Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2014.gada 27.marta darba kārtība (Informējam, ka š.g. 27.martā valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2014.gada 21.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 27.martā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-285
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1419 "Rekrutēšanas un jaunsardzes centra nolikums""   Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  2014-VSS-286, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2014-VSS-288, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Autoceļu būvnoteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2014-VSS-289, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2014-VSS-276, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Flotes ielā 1C, Rīgā, nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija       
1.6.  2014-VSS-277, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Blāzmas", Blāzmā, Puzes pagastā, Ventspils novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.7.  2014-VSS-278, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Liepājas ielā 40, Ludzā, Ludzas novadā, valstij piederošās 1/6 domājamas daļas pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.8.  2014-VSS-279, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Muitas procedūras – tranzīts – piemērošanas kārtība"  Finanšu ministrija       
1.9.  2014-VSS-281, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Rēzeknes ielā 2B, Dagdā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2014-VSS-282, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1001 "Naturalizācijas iesnieguma pieņemšanas un izskatīšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2014-VSS-283, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr. 975 "Latvijas pilsonības zaudēšanas un atjaunošanas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2014-VSS-284, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.976 "Kārtība, kādā bezvalstnieku vai nepilsoņu bērnu, kas dzimis Latvijā pēc 1991.gada 21.augusta, atzīst par Latvijas pilsoni""  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2014-VSS-273, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Jaunatnes politikas pamatnostādnēs 2009.-2018.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2014-VSS-274, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.aprīļa rīkojumā Nr.246 "Par Jaunatnes politikas pamatnostādnēm 2009.-2018.gadam""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2014-VSS-275, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts finansē pirmsskolas izglītības programmas bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai un pamatizglītības un vidējās izglītības programmas, kuras īsteno privātās izglītības iestādes"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2014-VSS-287, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.248 "Noteikumi par jūras zvejas kuģu drošību""  Satiksmes ministrija       
1.17.  2014-VSS-280, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.38 "Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.18.  2014-VSS-290, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" peļņas daļu par 2013.gadu"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2014-VSS-1793, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 17.09.2014) Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 22.janvāra noteikumos Nr.32 "Prostitūcijas ierobežošanas noteikumi""  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.2.  2014-VSS-1802, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.06.2014.) Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Kazdangas lauksaimniecības tehnikums", Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, un valstij piekrītošās būves nodošanu Aizputes novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
2.3.  2014-VSS-1685, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
Skatīt protokolu