Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2013.gada 13.jūnija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2013.gada 7.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 13.jūnijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-736, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.578 "Noteikumi par izdevumiem, kas saistīti ar karavīra vai zemessarga apbedīšanu un karavīra kapa pieminekļa uzstādīšanu un minēto izdevumu apmēru""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2013-VSS-737, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.646 "Noteikumi par pabalstu nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2013-VSS-738, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 21.janvāra noteikumos Nr.46 "Kārtība, kādā par valsts līdzekļiem apbedī atvaļinātos karavīrus""  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2013-VSS-739, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu līgumu par to bruņoto spēku statusu""  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2013-VSS-740, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par iemaksu starptautiskajā organizācijā "Ženēvas Drošības politikas centrs""  Aizsardzības ministrija       
1.6.  2013-VSS-741, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas pievienošanos "Tehniskajam risinājumam attiecībā uz dalībnieku militāro gaisa kuģu diplomātiskajām atļaujām attiecīgajās nacionālajās gaisa telpās un teritorijās""  Aizsardzības ministrija       
1.7.  VSS-668
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1595 "Noteikumi par Ārlietu ministrijas publisko maksas pakalpojumu cenrādi Eiropas Savienības informācijas bibliotēkas pakalpojumu jomā""  Ārlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2013-VSS-669, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.672 "Noteikumi par attīstības sadarbības projekta īstenošanā iesaistītās personas maksimālo atlīdzību, dienas naudu un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu apmēru""  Ārlietu ministrija       
1.9.  2013-VSS-670, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumos Nr.656 "Noteikumi par valsts nodevu par stratēģiskas nozīmes preču eksperta izziņas, galīgā izlietojuma apliecinājuma, importa sertifikāta, piegādes kontroles sertifikāta un stratēģiskas nozīmes preču pārvietošanas, eksporta, importa un tranzīta licences izsniegšanu""  Ārlietu ministrija       
1.10.  2013-VSS-671, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksu kārtību""  Ārlietu ministrija       
1.11.  2013-VSS-672, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.35 "Kārtība, kādā civilo ekspertu nosūtīta dalībai starptautiskajā misijā, un dalības finansēšanas kārtība""  Ārlietu ministrija       
1.12.  2013-VSS-673, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.janvāra noteikumos Nr.2 "Kārtība, kādā īsteno granta projektu konkursos""  Ārlietu ministrija       
1.13.  2013-VSS-674, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija instrukcijā Nr.6 "Kārtība, kādā sedzami Latvijas pārstāvju ceļa izdevumi līdz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmju un Eiropas Savienības Padomes sanāksmju norises vietai un atpakaļ""  Ārlietu ministrija       
1.14.  2013-VSS-675, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Starptautiskās palīdzības likumā"  Ārlietu ministrija       
1.15.  VSS-676
 
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Ārlietu ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.16.  2013-VSS-677, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas ievēlēto Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu darbības finansēšanas kārtības likumā"  Ārlietu ministrija       
1.17.  2013-VSS-678, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas civilo ekspertu dalību starptautiskajās misijās un operācijās 2014.-2016.gadā"  Ārlietu ministrija       
1.18.  2013-VSS-679, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 27.marta noteikumos Nr.223 "Noteikumi par valsts nodevu par atgriešanās apliecības un pagaidu ceļošanas dokumentu izsniegšanu""  Ārlietu ministrija       
1.19.  2013-VSS-680, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ārlietu ministrijas sniegto konsulāro maksas pakalpojumu cenrādis"  Ārlietu ministrija       
1.20.  2013-VSS-681, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 20.marta noteikumos Nr.187 "Noteikumi par valsts nodevu par publiska dokumenta legalizāciju""  Ārlietu ministrija       
1.21.  2013-VSS-682, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 8.maija noteikumos Nr.322 "Materiālās palīdzības nodrošināšanas kārtība ārkārtas situācijā ārvalstī nonākušai personai""  Ārlietu ministrija       
1.22.  2013-VSS-683, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.895 "Noteikumi par konsulāro pakalpojumu valsts nodevu par notariālo darbību izpildi, ko veic konsulārās amatpersonas ārvalstīs""  Ārlietu ministrija       
1.23.  2013-VSS-684, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumos Nr.515 "Par valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību par vietējās pierobežas satiksmes atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu""  Ārlietu ministrija       
1.24.  2013-VSS-685, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Konsulārais reglaments""  Ārlietu ministrija       
1.25.  2013-VSS-660, TEHNISKIE - Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām""  Ekonomikas ministrija       
1.26.  2013-VSS-661, TEHNISKIE - Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par privatizācijas sertifikātiem""  Ekonomikas ministrija       
1.27.  2013-VSS-662, TEHNISKIE - Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Par zemes privatizāciju lauku apvidos likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.28.  2013-VSS-663, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 18.maija noteikumos Nr.178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas""  Ekonomikas ministrija       
1.29.  2013-VSS-664, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.353 "Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību""  Ekonomikas ministrija       
