Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2013.gada 31.janvāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2013.gada 25.janvārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 31.janvārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-93, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par kuģa KA-03 atsavināšanu"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2013-VSS-100, Plāna projekts  Plāna projekts "Par Attīstības sadarbības politikas plānu 2013.gadam"  Ārlietu ministrija       
1.3.  2013-VSS-94, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par 157/16782 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Ventspils šoseja 30, Jūrmala nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2013-VSS-88, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību ilgtermiņa saistībām 2013.gadā"  Finanšu ministrija       
1.5.  2013-VSS-97, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 26.septembra rīkojumā Nr.456 "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2013.gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija       
1.6.  2013-VSS-98, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumos Nr.674 "Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.7.  2013-VSS-99, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu"  Satiksmes ministrija       
1.8.  2013-VSS-95, Likumprojekts  Likumprojekts "Šķīrējtiesu likums"  Tieslietu ministrija       
1.9.  2013-VSS-96, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija       
1.10.  2013-VSS-91, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.692 "Noteikumi par aviācijas darbību dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.11.  2013-VSS-92, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.12.  2013-VSS-89, TEHNISKIE - MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 12.decembra rīkojumā Nr.647 "Par koncepciju "Publiskās pieejamības nodrošināšana informācijai par lobētājiem""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
1.13.  2013-VSS-90, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pēc Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pieprasījuma persona iesniedz informāciju par tās ienākumiem, naudas uzkrājumiem, parādsaistībām un īpašumiem"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
1.14.  2013-VSS-87, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.357 "Kārtība, kādā iestādes sadarbojoties sniedz informāciju elektroniskā veidā, kā arī nodrošina un apliecina šādas informācijas patiesumu""  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2013-VSS-725, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personas datu aizsardzības likumā"  Tieslietu ministrija  (Tieslietu ministrija)     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1118
TA-30 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Labklājības ministrija  J.Muižniece (Labklājības ministrija)  I.Pētersone  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1168
TA-105 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.janvāra noteikumos Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  T.Jansone (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  I.Koļegova J.Sprūds  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Par finansējuma apguvi līdz 2012.gada 31.decembrim Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu ietvaros    D.Rancāne (Finanšu ministrija)     
4.2.    Par nacionālo pozīciju Nr.1 "Par 2013.gada 7.-8.februāra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem"    Ārlietu ministrija     
VI. Slēgtā daļa
5.1.  SAN-201
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu