Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2013.gada 14.novembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā -

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos,

Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja

 
E.Upīte

Rīgā 2013.gada 8.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 14.novembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-1991, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 8.maija noteikumos Nr.331 "Kārtība, kādā izsniedz speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2013-VSS-1992, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.215 "Kārtība, kādā veicama smadzeņu un bioloģiskās nāves fakta konstatēšana un miruša cilvēka nodošana apbedīšanai""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  VSS-1993
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.192 "Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  2013-VSS-1994, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2013-VSS-1995, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība""  Aizsardzības ministrija       
1.6.  2013-VSS-1996, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par papildus valsts budžeta saistību uzņemšanos Kopienas Transporta politikas vienas pieturas aģentūras izveidei un Direktīvas 2010/65/EK ieviešanu"  Aizsardzības ministrija       
1.7.  2013-VSS-1972, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.976 "Kārtība, kādā veicami atskaitījumi Privatizācijas aģentūrai par valsts īpašuma privatizāciju, valsts kapitāla daļu atsavināšanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, izveidojams un izlietojams rezerves fonds un veicami maksājumi valsts budžetā""  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2013-VSS-1973, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumos Nr.787 "Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot) lauku apvidus zemi""  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2013-VSS-1974, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.204 "Noteikumi par maksāšanas līdzekļu proporciju, pārdodot juridiskajām personām pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi lauku apvidos""  Ekonomikas ministrija       
1.10.  2013-VSS-1975, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.11.  2013-VSS-1976, Likumprojekts  Likumprojekts "Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas likums"  Ekonomikas ministrija       
1.12.  2013-VSS-1959, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997. gada 30. decembra noteikumos Nr. 443 "Kārtība, kādā atgūstama manta vai kompensējam tās vērtība personām, kurām tā tika atsavināta sakarā ar uzlikto paaugstināto nodokļu un nodevu nesamaksāšanu vai kuras izvairījās no komunistiskā režīma politiskajām represijām""  Finanšu ministrija       
1.13.  2013-VSS-1967, Plāna projekts  Plāna projekts "Finanšu sektora attīstības plāns 2014.-2016.gadam"   Finanšu ministrija       
1.14.  2013-VSS-1968, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam""  Finanšu ministrija       
1.15.  2013-VSS-1969, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai""  Finanšu ministrija       
1.16.  2013-VSS-1970, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikai piederošo Pasaules Bankas grupas organizāciju, Starptautiskā Valūtas fonda, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas, Eiropas Padomes Attīstības bankas, Ziemeļu Investīciju bankas, Eiropas Investīciju bankas un Eiropas Stabilitātes mehānisma kapitāla daļu turētāju"  Finanšu ministrija       
1.17.  2013-VSS-1997, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu Ventspils ielā 5, Rīgā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.18.  2013-VSS-1998, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.19.  VSS-1962
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.569 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus""  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  2013-VSS-1963, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Biometrijas datu apstrādes sistēmas noteikumi"  Iekšlietu ministrija       
1.21.  2013-VSS-1966, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.22.  2013-VSS-1979, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par grozījumiem Līgumā starp EUREKA Sekretariātu un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.23.  2013-VSS-1980, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.24.  2013-VSS-1981, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 24. janvāra noteikumos Nr. 68 „Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem””   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.25.  VSS-1982
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.266 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" otro projektu iesniegumu atlases kārtu""   Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.26.  2013-VSS-1983, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.14 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.1.aktivitātes "Atbalsts zinātnei un pētniecībai” otro un trešo projektu iesniegumu atlases kārtu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.27.  2013-VSS-1984, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumos Nr.704 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.1.1.2.aktivitātes "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" otro projektu iesniegumu atlases kārtu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.28.  VSS-1985
 
Informatīvais ziņojums "Par zemesgrāmatu ierakstu dzēšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.29.  2013-VSS-1977, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam "Radošā Latvija""  Kultūras ministrija       
1.30.  2013-VSS-1978, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 20.oktobra rīkojumā Nr.542 "Par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēm 2012.-2018.gadam""  Kultūras ministrija       
1.31.  2013-VSS-1954, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""  Labklājības ministrija       
1.32.  2013-VSS-1961, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.914 "Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgās personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus""  Labklājības ministrija       
1.33.  2013-VSS-1964, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.341 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu""  Satiksmes ministrija       
1.34.  2013-VSS-1965, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" sniegto publisko pakalpojumu saraksts un to cenu noteikšanas metodika"  Satiksmes ministrija       
1.35.  2013-VSS-1986, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3. septembra noteikumos Nr. 737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību""   Tieslietu ministrija       
1.36.  2013-VSS-1987, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr. 307 "Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā""  Tieslietu ministrija       
1.37.  2013-VSS-1960, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"  Veselības ministrija       
1.38.  2013-VSS-1988, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.janvāra noteikumos Nr.10 "Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem veselības aprūpes jomā""  Veselības ministrija       
1.39.  2013-VSS-1989, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumos Nr.47 "Farmakovigilances kārtība""  Veselības ministrija       
1.40.  2013-VSS-1990, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā"  Veselības ministrija       
1.41.  2013-VSS-1971, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošanas noteikumi"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-310
 
Koncepcijas projekts "Valsts un pašvaldību nozīmes sporta infrastruktūras attīstības koncepcija"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-922
TA-3077 
Informatīvais ziņojums "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas jautājumiem un ietekmi uz nodokļa iekasēšanu, ja telpu grupām netiek ievēroti Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju" noteiktie lietošanas veidi"  Tieslietu ministrija  E.Baklāne-Ansberga (Tieslietu ministrija)  D.Aleksandrova  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja      
Skatīt protokolu