Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2013.gada 27.jūnija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā -

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte

Rīgā 2013.gada 21.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 27.jūnijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-1101, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1042 "Noteikumi par karavīru sociālajām garantijām""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  VSS-1102
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.606 "Noteikumi par karavīra un zemessarga uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību""   Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  2013-VSS-1103, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.543 "Noteikumi par kārtību, kādā profesionālā dienesta karavīram piešķir kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai, un kompensācijas apmēru""  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2013-VSS-1120, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Konkurences likums""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2013-VSS-1121, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2013-VSS-1122, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Zeltiņu ielā 126, Mārupē bezatlīdzības nodošanu valsts īpašumā"   Ekonomikas ministrija       
1.7.  2013-VSS-1123, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.181 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2013-VSS-1124, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā""  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2013-VSS-1127, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 10. februāra noteikumos Nr.131 "Noteikumi par valsts nodevu par būvprojektēšanai nepieciešamo tehnisko un īpašo noteikumu saņemšanu valsts un pašvaldību institūcijās""  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2013-VSS-1129, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. decembrī noteikumos Nr. 1014 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība""  Ekonomikas ministrija       
1.11.  2013-VSS-1131, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 454 "Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā""   Ekonomikas ministrija       
1.12.  2013-VSS-1133, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.312 "Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā""  Ekonomikas ministrija       
1.13.  2013-VSS-1135, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.319 "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu""  Ekonomikas ministrija       
1.14.  2013-VSS-1137, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr.603 "Kārtība, kādā aprēķināma un izmaksājama atlīdzība par energoapgādes objekta ierīkošanai vai rekonstrukcijai nepieciešamā zemes īpašuma lietošanas tiesību ierobežošanu""  Ekonomikas ministrija       
1.15.  2013-VSS-1139, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 18.augusta noteikumos Nr.942 "Noteikumi par ogļūdeņražu ieguves valsts nodevu""  Ekonomikas ministrija       
1.16.  2013-VSS-1060, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija       
1.17.  2013-VSS-1061, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.237 "Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi""  Finanšu ministrija       
1.18.  2013-VSS-1062, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.940 "Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem""  Finanšu ministrija       
1.19.  2013-VSS-1063, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.16 "Kārtība, kādā noslēdzama nodokļu maksātāja un nodokļu administrācijas iepriekšēja vienošanās par tirgus cenas (vērtības) noteikšanu darījumam vai darījumu veidam""  Finanšu ministrija       
1.20.  2013-VSS-1064, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumos Nr.459 "Noteikumi par Padziļinātās sadarbības programmas darbību""  Finanšu ministrija       
1.21.  2013-VSS-1065, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.541 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu""  Finanšu ministrija       
1.22.  2013-VSS-1066, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.884 "Kārtība, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa tiešo nodokļu jomā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un valstīm, ar kurām ir noslēgti starptautiskie līgumi par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu""  Finanšu ministrija       
1.23.  2013-VSS-1067, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta noteikumos Nr.802 "Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi""   Finanšu ministrija       
1.24.  2013-VSS-1068, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā"  Finanšu ministrija       
1.25.  2013-VSS-1069, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par vieglo automobiļu un motociklu nodokli""  Finanšu ministrija       
1.26.  2013-VSS-1070, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.740 "Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus""  Finanšu ministrija       
1.27.  2013-VSS-1071, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu""  Finanšu ministrija       
1.28.  2013-VSS-1072, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.273 "Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības nodrošināšanas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.29.  2013-VSS-1073, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.novembra noteikumos Nr.1041 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.30.  VSS-1074
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.694 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda vadības noteikumi""  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.31.  2013-VSS-1075, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.694 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" projektu iesniegumu atlases otro kārtu""  Finanšu ministrija       
1.32.  2013-VSS-1076, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likumā"  Finanšu ministrija       
1.33.  2013-VSS-1077, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1358 "Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.1.1.apakšaktivitāti "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē""  Finanšu ministrija       
1.34.  2013-VSS-1078, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.67 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda uzraudzības noteikumi""  Finanšu ministrija       
1.35.  2013-VSS-1079, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.—2014.gada perioda vadības likumā"  Finanšu ministrija       
1.36.  2013-VSS-1080, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Kredītu reģistra likumā"  Finanšu ministrija       
1.37.  2013-VSS-1081, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā"  Finanšu ministrija       
1.38.  2013-VSS-1082, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā"  Finanšu ministrija       
1.39.  2013-VSS-1083, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"  Finanšu ministrija       
1.40.  2013-VSS-1084, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Biržām""  Finanšu ministrija       
1.41.  2013-VSS-1085, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā ''Par privātajiem pensiju fondiem''"  Finanšu ministrija       
1.42.  2013-VSS-1086, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā"  Finanšu ministrija       
1.43.  2013-VSS-1087, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Pārapdrošināšanas likumā"  Finanšu ministrija       
1.44.  2013-VSS-1088, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.251 "Transportlīdzekļu tehniskās ekspertīzes un tehnisko ekspertu sertificēšanas noteikumi""  Finanšu ministrija       
1.45.  2013-VSS-1089, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 17.maija noteikumos Nr.331 "Noteikumi par apdrošināšanas atlīdzības apmēru un aprēķināšanas kārtību par personai nodarītajiem nemateriālajiem zaudējumiem""  Finanšu ministrija       