1.30.  2013-VSS-665, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Koncepcija par Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK prasību pārņemšanu normatīvajos aktos"  Ekonomikas ministrija       
1.31.  VSS-666
 
Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.32.  2013-VSS-667, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija       
1.33.  2013-VSS-640, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par finanšu stabilitātes nodevas ietekmi, apmēru un priekšlikumiem turpmākai rīcībai"  Finanšu ministrija       
1.34.  2013-VSS-754, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"  Finanšu ministrija       
1.35.  2013-VSS-755, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra instrukcijā Nr.12 "Dienesta vieglo automobiļu iegādes un nomas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.36.  2013-VSS-756, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Preču un pakalpojumu loteriju likumā"  Finanšu ministrija       
1.37.  2013-VSS-757, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli""  Finanšu ministrija       
1.38.  2013-VSS-758, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā"  Finanšu ministrija       
1.39.  2013-VSS-759, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli""  Finanšu ministrija       
1.40.  2013-VSS-760, TEHNISKIE - Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās""  Finanšu ministrija       
1.41.  2013-VSS-761, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.387 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu""  Finanšu ministrija       
1.42.  2013-VSS-762, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.386 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu""  Finanšu ministrija       
1.43.  2013-VSS-763, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""  Finanšu ministrija       
1.44.  2013-VSS-764, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā"  Finanšu ministrija       
1.45.  2013-VSS-765, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Finanšu ministrija       
1.46.  2013-VSS-719, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 8.jūnija noteikumos Nr.526 "Iekšlietu ministrijas Informācijas centra nolikums""  Iekšlietu ministrija       
1.47.  2013-VSS-720, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Iekšlietu ministrija       
1.48.  2013-VSS-721, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumos Nr.502 "Kārtība, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) un Valsts policijas atļaujas komercdarbībai ar uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem un maksājama valsts nodeva""  Iekšlietu ministrija       
1.49.  2013-VSS-722, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.939 "Noteikumi par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru""  Iekšlietu ministrija       
1.50.  2013-VSS-723, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1011 "Ieroču atļauju noteikumi, kā arī ieroču izņemšanas un iznīcināšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.51.  2013-VSS-724, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Speciālo atļauju (licenču) izsniegšanas kārtība komercdarbībai ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm un valsts nodevas apmērs un maksāšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.52.  VSS-725
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.943 "Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nolikums""  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.53.  2013-VSS-726, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam"  Iekšlietu ministrija       
1.54.  2013-VSS-727, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 22.maija noteikumos Nr.340 "Kārtība, kādā Valsts robežsardzes, Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm nosūta dalībai starptautiskajās misijās un operācijās, un dalības finansēšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.55.  2013-VSS-728, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.56.  2013-VSS-729, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.57.  2013-VSS-630, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1024 "Noteikumi par ikmēneša piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijas"  Labklājības ministrija       
1.58.  2013-VSS-631, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1023 "Noteikumi par pensijas kapitāla nodošanu Eiropas Savienības pensiju shēmai un saņemšanu no tās""  Labklājības ministrija       
1.59.  2013-VSS-632, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"  Labklājības ministrija       
1.60.  2013-VSS-633, TEHNISKIE - Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam""  Labklājības ministrija       
1.61.  2013-VSS-634, TEHNISKIE - Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""  Labklājības ministrija       
1.62.  2013-VSS-635, TEHNISKIE - Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2014.gadam""  Labklājības ministrija       
1.63.  2013-VSS-636, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.366 "Noteikumi par valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitāla daļu pārdošanas nosacījumiem un kārtību""  Labklājības ministrija       
1.64.  2013-VSS-637, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.976 "Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai""  Labklājības ministrija       
1.65.  2013-VSS-638, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumos Nr.164 "Kārtība kādā tiek aprēķinātas un atmaksātas pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas""  Labklājības ministrija       
1.66.  2013-VSS-639, TEHNISKIE - Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām""  Labklājības ministrija       
1.67.  2013-VSS-766, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā"  Labklājības ministrija       
1.68.  2013-VSS-767, TEHNISKIE - Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā"  Labklājības ministrija       
