Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2012.gada 6.decembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2012.gada 30.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 6.decembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-1227, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamo apmēru un izdevumiem, kuri nav atlīdzināmi"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2012-VSS-1213, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Iekšējo auditoru sertifikācijas, iekšējā auditora sertifikāta spēkā uzturēšanas un anulēšanas kārtība"  Finanšu ministrija       
1.3.  2012-VSS-1214, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta zemesgabala Slokas ielā 146A, Rīgā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.4.  2012-VSS-1224, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Patvēruma likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.5.  2012-VSS-1225, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1157 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm aprēķina, piešķir un izmaksā izdienas pensijas""  Iekšlietu ministrija       
1.6.  2012-VSS-1226, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.945 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2012-VSS-1237, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas Universitātes īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.8.  VSS-1238
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  2012-VSS-1219, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.876 "Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.10.  VSS-1220
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.394 "Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtība""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  2012-VSS-1221, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem""  Satiksmes ministrija       
1.12.  2012-VSS-1222, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2012-VSS-1223, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu gājēju/velosipēdistu tilta pār valsts galveno autoceļu A10 Rīga – Ventspils būvprojekta realizācijai"  Satiksmes ministrija       
1.14.  VSS-1233
 
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  2012-VSS-1234, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra noteikumos Nr.781 "Kārtība, kādā reģistrē personas, kurām izmaksāti uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, un parādniekus, kā arī izsniedz ziņas par minētajām personām""  Tieslietu ministrija       
1.16.  2012-VSS-1236, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par republikas pilsētu un novadu administratīvo teritoriju robežu aprakstu apstiprināšanu"  Tieslietu ministrija       
1.17.  2012-VSS-1215, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1075 "Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.18.  2012-VSS-1216, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.568 "Kārtība, kādā noformējams administratīvā pārkāpuma protokols-paziņojums par mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās noteikumu pārkāpšanu ārpus autoceļiem Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.19.  2012-VSS-1228, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai "Eurika""  Zemkopības ministrija       
1.20.  2012-VSS-1229, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai "Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem""  Zemkopības ministrija       
1.21.  2012-VSS-1230, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus cūkām"  Zemkopības ministrija       
1.22.  2012-VSS-1231, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki""  Zemkopības ministrija       
1.23.  2012-VSS-1232, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.24.  VSS-1217
 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs      Izsludināts TA projekts 
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2012-VSS-500, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju""  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-50
TA-2597 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.541 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu""  Finanšu ministrija  D.Gulbe (Finanšu ministrija)  I.Ošiņa  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-808
TA-2716 
Likumprojekts "Grozījumi Vekseļu likumā"  Tieslietu ministrija  D.Palčevska (Tieslietu ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja     
4.2.    Nacionālā pozīcija Nr.1 "Par 2012.gada 13.- 14.decembra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem''    A.Teikmanis (Ārlietu ministrija)     
VI. Slēgtā daļa
5.1.    Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem izveidošana    S.Zvidriņa (Valsts reģionālās attīstības aģentūra)  L.Ostrovska   
Skatīt protokolu