Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2013.gada 15.augusta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2013.gada 9.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 15.augustā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-1613, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu Tumes pagastā, Tukuma novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2013-VSS-1614, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Nometņu ielā 60 (Nometņu ielā 62), Rīgā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2013-VSS-1615, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 11.jūlija noteikumos Nr.197 "Noteikumi par bijušo īpašnieku mantas kompensācijas vērtības noteikšanu un tās salīdzināšanu ar privatizējamo objektu (mantas) pašreizējo vērtību""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2013-VSS-1616, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1994.gada 5.jūlija noteikumos Nr.147 "Par valsts īpašuma privatizācijas komisiju darbības finansēšanu""   Ekonomikas ministrija       
1.5.  2013-VSS-1617, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 26.augusta rīkojumā Nr.508 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""   Ekonomikas ministrija       
1.6.  2013-VSS-1618, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu (35.saraksts)"   Ekonomikas ministrija       
1.7.  2013-VSS-1619, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.78 "Atbalstāmo investīciju projekta apstiprināšanas un īstenošanas kārtība""   Ekonomikas ministrija       
1.8.  2013-VSS-1620, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas un Amerikas Savienoto Valstu divpusējo ekonomisko attiecību aktivizēšanu un paplašināšanu"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2013-VSS-1621, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts statistiskās informācijas programmu 2014.gadam"  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2013-VSS-1608, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Krājaizdevu sabiedrību likumā"  Finanšu ministrija       
1.11.  2013-VSS-1609, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1184 "Noteikumi par transportlīdzekļu kategorijām, uz kurām iepirkumos attiecināmas īpašas prasības, un transportlīdzekļu darbmūža ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku""  Finanšu ministrija       
1.12.  2013-VSS-1610, Likumprojekts  Likumprojekts "Par priekšpiegādes otrās fāzes un skaidrās naudas nomaiņas nodrošināšanu euro ieviešanai Latvijas Republikā"  Finanšu ministrija       
1.13.  VSS-1611
 
Likumprojekts "Grozījums Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā"  Finanšu ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.14.  VSS-1612
 
Likumprojekts "Grozījums Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā"  Finanšu ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.15.  2013-VSS-1622, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām""  Iekšlietu ministrija       
1.16.  2013-VSS-1623, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 19.jūnija noteikumos Nr.414 "Valsts atbalsta nodrošināšanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomās""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2013-VSS-1624, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.939 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.18.  2013-VSS-1625, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.265 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.19.  2013-VSS-1626, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.882 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.20.  2013-VSS-1627, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.881 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai"""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.21.  2013-VSS-1628, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1094 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.2.aktivitāti "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA 7.Ietvara programma un citi)""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.22.  2013-VSS-1629, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.346 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.3.2.aktivitāti "Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.23.  VSS-1630
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Fizikālās enerģētikas institūta īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.24.  2013-VSS-1639, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā rekonstrukcijas akceptēšanu"  Satiksmes ministrija       
1.25.  2013-VSS-1631, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru, kā arī darbinieku prasījumu garantiju fondā un maksātnespējas procesa izmaksu segšanai ieskaitāmās nodevas daļu 2014.gadā"  Tieslietu ministrija       
1.26.  2013-VSS-1632, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi""  Tieslietu ministrija       
1.27.  VSS-1606
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība""  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.28.  2013-VSS-1607, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums par Eiropas Komisijas Otrās Kopienas rīcības programmas sabiedrības veselības jomā (2008. – 2013.gadam) vienoto rīcību „Garīgā veselība un labklājība” (MH-WB)  Veselības ministrija       
1.29.  2013-VSS-1633, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumos Nr.112 "Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.30.  2013-VSS-1640, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.31.  2013-VSS-1634, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Slimības Maedi–Visna uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība aitām"  Zemkopības ministrija       
1.32.  2013-VSS-1635, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu"  Zemkopības ministrija       
1.33.  2013-VSS-1636, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumos Nr.1026 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija"""  Zemkopības ministrija       
1.34.  2013-VSS-1637, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumos Nr.772 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā pasākumam "Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai"""  Zemkopības ministrija       
1.35.  2013-VSS-1638, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par jūras teritorijas noteikšanu akvakultūras darbībai nepieciešamo iekārtu ierīkošanai un ekspluatācijai"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-467
 
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas Otrās Kopienas rīcības programmas sabiedrības veselības jomā (2008. – 2013.gadam) projektu "Sabiedrības veselības sistēmas un pilsoniskās sabiedrības stiprināšana cīņai ar tuberkulozes epidēmiju paaugstinātā riska grupās" (TUBIDU)"  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-553
TA-1958 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1036 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas""   Izglītības un zinātnes ministrija  U.Auniņa-Naumova (Izglītības un zinātnes ministrija)  A.Lukss E.Severs A.Aizstrauta  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-525
TA-1836 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā"  Labklājības ministrija  J.Muižniece (Labklājības ministrija)  G.Romeiko J.Zaličenko R.Kosmane  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu