Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2013.gada 19.septembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2013.gada 13.septembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 19.septembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-1757, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2013-VSS-1758, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2013-VSS-1766, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamās mājas Graudu ielā 6, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2013-VSS-1767, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Konkurences likums""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2013-VSS-1768, Likumprojekts  Likumprojekts "Statistikas likums"   Ekonomikas ministrija       
1.6.  2013-VSS-1742, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.7.  2013-VSS-1743, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.952 "Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās""  Finanšu ministrija       
1.8.  2013-VSS-1744, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu"  Finanšu ministrija       
1.9.  2013-VSS-1755, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 16.jūlija noteikumos Nr.300 "Noteikumi par informācijas institūcijām attiecībā uz reglamentētajām profesijām""  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2013-VSS-1756, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.886 "Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās""  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2013-VSS-1739, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2013-VSS-1769, Plāna projekts  Plāna projekts "Ceļu satiksmes drošības plāns 2014. – 2016. gadam"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2013-VSS-1770, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P4 Rīga-Ērgļi rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2013-VSS-1771, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P4 Rīga-Ērgļi rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.15.  VSS-1759
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  2013-VSS-1746, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ārstniecības likumā"  Veselības ministrija       
1.17.  2013-VSS-1747, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.850 "Nacionālā veselības dienesta nolikums""  Veselības ministrija       
1.18.  2013-VSS-1748, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.76 "Veselības inspekcijas nolikums""  Veselības ministrija       
1.19.  2013-VSS-1749, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 8.marta noteikumos Nr.175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi""  Veselības ministrija       
1.20.  2013-VSS-1750, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles noteikumi""  Veselības ministrija       
1.21.  2013-VSS-1751, MK noteikumu projekts  Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”  Veselības ministrija       
1.22.  2013-VSS-1752, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" peļņas daļu"  Veselības ministrija       
1.23.  2013-VSS-1753, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Veselības ministrija       
1.24.  2013-VSS-1754, Likumprojekts  Likumprojekts "Veselības aprūpes finansēšanas likums"  Veselības ministrija       
1.25.  2013-VSS-1745, TEHNISKIE - MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.maija rīkojumā Nr.195 "Par Koncepciju par depozīta sistēmas piemērošanu dzērienu iepakojumam""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  2013-VSS-1760, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Zemkopības ministrija       
1.27.  2013-VSS-1761, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Pasākumu ieviešanas plānā skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (2010.–2013.gadam)"  Zemkopības ministrija       
1.28.  2013-VSS-1762, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 24.februāra rīkojumā Nr.115 "Par Pasākumu ieviešanas plānu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (2010.–2013.gadam)""  Zemkopības ministrija       
1.29.  2013-VSS-1763, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.34 "Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli""  Zemkopības ministrija       
1.30.  2013-VSS-1764, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Piensaimnieku laboratorija" valsts kapitāla daļu pārdošanu"   Zemkopības ministrija       
1.31.  2013-VSS-1765, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par meža apsaimniekošanas plānu"  Zemkopības ministrija       
1.32.  VSS-1740
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 13.februāra rīkojumā Nr. 72 "Par koncepciju par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs      Izsludināts TA projekts 
1.33.  VSS-1741
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Koncepcijā par korupcijas risku samazināšanu valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs      Izsludināts TA projekts 
1.34.  2013-VSS-1772, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ministru kabinetam padoto institūciju vienotas vizuālās identitātes noteikumi"  Valsts kanceleja       
1.35.  2013-VSS-1773, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija instrukcijā Nr.7 "Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādēs""  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2013-VSS-252, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.10.2013) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""   Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija     
2.2.  VSS-262
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Mērsraga ostas robežu noteikšanu"   Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-258
TA-2698 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.714 "Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija  D.Lucaua (Zemkopības ministrija)  L.Eņģele K.Pļaskota I.Belasova  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu