Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2013.gada 23.maija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2013.gada 23.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 23.maijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-506, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Garā ielā 8, Daugavpilī, 1/3 domājamās daļas nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija       
1.2.  2013-VSS-509, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2005.gada 3.augusta rīkojuma Nr.506 "Par kompetento iestāžu noteikšanu atbilstoši informācijas apmaiņas procedūrai par valsts pasākumiem, atkāpjoties no preču brīvas aprites principa Eiropas Savienībā" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2013-VSS-510, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.332 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2013-VSS-511, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.772 "Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2013-VSS-513, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu" (34.saraksts)   Ekonomikas ministrija       
1.6.  2013-VSS-498, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.196 "Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem""  Finanšu ministrija       
1.7.  2013-VSS-502, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta muitas iestāžu un finanšu policijas ierēdņu formas tērpiem, žetonu un dienesta pakāpju atšķirības zīmēm"  Finanšu ministrija       
1.8.  2013-VSS-503, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību""  Finanšu ministrija       
1.9.  2013-VSS-505, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.454 "Noteikumi par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu, izceļošanas dokumentu un tā izsniegšanu""  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2013-VSS-516, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.568 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām""  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2013-VSS-517, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.545 "Noteikumi par algas pabalsta, kompensācijas ceļa izdevumiem un ar uzturēšanos ārvalstī saistīto izdevumu apmēru un šo izdevumu segšanas kārtību Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, kura apsargā Latvijas Republikas diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību""  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2013-VSS-518, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.542 "Kārtība, kādā robežsargu aizturēta persona tiek ievietota un turēta pagaidu turēšanas telpā, un šādu telpu iekārtošanas un aprīkošanas prasības""  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2013-VSS-519, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta noteikumos Nr.926 "Noteikumi par sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītu vai pielāgotu iekārtu, ierīču vai instrumentu un to komponentu apriti""  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2013-VSS-494, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 10, Valmierā, nodošanu Vidzemes Augstskolas īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2013-VSS-495, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""  Labklājības ministrija       
1.16.  2013-VSS-504, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu""  Tieslietu ministrija       
1.17.  2013-VSS-507, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Tieslietu ministrija       
1.18.  2013-VSS-496, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas Otrās Kopienas rīcības programmas sabiedrības veselības jomā (2008. – 2013.gadam) vienoto rīcību "Traumu uzraudzība Eiropā"" (JAMIE)  Veselības ministrija       
1.19.  2013-VSS-497, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Valdemāra ielā 46, Ainažos, Salacgrīvas novadā ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"" pamatkapitālā"  Veselības ministrija       
1.20.  2013-VSS-499, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 24.janvāra noteikumos Nr.71 "Valsts informācijas sistēmu attīstības projektu uzraudzības kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  2013-VSS-500, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2013-VSS-501, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Iepakojuma likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2013-VSS-512, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumos Nr.147 "Veterinārās kontroles kārtība, ievedot Latvijā dzīvnieku izcelsmes produktus no trešajām valstīm""  Zemkopības ministrija       
1.24.  2013-VSS-514, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumos Nr.499 "Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu primārajai ražošanai un tiešajai piegādei galapatērētājam nelielā apjomā""  Zemkopības ministrija       
1.25.  2013-VSS-515, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteiktu vielu un to atliekvielu kontroles un finansēšanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2013-VSS-1114, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumos Nr.459 "Noteikumi par Padziļinātās sadarbības programmas darbību""  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.2.  2013-VSS-973, MK noteikumu projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 10.06.2013) Noteikumu projekts "Par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-236
TA-952 
Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā"  Labklājības ministrija  M.Badovskis (Labklājības ministrija)  I.Vjakse E.Korčagins  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana    J.Glazkovs (vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  J.Endziņš I.Solovjovs   
4.2.    Par Ministru prezidenta 2013.gada 15.maija rezolūciju ministrijām un visām to padotībā esošajām iestādēm ar 2014.gada 1.janvāri ieviest darba laika uzskaites sistēmas     E.Upīte     
Skatīt protokolu