkopības ministrija       
1.27.  2012-VSS-1058, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par meža zemes transformāciju nekustamajā īpašumā "Slīteres nacionālais parks", Kolkas pagastā, Dundagas novadā"  Zemkopības ministrija       
1.28.  2012-VSS-1059, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1078 "Ģenētiski modificēto organismu riska novērtēšanas metodoloģija""  Zemkopības ministrija       
1.29.  2012-VSS-1060, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1374 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2012-VSS-66, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  VSS-706
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.61 "Noteikumi par Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-827
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.266 "Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Slēgtā daļa
3.1.    Par 2013.gada budžeta likumprojekta paketes izskatīšanu    Finanšu ministrija     
Skatīt protokolu