Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2012.gada 1.novembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2012.gada 26.oktobrī 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 1.novembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-1090, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2012-VSS-1099, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2012-VSS-1100, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kūrorta statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2012-VSS-1082, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atmaksājams samaksātais pievienotās vērtības nodoklis par jauna transportlīdzekļa iegādi"  Finanšu ministrija       
1.5.  2012-VSS-1083, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.233 "Finanšu sektora attīstības padomes nolikums""  Finanšu ministrija       
1.6.  2012-VSS-1084, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķināms un maksājams pievienotās vērtības nodoklis par elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2012-VSS-1091, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.554 "Noteikumi par valstīm, kuru pilsoņiem, izsniedzot vīzu vai uzturēšanās atļauju, veic papildu pārbaudi""  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2012-VSS-1092, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Detektīvdarbības licencēšanas un sertifikācijas noteikumi"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  VSS-1093
 
Likumprojekts "Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2012-VSS-1094, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Ludza – Terehova rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.11.  2012-VSS-1095, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2012-VSS-1086, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem"  Tieslietu ministrija       
1.13.  2012-VSS-1087, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība""  Veselības ministrija       
1.14.  2012-VSS-1088, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr.611 "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.15.  2012-VSS-1089, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Cilvēka audu un šūnu izmantošanas kārtība"  Veselības ministrija       
1.16.  2012-VSS-1101, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.766 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro kārtu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.17.  2012-VSS-1102, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.576 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.18.  VSS-1103
 
Informatīvais ziņojums "Par koncepcijas "Elektronisko iepirkumu sistēma" īstenošanas gaitu 2012.gadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.19.  2012-VSS-1104, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.597 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtībā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2012-VSS-1105, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Pamatziņojuma par augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojumu ar bīstamām ķīmiskām vielām iekārtas teritorijā izstrādes kārtība un saturs"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  2012-VSS-1106, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2012-VSS-1107, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no iekārtām, kurās izmanto organiskos šķīdinātājus"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2012-VSS-1108, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no sadedzināšanas iekārtām"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2012-VSS-1096, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.493 "Noteikumi par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Zemkopības ministrija       
1.25.  2012-VSS-1097, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi"  Zemkopības ministrija       
1.26.  2012-VSS-1098, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kritēriji īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai mežā un atjaunošanas atļaujas izsniegšanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.27.  2012-VSS-1085, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā reģistrējamas, novērtējamas, izmantojamas un izpērkamas diplomātiskās dāvanas un dāvanas, kas pieņemtas, pildot valsts amatpersonas pienākumus, un kas ir valsts vai pašvaldības institūcijas īpašums"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-297
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi""  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-889
TA-2385 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1644 "Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdzekļus""  Finanšu ministrija  D.Gulbe (Finanšu ministrija)  L.Jevčuka  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-792
TA-2420 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.484 "Noteikumi par valsts mērķdotāciju apmēru un nosacījumiem sociālo darbinieku amatalgu paaugstināšanai""  Labklājības ministrija  I.Skrodele-Dubrovska (Labklājības ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja     
4.2.    Informatīvais ziņojums par tiešās pārvaldes iestāžu padotības formu    I.Gailīte (Valsts kanceleja)     
Skatīt protokolu