1.46.  2013-VSS-1090, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"  Finanšu ministrija       
1.47.  2013-VSS-1091, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.marta noteikumos Nr.195 "Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas garantijas fonda izveidošanas, uzkrāšanas un administrēšanas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.48.  2013-VSS-1092, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembrī noteikumos Nr.1071 "Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem""  Finanšu ministrija       
1.49.  2013-VSS-1095, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts policijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"  Iekšlietu ministrija       
1.50.  2013-VSS-1096, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra noteikumos Nr.907 "Noteikumi par spridzinātāja sertifikāta un spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāta izsniegšanas kārtību un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apmēru""  Iekšlietu ministrija       
1.51.  2013-VSS-1097, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.52.  2013-VSS-1098, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.53.  2013-VSS-1099, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.54.  VSS-1100
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.227 "Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtība""   Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.55.  2013-VSS-1125, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobrī noteikumos Nr.975 "Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem""  Kultūras ministrija       
1.56.  2013-VSS-1126, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.585 "Noteikumi par filmu producentu reģistrācijas valsts nodevu""  Kultūras ministrija       
1.57.  2013-VSS-1128, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumos Nr.720 „Noteikumi par atlīdzības apmēru Valsts kultūrkapitāla fonda padomes locekļiem”” sākotnējās ietekmes ziņojums (anotācija)   Kultūras ministrija       
1.58.  2013-VSS-1130, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.193 "Noteikumi par ģerboņa reģistrācijas valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību""   Kultūras ministrija       
1.59.  2013-VSS-1132, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra noteikumos Nr.670 "Kārtība, kādā pašvaldībām tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām""  Kultūras ministrija       
1.60.  2013-VSS-1093, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumos Nr.723 "Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību""  Labklājības ministrija       
1.61.  2013-VSS-1094, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi"  Labklājības ministrija       
1.62.  2013-VSS-1134, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.maija noteikumos Nr.352 "Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanas kārtība, kā arī kārtība, kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940.gada 21.jūlijā, un kārtība, kādā tiek piešķirta līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem""  Tieslietu ministrija       
1.63.  2013-VSS-1136, TEHNISKIE - Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā""  Tieslietu ministrija       
1.64.  2013-VSS-1138, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"  Tieslietu ministrija       
1.65.  2013-VSS-1140, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību""  Tieslietu ministrija       
1.66.  2013-VSS-1141, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos""  Tieslietu ministrija       
1.67.  2013-VSS-1142, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 31. augusta noteikumos Nr. 748 "Noteikumi par atlīdzības izmaksu lieciniekam, tulkam un ekspertam administratīvajā procesā tiesā""  Tieslietu ministrija       
1.68.  2013-VSS-1143, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Zemes izpirkuma (pirkuma) līguma noslēgšanas kārtība"  Tieslietu ministrija       
1.69.  2013-VSS-1144, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumos Nr.561 "Noteikumi par valsts nodevu par kadastra izziņu""  Tieslietu ministrija       
1.70.  2013-VSS-1145, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1093 "Noteikumi par zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu noteikšanas kārtību un apmēriem""  Tieslietu ministrija       
1.71.  2013-VSS-1104, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa noteikumos Nr.207 "Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir mērķdotācijas investīcijām, kā arī to izlietošanas un uzraudzības kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.72.  2013-VSS-1105, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumos Nr.111 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" īstenošanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.73.  2013-VSS-1106, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts „Noteikumi par Dabas aizsardzības pārvaldes sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi”   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.74.  2013-VSS-1107, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darbības emisijas reģistrā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.75.  2013-VSS-1108, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.76.  2013-VSS-1109, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Vides pārraudzības valsts biroja sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.77.  2013-VSS-1110, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.404 "Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.78.  2013-VSS-1111, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. septembra noteikumos Nr.633 "Zemes dzīļu izmantošanas kārtība iekšzemes publiskajos ūdeņos un jūrā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.79.  2013-VSS-1113, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 23.oktobra noteikumos Nr.716 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu veterinārfarmaceitiskajai darbībai""  Zemkopības ministrija       
1.80.  2013-VSS-1114, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1230 "Noteikumi par informācijas apkopošanu un statistikas veidošanu veterināro zāļu aprites jomā""  Zemkopības ministrija       
1.81.  2013-VSS-1115, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.755 "Koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķina, to sadales un norēķinu kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.82.  2013-VSS-1116, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1081 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Arodapmācības un informācijas pasākumi" aktivitātē "Arodapmācības"""  Zemkopības ministrija       
1.83.  2013-VSS-1117, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru Kabineta 2010.gada 14.septembra instrukcijā Nr.14 "Lauksaimniecības tirgus vadības un uzraudzības informācijas sistēmas ISAMM lietošanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.84.  2013-VSS-1118, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Ceļu satiksmes likumā"  Zemkopības ministrija       
1.85.  2013-VSS-1119, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumos Nr.344 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem""  Zemkopības ministrija       
1.86.  2013-VSS-1112, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts administrācijas skolas maksas pakalpojumu cenrādis un maksas pakalpojumu samaksas kārtība"  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2013-VSS-1249, MK noteikumu projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.08.2013) Noteikumu projekts "Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
IV. Slēgtā daļa
3.1.  SAN-1067
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu