Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2013.gada 28.novembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2013.gada 25.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 28.novembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-2040, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.775 "Noteikumi par augstāko virsnieku militārajām dienesta pakāpēm atbilstošajiem amatiem""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2013-VSS-2041, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.novembra noteikumos Nr.1011 "Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2013-VSS-2024, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu (46.saraksts)"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2013-VSS-2025, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Krišjāņa Barona ielā 3, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2013-VSS-2026, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā(40.saraksts)"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2013-VSS-2027, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""   Ekonomikas ministrija       
1.7.  2013-VSS-2028, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumos Nr.500 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām""  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2013-VSS-2047, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"  Finanšu ministrija       
1.9.  2013-VSS-2032, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2013-VSS-2033, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.676 "Vīzu noteikumi""  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2013-VSS-2034, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.133 "Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu""  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2013-VSS-2043, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2013-VSS-2044, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2013-VSS-2045, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2013-VSS-2036, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas dalību Baltijas jūras valstu padomes Kultūras mantojuma pārraudzības grupā"  Kultūras ministrija       
1.16.  2013-VSS-2037, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumos Nr.763 "Noteikumi par bāriņtiesas ikgadējā pārskata veidlapas paraugu un pārskata iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību""  Labklājības ministrija       
1.17.  2013-VSS-2038, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 22.decembra rīkojumā Nr.749 "Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža"" un valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca""  Labklājības ministrija       
1.18.  2013-VSS-2039, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.484 "Noteikumi par valsts mērķdotāciju apmēru un nosacījumiem sociālo darbinieku amatalgu paaugstināšanai""  Labklājības ministrija       
1.19.  2013-VSS-2035, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumos Nr.415 "Noteikumi par Civilās aviācijas drošības kvalitātes kontroles programmu""  Satiksmes ministrija       
1.20.  2013-VSS-2021, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija       
1.21.  2013-VSS-2022, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā"  Tieslietu ministrija       
1.22.  2013-VSS-2023, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā"  Tieslietu ministrija       
1.23.  2013-VSS-2046, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ārstniecības iestādes izziņas izsniegšanas un samaksas kārtība aizgādnības nodibināšanas un nākotnes pilnvarojuma gadījumā"  Veselības ministrija       
1.24.  2013-VSS-2042, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dabas datu pārvaldības sistēmas uzturēšanas, datu aktualizācijas un informācijas aprites kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2013-VSS-2029, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.489 "Latvijā iegūtas un vietējā tirgū izplatāmas gaļas, maltas gaļas, mehāniski atdalītas gaļas, gaļas izstrādājumu un gaļas produktu marķēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.26.  2013-VSS-2030, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.228 "Mežam nodarīto zaudējumu noteikšanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.27.  2013-VSS-2031, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2013-VSS-1011, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.01.2014) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ozolu katlu māja", Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā, nodošanu Aizputes novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.2.  VSS-407
 
Ieteikumu projekts "Valsts pārvaldes iestāžu darba laika organizēšanai"  Valsts kanceleja  Valsts kanceleja    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1432
TA-3168 
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem turpmākai Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepcijas īstenošanai"  Finanšu ministrija  I.Lipovska (Finanšu ministrija)  I.Bērziņa I.Stepanova J.Valdmanis G.Kosojs J.Upeniece S.Sidiki  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1297
TA-3222 
(saņemts priekšlikums jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt) Rīkojuma projekts "Par Garkalnes novada administratīvajā teritorijā esošā Lielā Baltezera, Langstiņu ezera un Juglas (Briduļa) kanāla un zemes zem tiem nodošanu Garkalnes novada pašvaldības valdījumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Kāpostiņš (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
V. Slēgtā daļa
4.1.  SAN-2009
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm   Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu