Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2012.gada 22.novembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2012.gada 16.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 22.novembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-1185, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu valdījumā Stopiņu novada un Saldus novada Zvārdes pašvaldībai"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2012-VSS-1192, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par transformatoru apakšstacijas ēkas Ūdeļu ielā 22, Rīgā nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2012-VSS-1193, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.286 "Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu (degvielas) drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  VSS-1177
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  2012-VSS-1178, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu Skrundas ielā 3, Rīgā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.6.  VSS-1179
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  2012-VSS-1180, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā valsts atbalsta programmu koordinācijas un pilnveidošanas Konsultatīvajā padomē piesaka un izvērtē valsts atbalsta programmas, kuras īsteno finanšu instrumentu veidā"  Finanšu ministrija       
1.8.  2012-VSS-1181, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem"  Finanšu ministrija       
1.9.  2012-VSS-1182, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 2.maija rīkojuma Nr.238 "Par Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Finanšu ministrija       
1.10.  2012-VSS-1186, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2012-VSS-1194, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latviešu valodas aģentūras nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2012-VSS-1183, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā"  Kultūras ministrija       
1.13.  2012-VSS-1184, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par būves Šmerļa ielā 5, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā"  Kultūras ministrija       
1.14.  2012-VSS-1189, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu Vircavas tilta rekonstrukcijas projekta īstenošanai uz autoceļa P94 Jelgava–Staļģene–Code 3,00.km"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2012-VSS-1190, Likumprojekts  Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma "Novadnieki" Vārves pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2012-VSS-1191, Likumprojekts  Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma "Smiltsērkšķi" Vārves pagastā, Ventspils novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – valsts nozīmes civilās aviācijas lidlauka infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2012-VSS-1187, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par cilvēka orgānu izmantošanu medicīnā, kā arī cilvēka orgānu un miruša cilvēka ķermeņa izmantošanu medicīnas studijām"  Veselības ministrija       
1.18.  2012-VSS-1188, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-469
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.janvāra noteikumos Nr.2 "Kārtība, kāda pieprasa un saņem Civilās aviācijas aģentūras atļauju būvēt, ierīkot un izvietot gaisa kuģu lidojumu drošībai potenciāli bīstamus objektus""  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-573
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.522 "Noteikumi par Pilsonības likumā noteikto latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudi""  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-976
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.485 "Noteikumi par valsts aģentūras "Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  Labklājības ministrija  Labklājības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-977
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.946 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais vēstures muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  Labklājības ministrija  Labklājības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-978
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 15.marta noteikumos Nr.194 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais mākslas muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  Labklājības ministrija  Labklājības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  2012-VSS-485, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.7.  2012-VSS-486, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.februāra noteikumos Nr.153 "Noteikumi par Latvijā sastopamo Eiropas Savienības prioritāro sugu un biotopu sarakstu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.8.  2012-VSS-487, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumos Nr.421 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.9.  VSS-546
 
Informatīvais ziņojums "Ģeogrāfisko informācijas sistēmu datu apmaiņas formāta izveide telpiskās un teritorijas plānošanas vajadzībām saskaņā ar INSPIRE direktīvu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.  2012-VSS-993, MK noteikumu projekts  Par virzības apturēšanas periodu Zemkopības ministrijas izstrādātajam Ministru kabineta noteikumu projektam "Prasības kautuvēm, kurās nokauto dzīvnieku gaļu un no tās mājas apstākļos gatavotos gaļas produktus mazā daudzumā realizē tieši galapatērētājam vietējā tirgū"   Zemkopības ministrija  Ekonomikas ministrija     
Skatīt protokolu