Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2013.gada 5.decembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2013.gada 29.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 5.decembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-2057, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""   Ekonomikas ministrija       
1.2.  2013-VSS-2058, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2013-VSS-2048, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Varoņu ielā 42A, Valkā, Valkas novadā, nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.4.  2013-VSS-2049, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Vikingu ielā 82A, Jūrmalā, nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija       
1.5.  2013-VSS-2050, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.6.  2013-VSS-2059, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts civilās aizsardzības plānā"  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2013-VSS-2060, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu biedrībai "Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem""  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2013-VSS-2061, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par ārzemnieku nodarbināšanu"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2013-VSS-2051, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Rīgas Kinostudija" valsts kapitāla daļu pārdošanu"  Kultūras ministrija       
1.10.  2013-VSS-2052, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā"  Labklājības ministrija       
1.11.  2013-VSS-2053, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 9.decembra noteikumos "Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā""  Labklājības ministrija       
1.12.  2013-VSS-2062, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P4 Rīga-Ērgļi rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2013-VSS-2063, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P4 Rīga-Ērgļi rekonstrukcijas projekta īstenošanai"   Satiksmes ministrija       
1.14.  2013-VSS-2064, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P4 Rīga-Ērgļi rekonstrukcijas projekta īstenošanai"   Satiksmes ministrija       
1.15.  2013-VSS-2065, Likumprojekts  Likumprojekts "Par 2012.gada Nolīgumu par pasta maksājumu pakalpojumiem"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2013-VSS-2054, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 29.maija rīkojumā Nr.217 "Par nekustamo īpašumu pirkšanu projekta "LIFE10 NAT/LV/000160 HYDROPLAN "Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošanai"" īstenošanai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.17.  2013-VSS-2055, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 10.aprīļa rīkojuma Nr.238 "Par Latvijas līdzdalību Eiropas Komisijas programmas vistrūcīgākajām personām īstenošanā un starpinstitūciju atbildības sadalījumu" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Zemkopības ministrija       
1.18.  2013-VSS-2056, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanu"  Zemkopības ministrija       
1.19.  2013-VSS-2066, Ziņojums zināšanai  Informatīvais ziņojums "Par politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādņu 2007.-2013.gadam īstenošanu un priekšlikumiem attīstības plānošanas sistēmas darbības uzlabošanai"  Pārresoru koordinācijas centrs       
1.20.  2013-VSS-2067, Plāna projekts  Plāna projekts "Attīstības plānošanas sistēmas darbības uzlabošanas pasākumu plāns 2014.–2016.gadam"  Pārresoru koordinācijas centrs       
1.21.  2013-VSS-2068, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Nacionālās attīstības padomes nolikums"  Pārresoru koordinācijas centrs       
1.22.  2013-VSS-2069, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.815 "Pārresoru koordinācijas centra nolikums""   Pārresoru koordinācijas centrs       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-404
 
Informatīvais ziņojums "Par atbalstāmajām Eiropas Pētniecības infrastruktūrām"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1531
TA-2853 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.jūnija noteikumos Nr.424 "Kārtība, kādā atlīdzina kaitējumu trešajai personai vai tās mantai, ja to nodarījis Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģis vai civilās aviācijas gaisa kuģis (vai no tā atdalījies priekšmets), kuru Latvijas Nacionālie bruņotie spēki izmanto militārajām vajadzībām""  Aizsardzības ministrija  J.Garisons (Aizsardzības ministrija)  A.Leitāne-Šķēle  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1297
TA-3222 
Rīkojuma projekts "Par Garkalnes novada administratīvajā teritorijā esošā Lielā Baltezera, Langstiņu ezera un Juglas (Briduļa) kanāla un zemes zem tiem nodošanu Garkalnes novada pašvaldības valdījumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  E.Kāpostiņš (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  L.Eņģele I.Bušmeistere  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja      
4.2.    Amatu katalogs un amatu klasifikācija 2014.gadā    E.Upīte (Valsts kanceleja)      
Skatīt protokolu