Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2014.gada 13.februāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2014.gada 7.februārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 13.februārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2014-VSS-142, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.945 "Par Latvijas Republikas valdības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas saprašanās memorandu par sadarbību informācijas tehnoloģiju aizsardzībā""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2014-VSS-143, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.jūnija rīkojumā Nr.397 "Par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības aģentūrās""   Aizsardzības ministrija       
1.3.  2014-VSS-138, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2014-VSS-139, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.815 "Noteikumi par būtiskām prasībām aerosola flakoniem un to marķēšanas un klasificēšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2014-VSS-140, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās dzīvojamās mājas "Āriņi Kalnājos", Ļaudonas pagastā, Madonas novadā nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā"   Ekonomikas ministrija       
1.6.  2014-VSS-141, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2014-VSS-122, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Pasākumu plānā administratīvā sloga samazināšanai, administratīvo procedūru vienkāršošanai un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai uzņēmējiem un iedzīvotājiem"  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2014-VSS-123, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas Universitātes īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  2014-VSS-124, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2014-VSS-127, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā"  Labklājības ministrija       
1.11.  2014-VSS-144, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumos Nr.748 "Noteikumi par kuģu un kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju izpildi un uzraudzību""  Satiksmes ministrija       
1.12.  2014-VSS-145, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.341 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu""  Satiksmes ministrija       
1.13.  2014-VSS-146, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.466 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem""  Satiksmes ministrija       
1.14.  2014-VSS-147, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicami maksājumi valsts pamatbudžetā par valsts stratēģiskās infrastruktūras izmantošanu un izlietojami iegūtie finanšu līdzekļi"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2014-VSS-148, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "V384" Alūksnes novadā, nodošanu Alūksnes novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2014-VSS-149, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Ceļš Māriņkalna apvedceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2014-VSS-128, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 29. marta noteikumos Nr. 204 "Noteikumi par šķīrējtiesu reģistru""  Tieslietu ministrija       
1.18.  2014-VSS-129, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstu izdarīšanai komercreģistrā par Eiropas komercsabiedrībām"  Tieslietu ministrija       
1.19.  2014-VSS-130, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004. gada 13. jūlija noteikumos Nr. 596 "Noteikumi par valsts nodevu ierakstu izdarīšanai Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā""  Tieslietu ministrija       
1.20.  2014-VSS-131, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007. gada 23. janvāra noteikumos Nr. 77 "Noteikumi par valsts nodevu par ierakstu izdarīšanu politisko partiju reģistrā""  Tieslietu ministrija       
1.21.  2014-VSS-132, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 307 "Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā""  Tieslietu ministrija       
1.22.  2014-VSS-133, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 22. septembra noteikumos Nr. 1088 "Noteikumi par masu informācijas līdzekļu reģistrācijas valsts nodevu""  Tieslietu ministrija       
1.23.  2014-VSS-134, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004. gada 15. aprīļa noteikumos Nr. 308 "Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā""  Tieslietu ministrija       
1.24.  2014-VSS-135, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumos Nr. 894 "Noteikumi par ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācijas valsts nodevu""  Tieslietu ministrija       
1.25.  2014-VSS-136, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācijas kārtība"  Tieslietu ministrija       
1.26.  2014-VSS-137, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005. gada 29. marta noteikumos Nr. 205 "Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai šķīrējtiesu reģistrā""  Tieslietu ministrija       
1.27.  2014-VSS-125, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumos Nr.112 "Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.28.  2014-VSS-126, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Ventas ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.29.  2014-VSS-150, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Jēkabpils novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"   Zemkopības ministrija       
1.30.  2014-VSS-151, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Lauku attīstības fonds" minimālo peļņas daļu par 2013.gadu"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1883
 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Valtera prospektā 54, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-1547
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.augusta noteikumos Nr.649 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Izglītības iestāžu informatizācija"""   Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-1630
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 31.07.2014) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Fizikālās enerģētikas institūta īpašumā"   Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.4.  VSS-1577
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.76 "Veselības inspekcijas nolikums""  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  TA-219  Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Gaujas upes lejteces pretplūdu aizsardzības infrastruktūras būvēm Carnikavas novadā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  T.Jansone (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  D.Jurevica  Izskatīts VSS 
V. Slēgtā daļa
4.1.    Informatīvais ziņojums         
4.2.    Par Ministru prezidenta 2013.gada 15.maija rezolūciju (Nr.56/SAN-765) ministrijām un visām to padotībā esošajām iestādēm ar 2014. gada 1.janvāri ieviest darba laika uzskaites sistēmas         
Skatīt protokolu