Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2013.gada 5.septembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2013.gada 30.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 5.septembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-1703, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas noteikumi"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  VSS-1709
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi""   Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  2013-VSS-1710, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Preču un pakalpojumu drošuma likumā"   Ekonomikas ministrija       
1.4.  2013-VSS-1711, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika""   Ekonomikas ministrija       
1.5.  VSS-1712
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā organizē kultūras konferenču atbalsta programmu projekta "Rīga − Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014.gadā" ietvaros"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  2013-VSS-1697, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā"""  Finanšu ministrija       
1.7.  2013-VSS-1698, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija       
1.8.  2013-VSS-1704, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no Iekšlietu ministrijas budžeta programmām 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība", 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" un budžeta apakšprogrammām 06.01.00 "Valsts policija", 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība""  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2013-VSS-1705, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.704 "Intīma rakstura izklaides ierobežošanas noteikumi""  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2013-VSS-1706, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2013-VSS-1702, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""  Labklājības ministrija       
1.12.  VSS-1707
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.janvāra noteikumos Nr.3 "Dzelzceļa būvnoteikumi""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  2013-VSS-1708, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.14.  2013-VSS-1720, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kuveitas Valsts valdības nolīgumu par gaisa satiksmi"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2013-VSS-1713, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Datu valsts inspekcijas nolikums"  Tieslietu ministrija       
1.16.  2013-VSS-1714, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Tieslietu ministrijas valdījumā esošās kustamās mantas Volvo S70 nodošanu biedrībai Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem"  Tieslietu ministrija       
1.17.  2013-VSS-1699, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ķīmisko vielu likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.18.  2013-VSS-1700, TEHNISKIE - Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.19.  2013-VSS-1701, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumos Nr.570 "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2013-VSS-1715, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem""  Zemkopības ministrija       
1.21.  2013-VSS-1716, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.22.  2013-VSS-1717, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1471 "Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu""  Zemkopības ministrija       
1.23.  2013-VSS-1718, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Mēslošanas līdzekļu aprites likumā"  Zemkopības ministrija       
1.24.  2013-VSS-1719, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Sēklu un šķirņu aprites likumā"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-292
 
(Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 28.02.2014) Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas un Ivanovas apgabala (Krievijas Federācija) valdības vienošanos par ekonomisko sadarbību"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.2.  2013-VSS-327, MK noteikumu projekts  (Saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.10.2013) Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai" nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-156
TA-2311 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem"  Finanšu ministrija  I.Liepa (Finanšu ministrija)  O.Odiņš J.Upeniece A.Ādmīdiņa  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja     
4.2.    Talantu vadības pilotprojekts valsts pārvaldē    A.Buruma (Finanšu ministrija)  E.Upīte   
Skatīt protokolu