Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2013.gada 25.aprīļa darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2013.gada 22.aprīlī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 25.aprīlī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-393, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par atvaļinātajiem karavīriem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu veidiem un izdevumu apmaksas kārtību un apmēru"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2013-VSS-383, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2013-VSS-403, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Dunikas pagastā, Rucavas novadā, privatizāciju"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  VSS-379
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu Gaujas ielā 44, Cēsīs, Cēsu novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  2013-VSS-380, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā""  Finanšu ministrija       
1.6.  2013-VSS-381, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""  Finanšu ministrija       
1.7.  2013-VSS-395, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo aprīkojumu darbam ar Biometrijas datu apstrādes sistēmu"  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2013-VSS-396, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1194 "Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību""  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2013-VSS-397, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.974 "Noteikumi par sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītu vai pielāgotu iekārtu, ierīču vai instrumentu un to komponentu sertificēšanu, valsts nodevas apmēru un tās maksāšanas kārtību""  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2013-VSS-398, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2013-VSS-382, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par risinājumiem, kas vērsti uz sadarbības efektivizāciju starp izglītības iestādēm un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2013-VSS-384, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības līgumu par sadarbību izglītības jomā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2013-VSS-385, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1036 "Audžuģimenes noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.14.  2013-VSS-386, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1037 "Bāriņtiesu darbības noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.15.  2013-VSS-387, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām""  Labklājības ministrija       
1.16.  2013-VSS-388, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par ierobežojumu nenoteikšanu Horvātijas pilsoņu pieejai Latvijas darba tirgum līdz ar tās pievienošanos Eiropas Savienībai 2013.gada 1.jūlijā"  Labklājības ministrija       
1.17.  2013-VSS-389, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.93 "Noteikumi par speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību un tehniskajām prasībām to darbībai""  Satiksmes ministrija       
1.18.  2013-VSS-390, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.303 "Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.19.  2013-VSS-391, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Jūras kodeksā"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2013-VSS-392, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" pakalpojumu cenrādi""  Satiksmes ministrija       
1.21.  VSS-394
 
Likumprojekts "Grozījumi Pacientu tiesību likumā"  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.22.  2013-VSS-399, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.184 "Prasības darbībām ar biocīdiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2013-VSS-400, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 30.novembra noteikumos Nr.778 "Kārtība, kādā zemes lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2013-VSS-401, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1241 "Centralizēto elektronisko iepirkumu noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2013-VSS-404, Likumprojekts  Likumprojekts "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  2013-VSS-402, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumos Nr.146 "Veterinārās kontroles kārtība, kas jāievēro, ievedot Latvijā dzīvniekus no trešajām valstīm""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-232
 
Likumprojekts "Grozījums Augstskolu likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  2013-VSS-1004, Likumprojekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.05.2013) Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
2.3.  VSS-321
 
Likumprojekts "Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.4.  2013-VSS-327, MK noteikumu projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.08.2013) Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai" nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.5.  VSS-1233
 
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Slēgtā daļa
3.1.  SAN-718
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Izskatīts VSS 
3.2.    Par atlīdzības jautājumiem valsts pārvaldē    Finanšu ministrija  Valsts kanceleja   
3.3.    Par š.g. 2.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināšanai piesakāmiem projektiem    Valsts kanceleja     
Skatīt protokolu