Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2014.gada 13.marta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2014.gada 7.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 13.martā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2014-VSS-243, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2014-VSS-245, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 20.septmbra noteikumos Nr.714 "Noteikumi par mobilizācijas plāniem""  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2014-VSS-246, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.837 "Noteikumi par mobilizācijas gatavības pārbaudēm un mobilizācijas mācībām""  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2014-VSS-227, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas valsts ģerboni""  Ārlietu ministrija       
1.5.  2014-VSS-228, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses"  Ārlietu ministrija       
1.6.  2014-VSS-230, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Soda naudas noteikšanas kārtība elektroenerģijas un gāzes apgādē"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  VSS-233
 
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  2014-VSS-235, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Lašu ielā 12, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2014-VSS-234, Likumprojekts  Likumprojekts "Repatriācijas likums"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2014-VSS-247, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2014-VSS-248, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2014-VSS-249, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2014-VSS-226, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""  Labklājības ministrija       
1.14.  2014-VSS-232, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts sociālās politikas monitoringa sistēmas noteikumi"  Labklājības ministrija       
1.15.  2014-VSS-229, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas, iekasēšanas un administrēšanas kārtība"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2014-VSS-231, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.411 "Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.17.  2014-VSS-236, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā"  Tieslietu ministrija       
1.18.  2014-VSS-237, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem""  Tieslietu ministrija       
1.19.  2014-VSS-239, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Tieslietu ministrija       
1.20.  2014-VSS-240, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Tieslietu ministrija       
1.21.  2014-VSS-241, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""   Tieslietu ministrija       
1.22.  2014-VSS-223, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.464 "Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai""  Veselības ministrija       
1.23.  2014-VSS-238, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros""  Zemkopības ministrija       
1.24.  2014-VSS-242, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto materiālo zaudējumu noteikšanas kārtību un medību koordinācijas komisijām"  Zemkopības ministrija       
1.25.  2014-VSS-244, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.septembra noteikumos Nr.725 "Noteikumi par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību""  Zemkopības ministrija       
1.26.  2014-VSS-224, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu""  Pārresoru koordinācijas centrs       
1.27.  2014-VSS-225, Likumprojekts  Likumprojekts "Psihologu profesionālās darbības likums"  Pārresoru koordinācijas centrs       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2014-VSS-1744, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.06.2014) Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.2.  2014-VSS-415, Ziņojums turpmākai rīcībai  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.04.2014) Informatīvais ziņojums "Par prasībām, lai nodrošinātu ar Latvijas Republikā izsniegtu kvalificētu sertifikātu elektroniski parakstītu dokumentu pārrobežu apstrādi un atzīšanu Eiropas Savienībā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.3.  2014-VSS-1639, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 04.04.2014) Rīkojuma projekts "Par pieejas kanāla kuģu ienākšanai Rīgas ostā rekonstrukcijas akceptēšanu"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-2021
TA-408 
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  (L.Medina) Tieslietu ministrija  I.Gratkovska D.Vēbers O.Trocka  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu