Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2014.gada 10.aprīļa darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2014.gada 4.aprīlī 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 10.aprīlī

plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2014-VSS-328, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 605 "Kārtība, kādā izmeklē un uzskaita nelaimes gadījumus, kuros cietuši karavīri dienesta laikā un zemessargi, pildot dienestu Zemessardzē""   Aizsardzības ministrija       
1.2.  2014-VSS-324, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2014-VSS-325, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2014-VSS-327, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2014-VSS-330, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums ar Ministru kabineta 2012.gada 26.novembra rīkojumu Nr.555 "Par Koncepciju par mazo uzņēmumu nodokļa maksāšanas režīmu konsolidāciju un vienkāršošanu" apstiprinātajā Koncepcijā par mazo uzņēmumu nodokļa maksāšanas režīmu konsolidāciju un vienkāršošanu"  Finanšu ministrija       
1.6.  2014-VSS-332, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 26.novembra rīkojumā Nr.555 "Par Koncepciju par mazo uzņēmumu nodokļa maksāšanas režīmu konsolidāciju un vienkāršošanu""  Finanšu ministrija       
1.7.  2014-VSS-333, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.545 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu ieviešanu un grozījumu izdarīšanu plānošanas dokumentos""  Finanšu ministrija       
1.8.  2014-VSS-334, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija sagatavo un nosūta lēmumu par piekļuves ierobežošanu Latvijas Republikā nelicencētu interaktīvo azartspēļu organizētāju interneta mājaslapām"  Finanšu ministrija       
1.9.  2014-VSS-335, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem un veic galvojumu sniegšanu un uzraudzību"  Finanšu ministrija       
1.10.  2014-VSS-336, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem""  Finanšu ministrija       
1.11.  2014-VSS-337, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.538 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu finanšu kontroli un auditu""  Finanšu ministrija       
1.12.  2014-VSS-338, Ziņojums zināšanai  Informatīvais ziņojums "Par speciālās izglītības finansēšanas modeli"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2014-VSS-339, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2014-VSS-340, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par darba vidē balstītu mācību īstenošanas iespējām Latvijas profesionālās izglītības attīstības kontekstā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2014-VSS-343, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.934 "Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2014-VSS-317, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.634 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā""  Satiksmes ministrija       
1.17.  2014-VSS-318, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ceļu satiksmes noteikumi"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2014-VSS-315, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par individuālo (ģimenes) uzņēmumu un zemnieka vai zvejnieka saimniecību""  Tieslietu ministrija       
1.19.  2014-VSS-320, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Kooperatīvo sabiedrību likumā"  Tieslietu ministrija       
1.20.  2014-VSS-326, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2015.gadam"  Tieslietu ministrija       
1.21.  2014-VSS-329, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.oktobra noteikumos Nr.1176 "Cilvēka audu un šūnu izmantošanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.22.  2014-VSS-331, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.70 "Noteikumi par cilvēka orgānu izmantošanu medicīnā, kā arī cilvēka orgānu un miruša cilvēka ķermeņa izmantošanu medicīnas studijām""  Veselības ministrija       
1.23.  2014-VSS-316, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2014-VSS-341, Programmas projekts  Programmas projekts "Starpreģionu sadarbības programma INTERREG EUROPE 2014.–2020.gadam "  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2014-VSS-342, Programmas projekts  Programmas projekts "Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020.gadam"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.26.  2014-VSS-319, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.27.  2014-VSS-321, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr.559 "Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.28.  2014-VSS-322, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumos Nr. 1051 "Zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas un uzraudzības kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.29.  2014-VSS-323, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 13.augusta noteikumos Nr.362 "Nacionālās augu šķirņu padomes nolikums""  Zemkopības ministrija       
1.30.  2014-VSS-314, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam"   Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2014-VSS-1697, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""   Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.2.  VSS-1707
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.janvāra noteikumos Nr.3 "Dzelzceļa būvnoteikumi""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  2014-VSS-1811, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.06.2014) Noteikumu projekts "Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.4.  2014-VSS-1760, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.06.2014) Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  TA-646  Informatīvais ziņojums "Par izmēģinājumprojekta "Priekšlikumi klientu grupēšanai un nepieciešamā pakalpojumu apjoma noteikšanai" ieviešanas rezultātiem un priekšlikumiem turpmākai pakalpojumu sniegšanas organizēšanai valsts sociālās aprūpes centros"  Labklājības ministrija  A.Dūdiņš (Labklājības ministrija)  A.Čemme   Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Par pasākumiem, kurus plānots īstenot Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam turpmākās rīcības plānojuma 3.1. un 3.2. uzdevumu ietvaros    A.Daugulis (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  A.Magone   
4.2.    Dažādi jautājumi         
VI. Slēgtā daļa
5.1.    Valsts pārvaldes jautājumi/aktualitātes    E.Upīte (Valsts kanceleja)     
Skatīt protokolu