Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2014.gada 16.janvāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2014.gada 13.janvārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 16.janvārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2014-VSS-41, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2014-VSS-40, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par diplomātisko pasi""  Ārlietu ministrija       
1.3.  VSS-28
TA-1693 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Meža ielā 2C, Valkā pārņemšanu valsts īpašumā"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  2014-VSS-29, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas būvniecības padomes nolikums"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2014-VSS-30, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par mākslīgo salu, būvju un iekārtu būvniecību, ierīkošanu un ekspluatāciju jūrā"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2014-VSS-63, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Hidrotehnisko un meliorācijas inženierbūvju būvnoteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2014-VSS-25, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kataras Valsts valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem"  Finanšu ministrija       
1.8.  2014-VSS-26, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"   Finanšu ministrija       
1.9.  2014-VSS-39, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Talsu ielā 112, Ventspilī, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2014-VSS-31, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumos Nr.124 "Noteikumi par farmaceita izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2014-VSS-32, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumos Nr.125 "Noteikumi par zobārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2014-VSS-33, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumos Nr.207 "Noteikumi par ārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2014-VSS-34, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos Nr.320 "Noteikumi par veterinārārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2014-VSS-35, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 24.maija noteikumos Nr.351 "Noteikumi par vispārējās aprūpes māsas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2014-VSS-36, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.marta noteikumos Nr.149 "Noteikumi par vecmātes izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2014-VSS-37, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 7.jūnija noteikumos Nr.397 "Noteikumi par papildu prasībām ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijas Republikā reglamentētās profesijās un par kārtību, kādā šajās profesijās piemēro prasību par kvalifikācijas atbilstības pārbaudi vai adaptācijas periodu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2014-VSS-38, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 12.jūlija noteikumos Nr.507 "Noteikumi par arhitekta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.18.  VSS-58
 
Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  2014-VSS-59, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2014-VSS-60, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par jūrnieku veselības atbilstību darbam uz kuģa"  Satiksmes ministrija       
1.21.  2014-VSS-61, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.5. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana" ieviešanu"  Satiksmes ministrija       
1.22.  VSS-62
 
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt reģionālo mobilitāti uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti" ieviešanu"  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.23.  2014-VSS-27, MK noteikumu projekts  Noteikumu projektrs "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 12.maija noteikumos Nr.425 "Reliģiskās savienības (baznīcas) garīdznieku saraksta iesniegšanas un aktualizācijas kārtība""  Tieslietu ministrija       
1.24.  2014-VSS-47, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.485 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2014-VSS-48, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  2014-VSS-49, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 24.maijanoteikumos Nr.401 "Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.27.  VSS-50
 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Daugavgrīvas ielā 29A, Rīgā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.28.  VSS-51
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Daugavgrīvas ielā 29A, Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.29.  VSS-52
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.30.  VSS-53
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Piedrujas ielā 7B, Rīgā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.31.  VSS-54
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Piedrujas ielā 7B, Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.32.  2014-VSS-55, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Lubānas ielā 39A, Rīgā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.33.  2014-VSS-56, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Lubānas ielā 39A, Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.34.  2014-VSS-57, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.91 "Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.35.  2014-VSS-42, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.36.  2014-VSS-43, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr. 124 "Dārzeņu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.37.  2014-VSS-44, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr. 592 "Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.38.  2014-VSS-45, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr. 1247 "Latvijas izcelsmes laukaugu un dārzeņu ģenētisko resursu saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.39.  2014-VSS-46, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 11.janvāra noteikumos Nr. 32 "Noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.40.  2014-VSS-64, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 20.maija noteikumos Nr.263 "Valsts kancelejas nolikums""  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-668
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1595 "Noteikumi par Ārlietu ministrijas publisko maksas pakalpojumu cenrādi Eiropas Savienības informācijas bibliotēkas pakalpojumu jomā""  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-606
 
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.3.  VSS-725
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.943 "Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nolikums""  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-1100
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.05.2014) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.227 "Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtība""  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.5.  VSS-315
 
Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.6.  VSS-644
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.7.  2014-VSS-645, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Zemesgrāmatu likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.8.  2014-VSS-646, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Nekustāmā īpašuma valsts kadastra likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.9.  2014-VSS-647, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nekustāmā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās""  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.10.  2014-VSS-648, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.11.  VSS-1013
 
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.12.  VSS-1014
 
Likumprojekts "Grozījums Darba aizsardzības likumā"  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.13.  VSS-1015
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.660 "Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība""  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.14.  VSS-1017
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.749 "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos""  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.15.  VSS-1018
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.950 "Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība""  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.16.  VSS-1019
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 21.maija noteikumos Nr.189 "Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar bioloģiskām vielām""  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.17.  VSS-1020
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi""  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.18.  VSS-820
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.975 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām darbībām, mednieku un medību vadītāju eksāmeniem un medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķinu""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Prezentācija par izsludināto Valsts dienesta likumprojektu    E.Upīte (Valsts kanceleja)  I.Ēbere K.Bāliņa A.Freiberga K.Krūmiņš E.Strazdiņa L.Priedīte-Kancēviča S.Araslanova   
Skatīt protokolu