1.69.  2013-VSS-768, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumos Nr.390 "Minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtība""  Labklājības ministrija       
1.70.  2013-VSS-769, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību""  Labklājības ministrija       
1.71.  VSS-770
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 13.marta noteikumos Nr.175 "Noteikumi par Valsts kases pārvaldīšanā esošā fondētās pensijas kapitāla nodošanas konkursa noteikumiem, kapitāla nodošanas kārtību un termiņiem, kā arī kārtību, kādā fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāji atlīdzina ar kapitāla nodošanu saistītos izdevumus""  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.72.  2013-VSS-771, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumos Nr.107 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbības pārskatu""  Labklājības ministrija       
1.73.  2013-VSS-772, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1517 "Noteikumi par ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību""  Labklājības ministrija       
1.74.  2013-VSS-773, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1643 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu""  Labklājības ministrija       
1.75.  2013-VSS-774, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1600 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu""  Labklājības ministrija       
1.76.  2013-VSS-775, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1549 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu""  Labklājības ministrija       
1.77.  2013-VSS-776, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1546 "Noteikumi par bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību""  Labklājības ministrija       
1.78.  2013-VSS-777, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1534 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi""  Labklājības ministrija       
1.79.  2013-VSS-778, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1533 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par bērna adopciju""  Labklājības ministrija       
1.80.  2013-VSS-779, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumu Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1161 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensijas"  Labklājības ministrija       
1.81.  2013-VSS-780, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1160 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā diplomātu izdienas pensijas""  Labklājības ministrija       
1.82.  2013-VSS-781, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1159 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā izdienas pensijas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām""  Labklājības ministrija       
1.83.  2013-VSS-782, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1158 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā prokuroru izdienas pensijas""  Labklājības ministrija       
1.84.  2013-VSS-783, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1157 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm aprēķina, piešķir un izmaksā izdienas pensijas""  Labklājības ministrija       
1.85.  2013-VSS-784, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1156 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā tiesnešu izdienas pensijas""  Labklājības ministrija       
1.86.  2013-VSS-821, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 23.augusta noteikumos Nr.378 "Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības aprēķināšanas, finansēšanas un izmaksas kārtība""  Labklājības ministrija       
1.87.  2013-VSS-694, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Dzelzceļa likumā"  Satiksmes ministrija       
1.88.  2013-VSS-695, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Satiksmes ministrija       
1.89.  2013-VSS-696, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Autoceļu lietošanas nodevas likumā"  Satiksmes ministrija       
1.90.  2013-VSS-697, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1228 "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas izsniegšanas valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atbrīvojumiem""  Satiksmes ministrija       
1.91.  2013-VSS-698, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.341 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu""  Satiksmes ministrija       
1.92.  2013-VSS-699, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā"  Satiksmes ministrija       
1.93.  2013-VSS-700, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.jūlija noteikumos Nr.468 "Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem""  Satiksmes ministrija       
1.94.  2013-VSS-701, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.95.  2013-VSS-702, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumos Nr.173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.96.  2013-VSS-703, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu"  Satiksmes ministrija       
1.97.  2013-VSS-704, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1028 "Kārtība, kādā valsts budžetā sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos paredzētos līdzekļus sadala starp plānošanas reģioniem""  Satiksmes ministrija       
1.98.  2013-VSS-705, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 23.septembra noteikumos Nr.336 "Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikums""  Satiksmes ministrija       
1.99.  2013-VSS-706, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Likumā par ostām"  Satiksmes ministrija       
1.100.  2013-VSS-707, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.378 "Rīgas brīvostas pārvaldes nolikums""  Satiksmes ministrija       
1.101.  2013-VSS-708, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.379 "Ventspils brīvostas pārvaldes nolikums""  Satiksmes ministrija       
1.102.  2013-VSS-709, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1238 "Noteikumi par valsts nodevu par apraides atļaujas izsniegšanu, retranslācijas atļaujas izsniegšanu un tāda pakalpojumu sniedzēja reģistrāciju, kas sniedz elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumus pēc pieprasījuma""  Satiksmes ministrija       
1.103.  2013-VSS-710, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.892 "Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu""  Satiksmes ministrija       
1.104.  2013-VSS-711, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumos Nr.227 "Noteikumi par kārtību, kādā pasta komersants izmaksā atlīdzību par iekšzemes pasta sūtījumu nozaudēšanu, to satura bojājumu vai iztrūkumu""  Satiksmes ministrija       
1.105.  2013-VSS-712, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par gaisa kuģu, kuģu, mazo kuģu un jahtu reģistrācijas valsts nodevu (transportlīdzekļu reģistra nodevu)"  Satiksmes ministrija       
1.106.  2013-VSS-713, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Satiksmes ministrija       
1.107.  2013-VSS-714, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra noteikumos Nr.893 "Kārtība, kādā Eiropas komunikāciju tīklu projektu vadībā iesaistītās institūcijas sniedz ziņas par konstatētajiem pārkāpumiem un neatbilstībām projekta īstenošanā, kā arī atmaksā projekta ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus""  Satiksmes ministrija       
1.108.  2013-VSS-715, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevas apmēru par pārvadātāja licences izsniegšanu kravu pārvadājumiem un pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu"  Satiksmes ministrija       
1.109.  2013-VSS-716, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa noteikumos Nr.210 "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidlaukā sniegto pakalpojumu maksu""  Satiksmes ministrija       
1.110.  2013-VSS-717, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  Satiksmes ministrija       
1.111.  2013-VSS-718, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.112.  2013-VSS-641, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Administratīvā procesa likumā"  Tieslietu ministrija       
1.113.  2013-VSS-642, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"  Tieslietu ministrija       
1.114.  2013-VSS-643, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Tieslietu ministrija       
1.115.  VSS-644
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.116.  2013-VSS-645, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Zemesgrāmatu likumā"  Tieslietu ministrija       
1.117.  2013-VSS-646, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Nekustāmā īpašuma valsts kadastra likumā"  Tieslietu ministrija       
1.118.  2013-VSS-647, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nekustāmā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās""  Tieslietu ministrija       
1.119.  2013-VSS-648, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā"  Tieslietu ministrija       
1.120.  VSS-734
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.58 "Noteikumi par valsts nodevu par operācijām ar vekseļiem""  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.121.  2013-VSS-735, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kadā Latvijas Zvērinātu notāru padome ved Latvijā atsaukto pilnvarojumu reģistru un nākotnes pilnvarojumu reģistru un sniedz reģistros esošās ziņas"  Tieslietu ministrija       
1.122.  2013-VSS-749, TEHNISKIE - Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā"  Tieslietu ministrija       
1.123.  2013-VSS-750, TEHNISKIE - Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Vekseļu likumā"  Tieslietu ministrija       
1.124.  2013-VSS-751, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu""  Tieslietu ministrija       
1.125.  2013-VSS-752, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līiguma tipveida nosacījumiem""  Tieslietu ministrija       
1.126.  2013-VSS-753, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.559 "Noteikumi par vekseļa protesta akta paraugiem""  Tieslietu ministrija       
1.127.  2013-VSS-649, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra maksas pakalpojumu cenrādis"  Veselības ministrija       
1.128.  2013-VSS-686, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisijas nolikums"  Veselības ministrija       
1.129.  2013-VSS-687, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu"  Veselības ministrija       
1.130.  2013-VSS-688, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.131.  2013-VSS-689, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"  Veselības ministrija       
1.132.  2013-VSS-690, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis"  Veselības ministrija       
1.133.  2013-VSS-691, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1635 "Noteikumi par valsts nodevu par atzinuma sagatavošanu aizsargjoslas saskaņošanai ap ūdens ņemšanas vietām""  Veselības ministrija       
1.134.  2013-VSS-692, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.833 "Noteikumi par valsts nodevu par atzinumu par ūdensapgādes sistēmā konstatēto apdraudējumu cilvēku veselībai un veiktajiem korektīvajiem pasākumiem""  Veselības ministrija       
1.135.  2013-VSS-693, TEHNISKIE - Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Pacientu tiesību likumā"  Veselības ministrija       
1.136.  2013-VSS-730, Likumprojekts  Likumprojekts "Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.137.  2013-VSS-731, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1294 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.138.  2013-VSS-732, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1293 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.139.  2013-VSS-733, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.666 "Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai, atļaujas nosacījumu pārskatīšanu, kā arī valsts nodevas maksāšanas kārtību un atvieglojumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.140.  2013-VSS-742, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa noteikumos Nr.323 "Noteikumi par elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtību un samaksu par datu uzturēšanu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.141.  