Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2014.gada 23.janvāra darba kārtība (Informējam, ka š.g. 23.janvārī Valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2014.gada 17.janvārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 23.janvārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-76
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  VSS-77
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 26.janvāra rīkojumā Nr.59 "Par pabalstu 1991.gada janvāra barikāžu laikā bojā gājušo personu radiniekiem""  Aizsardzības ministrija      Tiesību akta projektu neizsludināt 
1.3.  VSS-80
 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  2014-VSS-81, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Salaspils pagastā, Salaspils novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2014-VSS-82, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Oškalna ielā 6, Jaunjelgavā privatizācijas izbeigšanu"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  VSS-83
 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  2014-VSS-69, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts vērtspapīru izlaišanas noteikumi"  Finanšu ministrija       
1.8.  2014-VSS-70, Likumprojekts  Likumprojekts "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likums"  Finanšu ministrija       
1.9.  2014-VSS-84, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā Valsts robežsardze izsniedz un anulē speciālās caurlaides, un speciālo caurlaižu paraugiem"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2014-VSS-85, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts robežsardze reģistrē kuģošanas līdzekļus un transportlīdzekļus, kas tiek izmantoti iekšējos ūdeņos, pa kuriem noteikta ārējā robeža"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2014-VSS-86, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par pabalstu bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2014-VSS-66, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2014-VSS-75, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1472 "Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku""  Labklājības ministrija       
1.14.  2014-VSS-87, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Nolietota transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta aizpildīšanas un izsniegšanas kārtība"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2014-VSS-88, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Vēsturiskā mantojuma dzelzceļa konsultatīvās padomes nolikums"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2014-VSS-71, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.552 "Noteikumi par pieteikumiem ierakstu izdarīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā""  Tieslietu ministrija       
1.17.  2014-VSS-89, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.18.  2014-VSS-72, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.470 "Derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.19.  2014-VSS-73, Likumprojekts  Likumprojekts "Slīteres nacionālā parka likums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.20.  2014-VSS-74, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumos Nr.769 "Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  VSS-78
 
Likumprojekts "Grozījums Dzīvnieku barības aprites likumā"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.22.  2014-VSS-79, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā"  Zemkopības ministrija       
1.23.  2014-VSS-65, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 22. marta noteikumos Nr. 201 "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nolikums""  Valsts kanceleja       
1.24.  2014-VSS-67, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Tiesībsarga likumā"  Valsts kanceleja       
1.25.  2014-VSS-68, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Muitas likumā"  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2014-VSS-853, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.05.2014) Likumprojekts "Grozījumi Operatīvās darbības likumā"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.2.  2014-VSS-995, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 18.02.2014) Likumprojekts "Grozījumi Arhīvu likumā"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
2.3.  VSS-892
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.519 "Kārtība, kādā pieprasāma un iegūstama transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra informācija""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-924
 
Rīkojuma projekts "Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību nodošanu Jēkabpils novada pašvaldības valdījumā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  2014-VSS-1281, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 28.02.2014) Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta valsts zemesgabala "Valsts mežs 50720030181" Lizuma pagastā, Gulbenes novadā daļas iznomāšanu"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija     
2.6.  VSS-315
 
Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
Skatīt protokolu