Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2014.gada 8.maija darba kārtība (Informējam, ka š.g. 8.maijā valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2014.gada 30.aprīlī 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2014.gada 8.maijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2014-VSS-401, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.966 "Kārtība, kādā militārās aviācijas gaisa kuģi veic lidojumus Latvijas Republikas gaisa telpā""   Aizsardzības ministrija       
1.2.  2014-VSS-423, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Eiropas Savienības Tālās darbības identifikācijas un sekošanas sistēmas datu centra (ES LRIT DC) lietošanas noteikumiem"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2014-VSS-404, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.693 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2014-VSS-405, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumos Nr.136 "Noteikumi par brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību līgumu, brīvdienu pakalpojumu ilgtermiņa līgumu, brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību vai brīvdienu pakalpojumu tālākpārdošanas līgumu un brīvdienu mītnes ilgtermiņa tiesību apmaiņas līgumu""   Ekonomikas ministrija       
1.5.  2014-VSS-406, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Kalvenes pagastā, Aizputes novadā, privatizāciju"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2014-VSS-407, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana un pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2014-VSS-408, Plāna projekts  Plāna projekts "Detalizēts pasākumu plāns 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai"  Ekonomikas ministrija       
1.8.  2014-VSS-396, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība""   Finanšu ministrija       
1.9.  2014-VSS-397, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.307 "Akcīzes preču elektroniskā administratīvā dokumenta aprites un kontroles kārtība""  Finanšu ministrija       
1.10.  2014-VSS-398, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Mežciema ielā 26, Mežciemā, Carnikavas novadā, valstij piederošo 3/5 domājamo daļu nodošanu Carnikavas novada pašvaldības īpašumā"  Finanšu ministrija       
1.11.  2014-VSS-409, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  VSS-410
 
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu" piemērošanas praksi"  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  2014-VSS-402, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra noteikumos Nr.990 "Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2014-VSS-399, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumos Nr.50 "Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība""  Labklājības ministrija       
1.15.  2014-VSS-400, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmēju rindu mazināšanu Sociālās integrācijas valsts aģentūrā"  Labklājības ministrija       
1.16.  2014-VSS-415, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 4.septembra noteikumos Nr.619 "Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju""   Satiksmes ministrija       
1.17.  2014-VSS-416, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.686 "Noteikumi par valsts statistikas datu apkopošanu par pasažieru regulārajiem komercpārvadājumiem ar autobusiem""  Satiksmes ministrija       
1.18.  2014-VSS-417, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 12.decembra rīkojuma Nr.804 "Par koncepciju "Par autoceļa maršruta Rīgas HES – Jaunjelgava – Aizkraukle – Jēkabpils attīstību" atzīšanu par spēku zaudējušu""  Satiksmes ministrija       
1.19.  2014-VSS-419, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)-Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2014-VSS-421, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par 2013. gada pasta paku reglamentu"  Satiksmes ministrija       
1.21.  2014-VSS-422, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Dzirnavu ielas satiksmes mezgls" Novadnieku pagastā, Saldus novadā, nodošanu Saldus novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2014-VSS-388, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 21.jūlija noteikumos Nr.792 "Noteikumi par saistību piespiedu izpildīšanas brīdinājuma kārtībā izmantojamām veidlapām""  Tieslietu ministrija       
1.23.  2014-VSS-389, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā"  Tieslietu ministrija       
1.24.  2014-VSS-390, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi""  Tieslietu ministrija       
1.25.  2014-VSS-391, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005. gada 13. decembra noteikumos Nr.934 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām""  Tieslietu ministrija       
1.26.  2014-VSS-392, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 4. augusta noteikumos Nr.618 "Noteikumi par mantojuma reģistra un mantojuma lietu vešanu""  Tieslietu ministrija       
1.27.  2014-VSS-393, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību""  Tieslietu ministrija       
1.28.  2014-VSS-418, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""  Veselības ministrija       
1.29.  2014-VSS-420, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par medicīnisko pretlīdzekļu kopīgā iepirkuma nolīgumu"   Veselības ministrija       
1.30.  2014-VSS-411, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1047 "Noteikumi par autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.31.  2014-VSS-412, Programmas projekts  Programmas projekts "Starpreģionu sadarbības programma URBACTIII 2014.-2020.gadam"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.32.  2014-VSS-413, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.684 "Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.33.  2014-VSS-414, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 4. februāra noteikumos Nr. 78 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.34.  2014-VSS-394, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.35.  2014-VSS-395, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumos Nr.880 "Govju enzootiskās leikozes uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība""   Zemkopības ministrija       
1.36.  2014-VSS-403, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 20.augusta noteikumos Nr.621 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām""  Zemkopības ministrija       
1.37.  2014-VSS-385, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.341 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumu un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu""  Pārresoru koordinācijas centrs       
1.38.  2014-VSS-386, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība""  Pārresoru koordinācijas centrs       
1.39.  2014-VSS-387, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.872 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos""  Pārresoru koordinācijas centrs       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2014-VSS-1939, Likumprojekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 04.11.2014) Likumprojekts "Par Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses"  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija      
2.2.  VSS-666
 
(saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.07.2014) Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.3.  2014-VSS-520, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Lomonosova ielā, Rīgā, pārdošanu"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.4.  2014-VSS-1869, MK noteikumu projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 01.06.2014) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1011 "Ieroču atļauju noteikumi, kā arī ieroču izņemšanas un iznīcināšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.5.  2014-VSS-1888, MK rīkojuma projekts  (saņemts priekšlikums pagarināt termiņu līdz 30.06.2014) Rīkojuma projekts "Par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma nodošanu Labklājības ministrijas valdījumā"  Labklājības ministrija  Labklājības ministrija     
2.6.  VSS-1789
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu, ostas iekārtu, atzīto aizsardzības organizāciju un valsts institūciju aizsardzības funkcijām"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.7.  VSS-644
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu     Valsts kanceleja     
3.2.  2014-VSS-189, MK noteikumu projekts  Par virzības apturēšanas periodu Ekonomikas ministrijas izstrādātajam noteikumu projektam "Gāzes balonu aprites un uzraudzības kārtība"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
Skatīt protokolu