2013-VSS-743, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.281 "Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.142.  2013-VSS-744, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1055 "Noteikumi par valsts nodevu par zemes dzīļu izmantošanas licenci, bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju un atradnes pasi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.143.  2013-VSS-745, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Īpašās vides prasības stikla un stikla šķiedras ražošanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.144.  2013-VSS-746, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.242 "Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju un sešvērtīgā hroma savienojumus""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.145.  2013-VSS-747, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.233 "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.146.  2013-VSS-748, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.147.  2013-VSS-650, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1147 "Noteikumi par valsts nodevu par savvaļas sugu dzīvnieku turēšanas vietas reģistrāciju""  Zemkopības ministrija       
1.148.  2013-VSS-651, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumos Nr.859 "Noteikumi par cirka dzīvnieka, dresūras dzīvnieka, cirka un dresūras numura viesizrāžu vietas reģistrācijas valsts nodevu""  Zemkopības ministrija       
1.149.  2013-VSS-652, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.588 "Noteikumi par valsts nodevu par tāda suņa reģistrāciju, kurš apmācīts uzbrukt cilvēkam""  Zemkopības ministrija       
1.150.  2013-VSS-653, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.975 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām darbībām, mednieku un medību vadītāju eksāmeniem un medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķinu""  Zemkopības ministrija       
1.151.  2013-VSS-654, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1053 "Noteikumi par īpašām prasībām diētiskajai pārtikai, kārtību, kādā reģistrē diētisko pārtiku, un valsts nodevu par diētiskās pārtikas reģistrāciju""  Zemkopības ministrija       
1.152.  2013-VSS-655, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1145 "Noteikumi par uztura bagātinātāju reģistrācijas valsts nodevu""  Zemkopības ministrija       
1.153.  2013-VSS-656, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.962 "Noteikumi par valsts nodevu par zīdaiņiem paredzēto mākslīgo maisījumu reģistrāciju""  Zemkopības ministrija       
1.154.  2013-VSS-657, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts meža dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Zemkopības ministrija       
1.155.  2013-VSS-658, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1130 "Noteikumi par dabīgā minerālūdens un avota ūdens obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām un kārtību, kādā izsniedz atļaujas dabīgā minerālūdens izplatīšanai un sedz izsniegšanas izmaksas""  Zemkopības ministrija       
1.156.  2013-VSS-659, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.157.  2013-VSS-785, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.78 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai""  Zemkopības ministrija       
1.158.  2013-VSS-786, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 6.maija noteikumos Nr.323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana"""  Zemkopības ministrija       
1.159.  2013-VSS-787, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr. 482 "Noteikumi par valsts nodevu par dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma reģistrāciju""  Zemkopības ministrija       
1.160.  2013-VSS-788, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 6.novembra noteikumos Nr.742 "Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu transportlīdzeklim dzīvnieku pārvadāšanai""  Zemkopības ministrija       
1.161.  2013-VSS-789, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1108 "Noteikumi par valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par dzīvnieka pārvadātāja apliecības izsniegšanu""  Zemkopības ministrija       
1.162.  2013-VSS-790, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.889 "Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību""  Zemkopības ministrija       
1.163.  2013-VSS-791, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.453 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām""  Zemkopības ministrija       
1.164.  2013-VSS-792, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.novembra noteikumos Nr.921 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju grupām""  Zemkopības ministrija       
1.165.  2013-VSS-793, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 16.augusta noteikumos Nr.648 "Noteikumi par valsts nodevu par ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un zirga pases izsniegšanu""  Zemkopības ministrija       
1.166.  2013-VSS-794, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.669 "Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas valsts nodevu""  Zemkopības ministrija       
1.167.  2013-VSS-795, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.237 "Lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu Eiropas Savienības ārējās tirdzniecības režīma administrēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.168.  2013-VSS-796, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Veterinārārstu biedrības valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Zemkopības ministrija       
1.169.  2013-VSS-797, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumos Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža""  Zemkopības ministrija       
1.170.  2013-VSS-798, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra noteikumos Nr.88 "Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.171.  2013-VSS-799, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumos Nr.1171 "Noteikumi par dzīvnieku liemeņu apstrādes kvalitāti, klasifikāciju un marķēšanu, kā arī kārtību, kādā tiek novērtēta dzīvnieku liemeņu atbilstība apstrādes kvalitātes un klasifikācijas prasībām un tiek vākta un apkopota informācija par dzīvnieku liemeņu cenām""  Zemkopības ministrija       
