Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2014.gada 6.marta darba kārtība (Informējam, ka š.g. 6.martā valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2014.gada 28.februārī 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 6.martā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2014-VSS-208, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par kuģu P-02 un P-03 atsavināšanu"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2014-VSS-209, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.61 "Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2014-VSS-199, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par pārstāvību starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās"  Ārlietu ministrija       
1.4.  2014-VSS-200, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas turpmāko dalību Ziemeļu Ministru padomes sadarbības programmās"  Ārlietu ministrija       
1.5.  2014-VSS-221, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā biedrībai un nodibinājumam piederošās ēkas vai inženierbūves netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli"  Finanšu ministrija       
1.6.  2014-VSS-222, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.7.  2014-VSS-203, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noziedzības novēršanas un apkarošanas politikas izstrādes un īstenošanas koordinācijas kārtība"  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2014-VSS-204, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par naudas sodu un alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaužu izdevumu maksājumu identifikācijas pilnveidošanu"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2014-VSS-198, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2014./2015.mācību gadā"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2014-VSS-220, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa - Turaidas muzejrezevāta - nolikums"  Kultūras ministrija       
1.11.  2014-VSS-210, Plāna projekts  Plāna projekts "Pamatnostādņu "Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam" īstenošanas plāns 2014.gadam"  Labklājības ministrija       
1.12.  2014-VSS-211, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām""  Labklājības ministrija       
1.13.  2014-VSS-212, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""  Labklājības ministrija       
1.14.  2014-VSS-213, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2014-VSS-214, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 23.septembra noteikumos Nr.530 "Ceļu satiksmes drošības padomes nolikums""  Satiksmes ministrija       
1.16.  2014-VSS-215, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P121 Tukums–Kuldīga rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2014-VSS-216, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P104 Tukums-Auce-Lietuvas robeža rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2014-VSS-217, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P45 Viļaka–Kārsava rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2014-VSS-218, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)-Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2014-VSS-205, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas noteikumi"  Tieslietu ministrija       
1.21.  2014-VSS-206, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Tulkojumu pieprasīšanas un nodrošināšanas kārtība"  Tieslietu ministrija       
1.22.  2014-VSS-207, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Koncepcija par Nekustamā īpašuma valsts kadastra un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas vienotas sistēmas izveidi"  Tieslietu ministrija       
1.23.  2014-VSS-219, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.873 "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""  Veselības ministrija       
1.24.  2014-VSS-201, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumos Nr.84 "Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2014-VSS-202, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  2014-VSS-195, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Talsu novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.27.  2014-VSS-196, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumos Nr.388 "Zivju fonda nolikums""   Zemkopības ministrija       
1.28.  2014-VSS-197, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumos Nr.344 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-666
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 25.04.2014) Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.2.  2014-VSS-1698, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.05.2014) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.3.  VSS-362
 
Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-1581
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumos Nr.348 "Kārtība, kādā augstskola un koledža iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā informāciju par savu darbību""   Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu          
Skatīt protokolu