Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2013.gada 24.janvāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā -

 Valsts kancelejas direktore tiesību aktu lietās,

 Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte
Rīgā 2013.gada 24.janvārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 24.janvārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-69, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2013-VSS-54, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu (31.saraksts)"   Ekonomikas ministrija       
1.3.  2013-VSS-55, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 18.maija noteikumos Nr.178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2013-VSS-57, Ziņojums turpmākai rīcībai  Par veicamo darbu grafiku saistībā ar Latvijas dalību starptautiskajā izstādē “Expo Milano 2015” Milānā, Itālijā un tam nepieciešamā finansējuma iekļaušanu pamatbudžeta ilgtermiņa saistībās”  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2013-VSS-71, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Konsolidēto gada pārskatu likumā"  Finanšu ministrija       
1.6.  2013-VSS-72, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2013-VSS-73, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā"  Finanšu ministrija       
1.8.  2013-VSS-74, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Gada pārskatu likumā"  Finanšu ministrija       
1.9.  2013-VSS-75, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā ''Par zvērinātiem revidentiem''"  Finanšu ministrija       
1.10.  2013-VSS-76, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"  Finanšu ministrija       
1.11.  2013-VSS-77, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Maksātnespējas likumā"  Finanšu ministrija       
1.12.  2013-VSS-78, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā ''Par privātajiem pensiju fondiem''"  Finanšu ministrija       
1.13.  2013-VSS-79, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"  Finanšu ministrija       
1.14.  2013-VSS-80, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā"  Finanšu ministrija       
1.15.  2013-VSS-81, Likumprojekts  Likumprojekts "Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku likums"  Finanšu ministrija       
1.16.  2013-VSS-82, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par grāmatvedības prasībām mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem un to vienkāršošanas iespējām"  Finanšu ministrija       
1.17.  2013-VSS-53, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums par situāciju dzīvesvietas deklarēšanas jomā  Iekšlietu ministrija       
1.18.  2013-VSS-52, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2013.gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.19.  2013-VSS-84, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par 2013./2014.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.20.  2013-VSS-85, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu objektu un apakšzemes inženierkomunikāciju nodošanu Aglonas novada pašvaldības īpašumā"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.21.  2013-VSS-65, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu "V7" un "V9" Iecavas novadā, nodošanu Iecavas novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2013-VSS-66, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "V967" Ogrē, Ogres novadā, nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.23.  2013-VSS-67, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.24.  2013-VSS-68, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā"  Satiksmes ministrija       
1.25.  VSS-86
 
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" līdzdalības palielināšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "LDZ Cargo""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.26.  2013-VSS-70, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1165 "Kārtība, kādā izsniedz atļaujas nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai, ievieš Latvijas dabai neraksturīgas savvaļas sugas (introdukcija) un atjauno sugu populācijas dabā (reintrodukcija)""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  2013-VSS-56, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2013.gadā"  Zemkopības ministrija       
1.28.  2013-VSS-58, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1351 "Noteikumi par valsts nodevu sēklu aprites jomā""  Zemkopības ministrija       
1.29.  2013-VSS-59, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.592 "Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.30.  2013-VSS-60, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Zemkopības ministrija       
1.31.  2013-VSS-61, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.730 "Dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrācijas un atzīšanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.32.  2013-VSS-62, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par ārpuskvotas cukura ražošanu un rūpnieciskā cukura pārstrādi"  Zemkopības ministrija       
1.33.  2013-VSS-63, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts meža dienesta nolikums"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2013-VSS-707, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.2.  2013-VSS-708, Likumprojekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.03.2013) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.3.  VSS-128
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra noteikumos Nr.22 "Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikums""  Valsts kanceleja  Valsts kanceleja    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Par noteikumu projekta "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību" saskaņošanas gaitu    B.Bāne (Finanšu ministrija)     
Skatīt protokolu