1.172.  2013-VSS-800, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Nodrošinājuma piemērošanas kārtība lauksaimniecības un tās pārstrādes produktiem"  Zemkopības ministrija       
1.173.  2013-VSS-801, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā"  Zemkopības ministrija       
1.174.  2013-VSS-802, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.276 "Noteikumi par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritērijiem un atzīšanas kārtību, darbības nosacījumiem un darbības kontroli""  Zemkopības ministrija       
1.175.  2013-VSS-803, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.236 "Zvejas un akvakultūras produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.176.  2013-VSS-804, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija noteikumos Nr.503 "Noteikumi par zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi""  Zemkopības ministrija       
1.177.  2013-VSS-805, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.maija noteikumos Nr.188 "Saimnieciskās darbības rezultātā zivju resursiem nodarītā zaudējuma noteikšanas un kompensācijas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.178.  2013-VSS-806, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību""  Zemkopības ministrija       
1.179.  2013-VSS-807, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu""  Zemkopības ministrija       
1.180.  2013-VSS-808, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.546 "Noteikumi par lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas, olšūnu un embriju transplantācijas sertifikāta izsniegšanas valsts nodevu""  Zemkopības ministrija       
1.181.  VSS-809
 
Noteikumu projekts "Nodrošinājuma piemērošanas kārtība lauksaimniecības un tās pārstrādes produktiem"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.182.  2013-VSS-810, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 7.maija noteikumos Nr.248 "Meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas novērtēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.183.  2013-VSS-811, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumos Nr.388 "Zivju fonda nolikums""  Zemkopības ministrija       
1.184.  2013-VSS-812, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem""  Zemkopības ministrija       
1.185.  2013-VSS-813, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos""  Zemkopības ministrija       
1.186.  2013-VSS-814, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""  Zemkopības ministrija       
1.187.  2013-VSS-815, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1498 "Makšķerēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.188.  2013-VSS-816, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumos Nr.109 "Noteikumi par valsts nodevu par mednieka apliecības, mednieka sezonas kartes un medību atļaujas izsniegšanu, par atļaujas izsniegšanu ārvalstu medniekam medīt Latvijas teritorijā un atļaujas izsniegšanu izvest medību trofejas no Latvijas, kā arī medību trofeju izvešanas kārtību""  Zemkopības ministrija       
1.189.  2013-VSS-817, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 2.marta noteikumos Nr.111 "Kārtība, kādā atlīdzināmi zaudējumi, ko fiziskās vai juridiskās personas nodarījušas, pārkāpjot medības reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, un to apmērs, kā arī nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtības atlīdzināšanas kārtība un apmērs""  Zemkopības ministrija       
1.190.  2013-VSS-818, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.409 "Kārtība, kādā nosaka maksu par medību tiesību izmantošanu valstij piekrītošās vai piederošās medību platībās""  Zemkopības ministrija       
1.191.  2013-VSS-819, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 17.jūlija noteikumos Nr.497 "Kārtība, kādā nosaka materiālo zaudējumu apjomu, kurus lauksaimniecībai un mežsaimniecībai nodarījuši medījamie dzīvnieki""  Zemkopības ministrija       
1.192.  VSS-820
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.975 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām darbībām, mednieku un medību vadītāju eksāmeniem un medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķinu""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2013-VSS-1092, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Detektīvdarbības licencēšanas un sertifikācijas noteikumi"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.2.  2013-VSS-1197, MK rīkojuma projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.12.2013) Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Namzinis" likvidāciju"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.3.  2013-VSS-1199, MK rīkojuma projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.12.2013) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, Vaļņu ielā 30, ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežoto atbildību "Autotransporta direkcija" pamatkapitālā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.4.  2013-VSS-922, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas jautājumiem un ietekmi uz nodokļa iekasēšanu, ja telpu grupām netiek ievēroti Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju" noteiktie lietošanas veidi"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.5.  VSS-674
 
Noteikumu projekts "Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības, kā arī kontroles kārtība"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-4
TA-815 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām""  Finanšu ministrija  D.Gulbe (Finanšu ministrija)  I.Ošiņa  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Ziņojums par nacionālo pozīciju Nr.1. "Par 2013.gada 27.-28.jūnija Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem"    Ārlietu ministrija     
4.2.    Par grozījumiem tiesību aktos saistībā ar euro ieviešanu    Valsts kanceleja     
Skatīt protokolu