Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2013.gada 16.maija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2013.gada 10.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 16.maijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-474, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2013-VSS-472, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra noteikumos Nr.11 "Noteikumi par rūpniecības produkcijas klasifikāciju (PRODCOM)""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  VSS-484
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 25.aprīļa rīkojumā Nr.188 "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu""  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  2013-VSS-485, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""  Finanšu ministrija       
1.5.  2013-VSS-486, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.694 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda vadības noteikumi""  Finanšu ministrija       
1.6.  2013-VSS-475, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par telpu Klijānu ielā 4, Rīgā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Kikboksa un boksa skola "Rīga"""  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2013-VSS-476, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.23 "Noteikumi par pabalstu bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss""  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2013-VSS-477, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.decembra noteikumos Nr.1098 "Noteikumi par rīcību ar administratīvo pārkāpumu lietās izņemto mantu un dokumentiem""  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2013-VSS-478, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.133 "Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu""  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2013-VSS-479, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.569 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus""  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2013-VSS-480, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumos Nr.720 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju""  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2013-VSS-481, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.676 "Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidoto fondu vadības un kontroles kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2013-VSS-482, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.348 "Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidotā Eiropas Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda projektu atlases un tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2013-VSS-483, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2013-VSS-458, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.445 "Kārtība, kādā no valsts budžeta līdzekļiem tiek piešķirts un atmaksāts studējošo kredīts""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2013-VSS-460, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2013-VSS-461, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.219 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.18.  2013-VSS-462, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Raiņa ielā 32, Zilupē, Zilupes novadā, nodošanu Zilupes novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.19.  2013-VSS-473, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par pasta pakalpojumu sniegšanas vietu, pasta tīkla piekļuves punktu, pastkastīšu punktu un pastkastīšu ierīkošanu, izvietošanu un noformēšanu, kā arī pārrobežu pasta sūtījumu apstrādes vietu ierīkošanu"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2013-VSS-463, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumos Nr.614 "Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas nolikums""  Tieslietu ministrija       
1.21.  2013-VSS-464, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.jūlija noteikumos Nr.571 "Kārtība, kādā Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija īsteno centrālās iestādes funkcijas pārrobežu uzturlīdzekļu lietās""  Tieslietu ministrija       
1.22.  2013-VSS-465, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"  Tieslietu ministrija       
1.23.  2013-VSS-491, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"  Tieslietu ministrija       
1.24.  2013-VSS-492, Likumprojekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija       
1.25.  2013-VSS-493, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr. 1022 "Noteikumi par ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām""  Tieslietu ministrija       
1.26.  VSS-467
 
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas Otrās Kopienas rīcības programmas sabiedrības veselības jomā (2008. – 2013.gadam) projektu "Sabiedrības veselības sistēmas un pilsoniskās sabiedrības stiprināšana cīņai ar tuberkulozes epidēmiju paaugstinātā riska grupās" (TUBIDU)"  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.27.  2013-VSS-468, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes, sertifikāta noformēšanas, reģistrēšanas un tā dublikāta izgatavošanas maksas pakalpojumu cenrādis"  Veselības ministrija       
1.28.  2013-VSS-469, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts sporta medicīnas centra maksas pakalpojumu cenrādis"  Veselības ministrija       
1.29.  2013-VSS-470, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja maksas pakalpojumu cenrādis"  Veselības ministrija       
1.30.  2013-VSS-471, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"  Veselības ministrija       
1.31.  VSS-466
 
Informatīvais ziņojums "Par zemes dzīļu izmantošanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.32.  2013-VSS-487, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi"  Zemkopības ministrija       
1.33.  2013-VSS-488, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"  Zemkopības ministrija       
1.34.  2013-VSS-489, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.35.  2013-VSS-490, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.381 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""  Zemkopības ministrija       
1.36.  2013-VSS-457, Plāna projekts  Plāna projekts "Pasākumu plāns administratīvā sloga samazināšanai un administratīvo procedūru vienkāršošanai veselības aprūpes pakalpojumu jomā"  Valsts kanceleja       
1.37.  2013-VSS-459, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas valsts ģerboņa un Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu heraldisko krāsu toņiem un grafiskajiem apzīmējumiem"  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2013-VSS-1092, MK noteikumu projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.05.2013) Noteikumu projekts "Detektīvdarbības licencēšanas un sertifikācijas noteikumi"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.2.  2013-VSS-708, Likumprojekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 15.07.2013) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.3.  2013-VSS-809, Likumprojekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 15.07.2013) Likumprojekts "Grozījumi Komercķīlas likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.4.  2013-VSS-810, Likumprojekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 15.07.2013) Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.5.  2013-VSS-811, Likumprojekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 15.07.2013) Likumprojekts "Grozījumi Politisko partiju likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.6.  2013-VSS-812, Likumprojekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 15.07.2013) Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.7.  2013-VSS-813, Likumprojekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 15.07.2013) Likumprojekts "Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.8.  VSS-814
 
(Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 15.07.2013) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.9.  2013-VSS-1089, MK noteikumu projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.07.2013) Noteikumu projekts "Cilvēka audu un šūnu izmantošanas kārtība"  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
2.10.  2013-VSS-1098, MK noteikumu projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.06.2013) Noteikumu projekts "Kritēriji īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai mežā un atjaunošanas atļaujas izsniegšanas kārtība"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1039
TA-940 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība""  Veselības ministrija  R.Muciņš (Veselības ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Ziņojums par nacionālo pozīciju Nr.1. "Par 2013.gada 22.maija Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem"    Ārlietu ministrija     
4.2.    Par laika periodā no 2013.gada 1.marta līdz 2013.gada 30.aprīlim paveiktajiem un nākamajā atskaites periodā plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā    A.Andreičika (Finanšu ministrija)  D.Kalsone   
4.3.    Par Latvijas prezidentūras ES Padomē nepieciešamo saturisko mācību uzsākšanu    M.Apine (Valsts administrācijas skola)     
Skatīt protokolu