Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2013.gada 2.maija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2013.gada 26.aprīlī 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 2.maijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-418, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.606 "Noteikumi par karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2013-VSS-419, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām Latvijas teritorijā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2013-VSS-422, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Ieroču tirdzniecības līgumu"  Ārlietu ministrija       
1.4.  2013-VSS-423, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 4.jūnija rīkojumā Nr.246 "Par Valsts kapitāla daļu pārvaldības koncepciju""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2013-VSS-424, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2013-VSS-425, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par valsts nodevu administrēšanas procesa un ieņēmumu uzskaites sistēmas pilnveidošanu"  Finanšu ministrija       
1.7.  2013-VSS-426, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par papildu atlīdzības noteikšanu amatpersonām (darbiniekiem), kuras ir iesaistītas Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā sagatavošanā un norisē"  Finanšu ministrija       
1.8.  2013-VSS-427, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par biedrībām un nodibinājumiem, kas 2014.gadā atbrīvoti no nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem par tiem piederošajām ēkām un inženierbūvēm"  Finanšu ministrija       
1.9.  2013-VSS-408, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kontrolpirkuma izdarīšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2013-VSS-409, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.600 "Kremācijas noteikumi""  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2013-VSS-410, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  VSS-411
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.742 "Detektīvdarbības licencēšanas un sertifikācijas noteikumi""  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  2013-VSS-406, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2013./2014.mācību gadā"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2013-VSS-412, Likumprojekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.janvāra noteikumos Nr.62 "Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2013-VSS-405, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildi "Šampētera nams" peļņas daļu par 2012.gadu"  Labklājības ministrija       
1.16.  2013-VSS-428, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumos Nr.397 "Noteikumi par Valsts civilās aviācijas drošības programmu""  Satiksmes ministrija       
1.17.  2013-VSS-429, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumos Nr.415 "Noteikumi par Civilās aviācijas drošības kvalitātes kontroles programmu""  Satiksmes ministrija       
1.18.  2013-VSS-430, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.79 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.3.aktivitāti "Elektronisko sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)"""  Satiksmes ministrija       
1.19.  2013-VSS-431, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par prasībām ierakstīto un apdrošināto pasta sūtījumu izsniegšanai"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2013-VSS-432, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par gaisa pārvadājumu licences vai speciālo aviācijas darbu licences izsniegšanu"  Satiksmes ministrija       
1.21.  2013-VSS-433, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par zemes sakaru, navigācijas un novērošanas iekārtu drošības prasībām un tehnisko ekspluatāciju"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2013-VSS-434, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Tieslietu ministrija       
1.23.  2013-VSS-435, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija       
1.24.  2013-VSS-436, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.558 "Noteikumi par valsts nodevu par operācijām ar vekseļiem""  Tieslietu ministrija       
1.25.  2013-VSS-442, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par savstarpēju klasificētās informācijas aizsardzību"  Tieslietu ministrija       
1.26.  2013-VSS-420, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas Otrās Kopienas rīcības programmas sabiedrības veselības jomā (2008. – 2013.gadam) vienoto rīcību "Reto slimību un orfānu zāļu Eiropas tīkla izveide" (JA-Orphanet Europe)"  Veselības ministrija       
1.27.  2013-VSS-421, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.685 "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi""  Veselības ministrija       
1.28.  VSS-413
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 20.septembra noteikumos Nr.723 "Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanas kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.29.  2013-VSS-414, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumos Nr. 983 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.30.  2013-VSS-415, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1644 "Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdzekļus""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.31.  2013-VSS-416, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par atskurbšanas telpu tiesisko statusu un pašvaldību labās prakses iniciatīvām atskurbšanas telpu nodrošināšanā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.32.  2013-VSS-417, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.33.  2013-VSS-437, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumos Nr.775 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu investīciju veicināšanai lauksaimniecībā un materiālās bāzes pilnveidošanai""  Zemkopības ministrija       
1.34.  2013-VSS-438, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.decembra noteikumos Nr.1415 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām""  Zemkopības ministrija       
1.35.  2013-VSS-439, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.567 "Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību""  Zemkopības ministrija       
1.36.  2013-VSS-440, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.600 "Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.37.  2013-VSS-441, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 16.februāra noteikumu Nr.146 "Obligātās nekaitīguma prasības pārtikas piedevām un pārtikas produktiem, kuros izmantotas pārtikas piedevas" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Zemkopības ministrija       
1.38.  VSS-407
 
Ieteikumu projekts "Valsts pārvaldes iestāžu darba laika organizēšanai"  Valsts kanceleja      Izsludināts TA projekts 
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-237
 
Rīkojuma projekts "Par Latvijas valsts karoga lietošanu XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV Deju svētku norises laikā"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-313
 
Rīkojuma projekts "Par mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām – māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2013.gadā"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-130
TA-832 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta""  Labklājības ministrija  A.Dūdiņš (Labklājības ministrija)    Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1136
TA-576 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Spiridonovs (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  D.Šatrovska A.Lukšēvics L.Eņģele  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja     
Skatīt protokolu