Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2013.gada 17.janvāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2013.gada 14.janvārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 17.janvārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-42, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Diplomātu izdienas pensiju likumā"  Ārlietu ministrija       
1.2.  2013-VSS-43, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija       
1.3.  2013-VSS-44, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra rīkojumā Nr.23 "Par nekustamo īpašumu Mārstaļu ielā 2/4, Rīgā""   Ekonomikas ministrija       
1.4.  2013-VSS-39, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību kapitālsabiedrībām, medicīniska rakstura fondu un citu labdarības fondu kapitālsabiedrībām""  Finanšu ministrija       
1.5.  2013-VSS-40, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra instrukcijā Nr.2 "Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes sagatavo un apstiprina valsts budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu tāmes kārtējam gadam""  Finanšu ministrija       
1.6.  2013-VSS-41, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2013-VSS-34, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.septembra noteikumos Nr.626 "Noteikumi par paaugstinātas bīstamības objektu noteikšanas kritērijiem un šo objektu īpašnieku (valdītāju, apsaimniekotāju) pienākumiem riska samazināšanas pasākumu nodrošināšanai""  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2013-VSS-51, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnes 2013.–2019.gadam"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  VSS-35
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1998.gada 30.jūnija noteikumos Nr.233 "Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli, un dzīvokļa kopējās platības normām""  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  2013-VSS-36, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.279 "Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālas rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem""  Labklājības ministrija       
1.11.  2013-VSS-37, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1209 "Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību""  Labklājības ministrija       
1.12.  2013-VSS-31, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par autoceļiem""  Satiksmes ministrija       
1.13.  2013-VSS-50, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 9.decembra noteikumos Nr.534 "Kārtība, kādā saņemams profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma novērtēšanai""   Tieslietu ministrija       
1.14.  2013-VSS-38, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kārklu ielā 67, Jelgavā, nodošanu Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Veselības ministrija       
1.15.  2013-VSS-32, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.16.  2013-VSS-33, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.17.  2013-VSS-45, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1348 "Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla izveidošanas, uzturēšanas un darbības kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.18.  2013-VSS-46, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 11.janvāra noteikumos Nr.33 "Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem""   Zemkopības ministrija       
1.19.  2013-VSS-47, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.275 "Prasības tādu dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritei, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam""   Zemkopības ministrija       
1.20.  2013-VSS-48, Rīcības plāna projekts  Rīcības plāna projekts "Par Latvijas rīcības plānu augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgai izmantošanai 2013.–2017.gadam"   Zemkopības ministrija       
1.21.  VSS-49
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 8.maijai noteikumos Nr.326 "Noteikumi par iekkšējās kontroles sistēmu tiešās pārvaldes iestādēs""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs      Izsludināts TA projekts 
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2013-VSS-661, MK noteikumu projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.03.2013) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.934 "Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību""  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.2.  VSS-662
 
Likumprojekts "Grozījums Augstskolu likumā"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-663
 
Likumprojekts "Grozījums Profesionālās izglītības likumā"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  2013-VSS-713, Koncepcijas projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.03.2013) Koncepcijas projekts "Oficiālās elektroniskās adreses koncepcija"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.5.  VSS-696
 
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils teātris" peļņas daļu"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  2013-VSS-693, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Lai noteiktu elektronisko cigarešu statusu un noteiktu līdzvērtīgus ierobežojošos nosacījumus šo produktu realizācijai, reklāmai, lietošanai un aplikšanai ar akcīzes nodokli"  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
2.7.  VSS-674
 
(Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.06.2013) Noteikumu projekts "Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības, kā arī kontroles kārtība"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.8.  VSS-1213
 
(2011.) Noteikumu projekts "Noteikumi par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju funkcionālo zonu noteikšanas metodiku"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.9.  VSS-685
 
(Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.04.2013) Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta "Centralizēts elektronisks pieteikums iestādei" informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-612
TA-3030 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem""  Iekšlietu ministrija  M.Rāzna (Iekšlietu ministrija)  J.Radzēvičs D.Radzeviča  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu