Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2013.gada 31.oktobra darba kārtība (Informējam, ka š.g. 31.oktobrī Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2013.gada 25.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 31.oktobrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-1927, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas vienošanās par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas gaisa telpas patrulēšanas finansēšanu un izmaksu sadali trešo grozījumu"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2013-VSS-1939, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses"  Ārlietu ministrija       
1.3.  2013-VSS-1930, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 2.aprīļa rīkojumā Nr.222 "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2013-VSS-1931, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 10.marta rīkojuma Nr.134 "Par nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu" atzīšanu par spēku zaudējušu""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2013-VSS-1932, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumu Nr.210 "Noteikumi par mājsaimniecības spuldžu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju” atzīšanu par spēku zaudējušiem""   Ekonomikas ministrija       
1.6.  2013-VSS-1933, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par ārpus pastāvīgās saimnieciskās vai profesionālās darbības vietas noslēgto līgumu"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2013-VSS-1934, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par distances līgumu"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2013-VSS-1915, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par institucionālo sektoru klasifikāciju"  Finanšu ministrija       
1.9.  2013-VSS-1916, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.541 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu""   Finanšu ministrija       
1.10.  2013-VSS-1917, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā"  Finanšu ministrija       
1.11.  2013-VSS-1918, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Lielezera ielā 12A, Limbažos, Limbažu novadā, pārdošanu"   Finanšu ministrija       
1.12.  2013-VSS-1935, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā policija noskaidro, vai bērnam ir īpašas vajadzības, pieaicina kompetentu speciālistu un nodrošina apstākļus bērna īpašo vajadzību apmierināšanai"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  VSS-1936
 
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu Tieslietu ministrijai lietošanā"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  2013-VSS-1937, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 568 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālajām piemaksām""  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2013-VSS-1938, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.601 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatiem atbilstošajām augstākajām speciālajām dienesta pakāpēm""  Iekšlietu ministrija       
1.16.  2013-VSS-1910, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par 2014./2015.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2013-VSS-1911, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 1999.gada 9.februāra noteikumu Nr.42 "Kārtība, kādā valsts sedz mācību maksu augstskolās studējošajiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.18.  2013-VSS-1912, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumosNr.463 "Noteikumi par pasažieru, bagāžas un kravas drošības pārbaudē iesaistīto personu sertificēšanu un šo personu sagatavošanā un kvalifikācijas celšanā iesaistīto personu sertificēšanu""   Satiksmes ministrija       
1.19.  2013-VSS-1926, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.475 "Noteikumi par ārvalstīs iegūtajiem advokātu profesionālajiem nosaukumiem, kurus atzīst Latvijas Republikā""  Tieslietu ministrija       
1.20.  VSS-1928
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par iesnieguma paraugu uzturlīdzekļu izmaksai un iesniegumam pievienojamajiem dokumentiem"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.21.  2013-VSS-1929, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumos Nr.612 "Kārtība, kādā uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija izskata iesniegumu par uzturlīdzekļu izmaksu un tam pievienotos dokumentus, kā arī izmaksā uzturlīdzekļus""  Tieslietu ministrija       
1.22.  VSS-1919
 
Koncepcijas projekts "Par ārsta prakses juridisko statusu"  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.23.  2013-VSS-1920, Likumprojekts  Noteikumu projekts "Grozījumi likumā "Epidemioloģiskās drošības likums"  Veselības ministrija       
1.24.  2013-VSS-1921, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.542 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2013-VSS-1922, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.janvāra noteikumos Nr.1 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  2013-VSS-1923, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 25.jūnija noteikumos Nr.645 "'Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  2013-VSS-1924, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumos Nr.532 "Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem'"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.28.  2013-VSS-1925, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.209 "Vides konsultatīvās padomes nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.29.  2013-VSS-1913, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atlīdzināmi zaudējumi, ko fiziskās vai juridiskās personas nodarījušas, pārkāpjot medības reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, un to apmērs, kā arī nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtības atlīdzināšanas kārtība un apmērs"  Zemkopības ministrija       
1.30.  2013-VSS-1914, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 26.maija noteikumos Nr.370 "Noteikumi par mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem un mākslīgajiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2013-VSS-329, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.02.2014) Likumprojekts "Par Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmes grozījumiem"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.2.  VSS-1593
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumos Nr.51 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu""   Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
Skatīt protokolu