Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2013.gada 7.februāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2013.gada 5.februārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 7.februārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-129, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas, Baltkrievijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu krustpunkta demarkācijas dokumentu apstiprināšanu"  Ārlietu ministrija       
1.2.  2013-VSS-122, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta zemesgabala Kalna ielā 3, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, privatizācijas izbeigšanu"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  VSS-123
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Preču un pakalpojumu drošuma likums""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  2013-VSS-124, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.969 "Fiziskās sagatavotības prasības Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm""  Iekšlietu ministrija       
1.5.  2013-VSS-127, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.6.  2013-VSS-125, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.7.  2013-VSS-126, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Satiksmes ministrija       
1.8.  2013-VSS-102, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Reģionālās attīstības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.9.  2013-VSS-103, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Autopārvadājumu likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.10.  2013-VSS-104, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.485 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.11.  2013-VSS-105, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.12.  2013-VSS-106, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.369 "Dabas lieguma "Ābeļi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.13.  2013-VSS-107, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 9.oktobra noteikumos Nr.687 "Dabas parka "Driksnas sils" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.14.  2013-VSS-108, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.668 "Dabas lieguma "Daugava pie Kaibalas" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.15.  VSS-110
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.135 "Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  2013-VSS-111, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumos Nr.213 "Dabas lieguma "Ovīši" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.17.  2013-VSS-112, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.124 "Dabas lieguma "Randu pļavas" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.18.  2013-VSS-113, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumos Nr.168 "Dabas lieguma "Sitas un Pededzes paliene" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.19.  2013-VSS-114, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 3.marta noteikumos Nr.134 "Dabas parka "Svētes paliene" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2013-VSS-115, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumos Nr.426 "Dabas lieguma "Ances purvi un meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  2013-VSS-116, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.februāra noteikumos Nr.94 "Dabas parka "Cirīšu ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2013-VSS-117, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.200 "Dabas lieguma "Jaunanna" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2013-VSS-118, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 10.augusta noteikumos Nr.702 "Dabas parka "Ragakāpa" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2013-VSS-119, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 29.janvāra noteikumos Nr.44 "Dabas lieguma "Ukru gārša" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2013-VSS-120, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 25.septembra noteikumos Nr.414 "Dabas lieguma "Zvārde" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  2013-VSS-121, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.februāra noteikumos Nr.139 "Dabas parka "Zvārdes meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  2013-VSS-109, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Medību noteikumi"  Zemkopības ministrija       
1.28.  2013-VSS-128, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Lauksaimniecības datu centra sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  Zemkopības ministrija       
1.29.  2013-VSS-101, TEHNISKIE - MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 13.februāra rīkojumā Nr. 72 "Par koncepciju par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2013-VSS-746, MK noteikumu projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 02.05.2013) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.865 "Noteikumi par profesionālā dienesta karavīru, militāro darbinieku un zemessargu veselības aprūpes saņemšanas nosacījumiem, apmaksājamo pakalpojumu veidiem un izdevumu apmaksas kārtību""  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija     
2.2.  2013-VSS-759, Likumprojekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.04.2013) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu""  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija     
2.3.  2013-VSS-749, MK noteikumu projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.04.2013) Noteikumu projekts "Gaisa satiksmes vadības dispečeru un gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatoru apmācību sniedzēju sertificēšanas un dispečeru un operatoru apliecību izsniegšanas, atzīšanas un spēkā uzturēšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.4.  2013-VSS-750, Likumprojekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 02.05.2013) Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.5.  2013-VSS-751, Likumprojekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 02.05.2013) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.6.  2013-VSS-752, Likumprojekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 02.05.2013) Likumprojekts "Grozījumi Satversmes tiesas likumā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.7.  VSS-1203
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.595 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām""  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.8.  2013-VSS-484, MK noteikumu projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.04.2013) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1294 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.9.  2013-VSS-524, MK noteikumu projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.04.2013) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1293 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1159
TA-192 
Noteikumu projekts "Noteikumi par parku un mežaparku izveidošanu mežā un to apsaimniekošanu"  Zemkopības ministrija  A.Ozols (Zemkopības ministrija)  L.Āboliņa  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    (Valsts kanceleja)     
Skatīt protokolu