Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2013.gada 28.marta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2013.gada 25.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 28.martā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-295, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.947 "Karavīru un zemessargu militārās disciplīnas reglaments""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2013-VSS-306, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas diplomātisko pārstāvniecību tīkla attīstību līdz 2020.gadam"  Ārlietu ministrija       
1.3.  2013-VSS-286, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.februāra noteikumos Nr.96 "Kārtība, kādā tirgus uzraudzības iestādes pieprasa un saņem preču paraugus, kā arī rīkojas ar tiem pēc laboratoriskās vai cita veida ekspertīzes""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2013-VSS-287, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2013-VSS-288, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 7.marta noteikumu Nr.189 "Noteikumi par valsts aģentūras „Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi” atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2013-VSS-289, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1015 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  VSS-290
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu "Lūki", Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2013-VSS-291, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  VSS-292
 
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas un Ivanovas apgabala (Krievijas Federācija) valdības vienošanos par ekonomisko sadarbību"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  2013-VSS-293, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.315 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā""  Ekonomikas ministrija       
1.11.  2013-VSS-279, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu Rīgas Tehniskās universitātes īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.12.  2013-VSS-280, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas "Butlēri 2", Mazozolu pagastā, Ogres novadā, domājamo daļu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.13.  2013-VSS-281, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, nodošanu Aknīstes novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.14.  2013-VSS-282, Likumprojekts  Likumprojekts "Konvencija par savstarpējo administratīvo sadarbību nodokļu jomā"  Finanšu ministrija       
1.15.  2013-VSS-283, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.16.  2013-VSS-284, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.marta rīkojumā Nr.177 "Par nekustamo īpašumu Rīgā, Miera ielā 58 un Lubānas ielā 80, saglabāšanu valsts īpašumā""  Finanšu ministrija       
1.17.  2013-VSS-296, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumos Nr.496 "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas un drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.18.  2013-VSS-278, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.19.  2013-VSS-308, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Sporta politikas pamatnostādņu 2013.–2020.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.20.  2013-VSS-309, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Gala informatīvais ziņojums par Nacionālās sporta attīstības programmas 2006. – 2012.gadam izpildi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.21.  VSS-310
 
Koncepcijas projekts "Par Valsts un pašvaldību nozīmes sporta infrastruktūras attīstības koncepciju"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.22.  VSS-294
 
Rīkojuma projekts "Par darba dienas 2013.gada 8.jūlija pārcelšanu"  Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.23.  2013-VSS-285, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 3.jūlija noteikumos Nr.458 "Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju – licencēšanas un uzraudzības kārtība""  Labklājības ministrija       
1.24.  2013-VSS-297, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.25.  2013-VSS-298, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra noteikumos Nr.57 "Noteikumi par drošības apliecības izsniegšanas, darbības apturēšanas un anulēšanas kritērijiem un kārtību""  Satiksmes ministrija       
1.26.  2013-VSS-299, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.687 "Marķēšanas mašīnu reģistrēšanas un izmantošanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.27.  2013-VSS-300, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par civilās aviācijas gaisa kuģa salona apkalpes locekļu sertificēšanu"  Satiksmes ministrija       
1.28.  2013-VSS-301, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra noteikumos Nr.51 "Civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu sertificēšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.29.  VSS-302
 
Informatīvais ziņojums "Par Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.30.  2013-VSS-303, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Ainavu politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.31.  2013-VSS-304, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1236 "Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.32.  2013-VSS-305, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.235 "Kārtība, kādā nosaka maksu par bīstamo atkritumu apglabāšanu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.33.  2013-VSS-307, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.623 "Meliorācijas kadastra noteikumi""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-905
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu""   Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-904
 
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Ropažu novada pašvaldībai alternatīvo statusu ieguvušā pilngadīgā Afganistānas Islāma Republikas pilsoņa Basirahmad Rahimi izmitināšanas izdevumu segšanai"   Labklājības ministrija  Labklājības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1078
TA-648 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  E.Papule (Izglītības un zinātnes ministrija)   I.Īvāne A.Mūrnieks  Izskatīts VSS 
V. Slēgtā daļa
4.1.    Informatīvais ziņojums    J.Sārts (Aizsardzības ministrija)     
4.2.  SAN-566
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu