Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2013.gada 12.decembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2013.gada 12.decembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2013.gada 12.decembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2013-VSS-2077, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.382 "Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā""  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2013-VSS-2078, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Flotes ielā 1A, Rīgā privatizācijas izbeigšanu"   Ekonomikas ministrija       
1.3.  2013-VSS-2079, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta "Valku pagrabs", Valdgales pagastā, Talsu novadā, nodošanu privatizācijai""   Ekonomikas ministrija       
1.4.  2013-VSS-2090, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par būvinspektoriem"   Ekonomikas ministrija       
1.5.  VSS-2071
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumos Nr.753 "Noteikumi par tiesu ekspertīžu iestāžu sarakstu""   Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  2013-VSS-2086, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām"  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2013-VSS-2087, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.970 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un amatpersonu amata kandidātiem nepieciešamo veselības stāvokli un psiholoģiskajām īpašībām un veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudes kārtību""  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2013-VSS-2070, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Ministru kabineta rīkojums "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikumam""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  2013-VSS-2092, MK noteikumu projekts  Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.928 „Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi”  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2013-VSS-2083, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgo reglamentu"  Satiksmes ministrija       
1.11.  2013-VSS-2091, Likumprojekts  Likumprojekts "Par 2012. gada Pasaules Pasta konvenciju un 2012. gada Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokolu"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2013-VSS-2084, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību"  Tieslietu ministrija       
1.13.  2013-VSS-2085, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par lietisko pierādījumu, arestētās mantas un administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas un dokumentu glabāšanas termiņiem"  Tieslietu ministrija       
1.14.  2013-VSS-2088, Plāna projekts  Plāna projekts "Primārās veselības aprūpes attīstības plāns 2014.-2016.gadam"  Veselības ministrija       
1.15.  2013-VSS-2080, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Īpašās vides prasības cementa, kaļķu un magnija oksīda ražošanai"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.16.  VSS-2081
 
Informatīvais ziņojums "Par Biotopu direktīvas ieviešanu 2007.-2012. gadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.17.  2013-VSS-2082, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dāvinājuma pieņemšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.18.  2013-VSS-2072, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministra kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.123 "Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei""  Zemkopības ministrija       
1.19.  2013-VSS-2073, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.20.  2013-VSS-2074, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.73 "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu""  Zemkopības ministrija       
1.21.  2013-VSS-2075, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.novembra noteikumos Nr.744 "Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti""  Zemkopības ministrija       
1.22.  VSS-2076
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 23.novembra noteikumos Nr.964 "Pārtikas preču marķēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.23.  2013-VSS-2089, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes īpašuma Institūta ielā 1, Peltēs, Siguldas pagastā, Siguldas novadā pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-623
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 7.novembra rīkojumā Nr.580 "Par Aizsardzības ministrijai nepieciešamo līdzekļu pārdali""  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-625
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 2.jūlija rīkojumā Nr.293 "Par Nacionālo bruņoto spēku regulāro uzdevumu izpildes nodrošinājumu""  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-379
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu Gaujas ielā 44, Cēsīs, Cēsu novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  2013-VSS-327, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 15.01.2014) Noteikumu projekts "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai" nolikums"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1779
TA-3365 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.165 "Apdrošināšanas periodu pierādīšanas, aprēķināšanas un uzskaites kārtība""  Labklājības ministrija  J.Muižniece (Labklājības ministrija)    Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-398
TA-3362 
Likumprojekts "Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā"  Iekšlietu ministrija  J.Citskovskis (Iekšlietu ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Papildus iekļautie jautājumi
4.1.  VSS-1621
TA-3642 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2014.gadam"  Ekonomikas ministrija  A.Žīgure (Ekonomikas ministrija)  A.Rožkalns  Izskatīts VSS 
4.2.  VSS-1884
TA-3660 
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju Juglas ielā 2/4, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  I.Oša (Ekonomikas ministrija)  M.Auders D.Ivanova  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu