Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2014.gada 20.februāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2014.gada 14.februārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 20.februārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2014-VSS-167, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""  Ārlietu ministrija       
1.2.  2014-VSS-169, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Viesītes pagastā, Viesītes novadā, privatizāciju"   Ekonomikas ministrija       
1.3.  2014-VSS-170, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās dzīvojamās mājas "Kurpnieki", Barkavas pagastā, Madonas novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2014-VSS-171, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās dzīvojamās mājas "Rušiņi", Īvānos, Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2014-VSS-152, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Zviedru ielā 8, Liepājā, domājamo daļu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.6.  2014-VSS-153, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību"   Finanšu ministrija       
1.7.  2014-VSS-154, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.8.  2014-VSS-155, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īapšuma Dzirnavu ielā 1B, Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā, pārdošanu"   Finanšu ministrija       
1.9.  2014-VSS-160, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Iesnieguma par atļauju saglabāt Latvijas vai citas valsts pilsonību izskatīšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2014-VSS-161, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis""  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2014-VSS-156, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par 17.Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētku "Gaudeamus" rīkošanu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2014-VSS-157, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2014-VSS-158, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus""  Labklājības ministrija       
1.14.  2014-VSS-159, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 23.augusta noteikumos Nr.661 "Noteikumi par lidostai uzliekamām sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistībām""  Satiksmes ministrija       
1.15.  2014-VSS-168, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dabas parka "Sauka" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.16.  2014-VSS-172, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.135 "Dabas lieguma "Lubāna mitrājs" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.17.  2014-VSS-162, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Medību noteikumi"  Zemkopības ministrija       
1.18.  2014-VSS-163, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.34 "Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli""  Zemkopības ministrija       
1.19.  2014-VSS-164, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumos Nr.1171 "Noteikumi par dzīvnieku liemeņu apstrādes kvalitāti, klasifikāciju un marķēšanu, kā arī kārtību, kādā tiek novērtēta dzīvnieku liemeņu atbilstība apstrādes kvalitātes un klasifikācijas prasībām un tiek vākta un apkopota informācija par dzīvnieku liemeņu cenām""  Zemkopības ministrija       
1.20.  2014-VSS-165, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 6.jūnija rīkojumā Nr.252 "Par finanšu līdzekļu nodrošināšanu Zemkopības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammai "Kredītprocentu likmju pieauguma kompensācija valsts akciju sabiedrībai "Lauku attīstības fonds""""  Zemkopības ministrija       
1.21.  2014-VSS-166, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1471
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 9.februāra noteikumos Nr.42 "Kārtība, kādā valsts sedz mācību maksu augstskolās studējošajiem""   Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-1501
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.jūnija rīkojumā Nr.387 "Par Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta 2007. – 2013.gadam apstiprināšanu""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  2014-VSS-1502, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 14.03.2014) Likumprojekts "Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.4.  VSS-1505
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.novembra rīkojumā Nr.684 "Par Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu 2007.-2013.gadam""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-1506
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 5.oktobra rīkojumā Nr.615 "Par pilsētvides attīstības programmas URBACT II projekta 2007.-2013.gadam apstiprināšanu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  VSS-1507
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.augusta rīkojumā Nr.556 "Par Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas projekta 2007. – 2013.gadam apstiprināšanu""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.7.  VSS-1508
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.augusta rīkojumā Nr.555 "Par starpreģionu sadarbības programmas INTERREG IVC projekta 2007. – 2013.gadam apstiprināšanu""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.8.  VSS-1575
 
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumu Nr.682 "Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmas "Pārrobežu sadarbība" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.9.  2014-VSS-1640, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.06.2014) Noteikumu projekts "Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.10.  2014-VSS-171, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par ģenētiski modificēto kultūraugu līdzāspastāvēšanu"   Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1618
TA-172 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija  I.Oša (Ekonomikas ministrija)  M.Auders S.Lūse I.Liepa  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1667
TA-173 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 9.maija rīkojumā Nr.331 "Par nekustamo īpašumu saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā""  Ekonomikas ministrija  I.Oša (Ekonomikas ministrija)  M.Auders I.Liepa  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Par e-iepirkumu sistēmu (17.12.2013. MK Not. Nr.1517)    A.Daugulis (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  D.Dzilna S.Zvidriņa O.Fiļipovičs I.Jasinska E.Pārups I.Liepa I.Lipovska R.Ošiņa   
4.2.    Dažādi jautājumi         
Skatīt protokolu