Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2013.gada 18.aprīļa darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2013.gada 15.aprīlī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 18.aprīlī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-357, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Rīgas ielā 92, Jēkabpilī, domājamo daļu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.2.  2013-VSS-371, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums""  Iekšlietu ministrija       
1.3.  VSS-372
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.743 "Kārtība kādā Valsts robežsardze reģistrē kuģošanas līdzekļus un transportlīdzekļus, kas tiek izmantoti iekšējos ūdeņos, pa kuriem noteikta ārējā robeža""  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  VSS-373
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  2013-VSS-374, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.septembra noteikumos Nr.639 "Kārtība, kādā iekļauj, labo un dzēš ziņojumus Šengenas informācijas sistēmā, kā arī nodrošina papildinformācijas pieejamību SIRENE Latvijas birojam, un kārtība, kādā institūcijas un iestādes apmainās ar papildinformāciju""  Iekšlietu ministrija       
1.6.  2013-VSS-375, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu biedrībai "Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem" un biedrībai "Dzīvnieku pansija Ulubele"""  Iekšlietu ministrija       
1.7.  VSS-362
 
Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2013-VSS-359, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Ogrē, Jāņa Čakstes prospektā 4 un Saulstaru ielā 2/4 pārdošanu"  Labklājības ministrija       
1.9.  2013-VSS-360, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskās darba konferences 102.sesijā Ženēvā"  Labklājības ministrija       
1.10.  2013-VSS-361, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par darba dienu pārcelšanu 2014.gadā"  Labklājības ministrija       
1.11.  2013-VSS-376, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Transporta attīstības pamatnostādnes 2013.-2020. gadam"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2013-VSS-377, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" inspektora apliecību"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2013-VSS-378, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Jaunbūvējamo transportlīdzekļu konstrukcijas normatīvtehniskās dokumentācijas saskaņošanas un starptautiskā izgatavotāja identifikācijas koda piešķiršanas un iestrādāšanas kārtībā"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2013-VSS-368, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku mantu"  Tieslietu ministrija       
1.15.  2013-VSS-363, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.304 "Noteikumi par zāļu ražošanas un kontroles kārtību, par zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas prasībām un profesionālo pieredzi un kārtību, kādā zāļu ražošanas uzņēmumam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu""  Veselības ministrija       
1.16.  2013-VSS-364, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kārtība""  Veselības ministrija       
1.17.  2013-VSS-365, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.376 "Zāļu reģistrēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.18.  2013-VSS-366, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.800 "Farmaceitiskās darbības licencēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.19.  2013-VSS-367, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.marta noteikumos Nr.229 "Uztura padomes nolikums""  Veselības ministrija       
1.20.  2013-VSS-369, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 16.novembra noteikumos Nr.944 "Valsts augu aizsardzības dienesta nolikums""  Zemkopības ministrija       
1.21.  2013-VSS-370, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ikšķiles novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.22.  2013-VSS-358, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā"  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2013-VSS-982, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra instrukcijā Nr.14 "Kārtība, kādā starpniekinstitūcija iesniedz Kohēzijas fonda projekta pārskatus vadošajai iestādei un maksājumu iestādei""  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.2.  2013-VSS-1011, MK rīkojuma projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.11.2013) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ozolu katlu māja", Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā, nodošanu Aizputes novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.3.  2013-VSS-1013, MK rīkojuma projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.07.2013) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas "Īles sanatorija", Īles pagastā, Auces novadā, pārdošanu"  Labklājības ministrija  Labklājības ministrija     
2.4.  2013-VSS-991, MK noteikumu projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.07.2013) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.470 "Derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.5.  2013-VSS-993, MK noteikumu projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 15.05.2013) Noteikumu projekts "Prasības kautuvēm, kurās nokauto dzīvnieku gaļu un no tās mājas apstākļos gatavotos gaļas produktus mazā daudzumā realizē tieši galapatērētājam vietējā tirgū"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  TA-302  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""  Finanšu ministrija  J.Salmiņa (Finanšu ministrija)  L.Otto J.Klieders   Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-131
TA-678 
Likumprojekts "Arodbiedrību likums"  Labklājības ministrija  M.Badovskis (Labklājības ministrija)  I.Vjakse  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Par priekšlikumiem Ministru kabineta kārtības ruļļa vienkāršošanai    Valsts kanceleja     
Skatīt protokolu